De Morgenster

Bij de morgendienst van 4 augustus in de Morgenster

Geschreven door webredactie. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

Vandaag staan we stil bij waar ik op dit moment mee bezig ben: de worsteling van Job met het leven dat hem bevraagt. Maar ondanks alles wat hem overkwam is Job er rotsvast van overtuigd dat het goed komt. Misschien niet echt een zomers onderwerp, maar wel een vol hoop, want het thema voor deze dienst is: ‘de Hoop blijft!’

Wim Bos, ds

Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in de grote zaal, met koffie, thee, fris én lekkers.

Liturgie:

Voorganger: ds Wim Bos
Organist: Arie de Bruijn
Lector: Wilma Kuntz
Er is kindernevendienst voor groep 1 t/m 8

VOORBEREIDING

 • Welkomstwoord
 • Stilte voor persoonlijke voorbereiding
 • Lied van inkeer: Lied 62a (2x)
 • Bemoediging en groet
 • Aanvangslied: Ps 100
 • Over de dienst
 • Gebed om ontferming …. zo bidden en zingen wij: (lied 301a)
 • Loflied: 967: 1 en 5

ROND HET WOORD

 • Gesprek met de kinderen
 • Zingen: Lied 832 (2x)
 • Gebed van de zondag
 • Lezing: Job 19: 23-27
 • Lezing: Hebr. 7: 20b-26
 • Zingen: 462: 1, 2 en 3
 • Uitleg en verkondiging
 • Meditatieve muziek
 • Zingen: 1010: 1, 2 en 3

GEBEDEN EN GAVEN

 • Gedachtenis mevrouw Kemkes – Baas
 • Zingen: Joh. de Heer 523
 • Pastorale mededelingen
 • Gebeden v.:  ….zo bidden en zingen wij: (lied 368d)
 • Stil gebed – Onze Vader
 • Inzameling van de gaven, bestemd voor de kerk
 • Slotlied: 422
 • Zegen
 • Bij de uitgang worden uw gaven gevraagd voor de diaconie

Orgelspel

Kerk de Morgenster - Muilwijckstraat 1 - Papendrecht - 0786151714