De Morgenster

Bij de morgendienst van 28 juli in De Morgenster

Geschreven door webredactie. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

Bijzonder om na lange tijd weer in Papendrecht voor te gaan. Vandaag leid ik, ter vervanging van collega Piet die met ziekteverlof is, de dienst in De Morgenster. We lezen een overbekend gedeelte uit het Evangelie naar Lucas 10: Een wetgeleerde, tegenwoordig zouden we zeggen Master in de Thorawetenschap, daagt Jezus uit en vraagt hem naar de regeltjes. En doorvragend: ‘Wie is mijn naaste?’
Bijzonder hoe Jezus hier de vraagstelling omdraait en niet ons eigen ego centraal stelt, maar de situatie van de ander. In plaats van ‘Wie is mijn naaste’ vraagt Jezus: Wie is tot naaste gewórden van degene die in de goot ligt.
Van harte hoop ik dat ook u/jij in de dienst bent en dat we op deze zondag ons als gemeente van Christus al kunnen oefenen in het tot naaste zijn!

Thea Bouwman.

Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in de grote zaal, met koffie, thee, fris én lekkers.

Liturgie:

Voorganger: ds. Thea Bouwman
Organist: Arie de Bruijn
Lector: ds. Thea Bouwman
Er is kindernevendienst voor groep 1 t/m 8

VOORBEREIDING

 • Welkomstwoord
 • Stilte voor persoonlijke voorbereiding
 • Lied van inkeer: Lied 62a (2x)
 • Bemoediging en groet
 • Aanvangslied: Lied 195
 • Over de dienst
 • Gebed om ontferming …. zo bidden en zingen wij: (lied 301a)
 • Loflied: Lied 23 c: 4 en 5
 • Leefregel: Kolossenzen 1: 12 - 14

ROND HET WOORD

 • Gesprek met de kinderen
 • Zingen: Lied 832 (2x)
 • Gebed van de zondag
 • Zingen: Lied 834 : 1 en 2
 • Lezing O.T. : Deuteronomium 30: 11 – 16
 • Lezing N.T. : Lucas 10: 25 – 37
 • Zingen: Lied 320: 2 en 3
 • Uitleg en verkondiging
 • Meditatieve muziek
 • Zingen: Lied 1007: 1 t/m 7

GEBEDEN EN GAVEN

 • Gedachtenis Bea Dekker
 • Zingen: Lied 512: 1 en7
 • Pastorale mededelingen
 • Gebeden v.: ….zo bidden en zingen wij: (lied 368d)
 • Stil gebed – Onze Vader
 • Inzameling van de gaven, bestemd voor Algemeen kerkelijke arbeid
 • Slotlied: Lied 74: 1 en 2
 • Zegen
 • Bij de uitgang worden uw gaven gevraagd voor de Diaconie
 • Orgelspel

Kerk de Morgenster - Muilwijckstraat 1 - Papendrecht - 0786151714