De Morgenster

Bij de morgendienst van 21 juli in De Morgenster

Geschreven door webredactie. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

Vanmorgen horen wij van twee vrouwen bij wie de harmonie ver te zoeken is. Wij hebben er in onze taal verschillende woorden voor: kwetsen, krenken, treiteren, verdriet doen. Van dit jennen en judassen kunnen wij allemaal wel voorbeelden noemen. Het pesten in werksituaties, op scholen en zelfs in verenigingen en kerken kun je het aantreffen. In de Tenachlezing staan de kinderloze Hanna en Peninna tegenover elkaar. De betekenis van de naam Hanna is zowel de ‘gracieuze’ als de ‘begenadigde’; Peninna betekent ‘vrouw met veel haar’ en de ‘hoekige’. Deze twee vrouwen van Elkana ervaren hoe hun echtgenoot de een boven de ander verkiest. Dat kan zonder gevolgen blijven …

Ds. Jan Esveldt.

Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in de grote zaal, met koffie, thee, fris én lekkers.

Liturgie:

 

 

 

Voorganger: ds. Jan Esveldt, Amersfoort
Organist: Geert Ouweneel
Lector: Jolijn van Eersel
Er is kindernevendienst voor groep 1 t/m 8 o.l.v. Johan Straaten

VOORBEREIDING

 • Welkomstwoord
 • Stilte voor persoonlijke voorbereiding
 • Lied van inkeer: Lied 62a (2x)
 • Bemoediging en groet
 • Aanvangslied: Lied 92 : 1, 2 en 3
 • Over de dienst
 • Gebed om ontferming …. zo bidden en zingen wij: (lied 301a)
 • Loflied: Lied 305 : 1, 2 en 3

ROND HET WOORD

 • Gesprek met de kinderen
 • Zingen: Lied 832 (2x)
 • Gebed van de zondag
 • Lezing: 1 Samuël 1 : 1 t/m 20
 • Zingen: Lied 152 : 1, 2, 3 en 10
 • Uitleg en verkondiging
 • Meditatieve muziek
 • Zingen: Lied 313 : 1, 2 en 4

GEBEDEN EN GAVEN

 • Gedachtenis Diny Juch
 • Gedachtenis Kees Stuij
 • Zingen: Abba Vader
 • Pastorale mededelingen
 • Gebeden v.: ….zo bidden en zingen wij: (lied 368d)
 • Stil gebed – Onze Vader
 • Inzameling van de gaven, bestemd voor de kerk
 • Slotlied: Lied 416 : 1, 2. 3 en 4
 • Zegen
 • Bij de uitgang worden uw gaven gevraagd voor het jeugdwerk
 • Orgelspel

Kerk de Morgenster - Muilwijckstraat 1 - Papendrecht - 0786151714