De Morgenster

Bij de morgendienst van 11 augustus in de Morgenster

Geschreven door webredactie. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

In deze dienst gaat ds. M.U. Bondzio uit Kampen voor.
Wij lezen Genesis 18: 1 t/m 15 en Mattheus 14: 22 t/m 33
Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in de grote zaal, met koffie, thee en fris .
Van harte welkom.

 

Liturgie:

Voorganger: Drs. Maarten Bondzio
Organist: Arie de Bruijn
Lector: Erik Andeweg

Er is kindernevendienst voor groep 1 t/m 8 van de basisschool.

VOORBEREIDING

 • Welkomstwoord (ouderling)
 • Stilte voor persoonlijke voorbereiding
 • Lied van inkeer: Lied 62a (2x)
 • Bemoediging en groet
 • Aanvangslied: Psalm 100
 • Over de dienst
 • Gebed om ontferming …. zo bidden en zingen wij: (lied 301a)
 • Loflied: Lied 273: 1, 2, 3, 4

ROND HET WOORD

 • Gesprek met de kinderen
 • Zingen: Lied 832 (2x)
 • Gebed van de zondag
 • Lezing: Genesis 18: 1 t/m 15
 • Zingen: Lied 119a
 • Lezing: Mattheus 14: 22 t/m 33
 • Zingen: Lied 933
 • Uitleg en verkondiging
 • Meditatieve muziek
 • Zingen: Lied 352: 1, 2, 5, 6, 7

GEBEDEN EN GAVEN

 • Pastorale mededelingen
 • Gebeden v.:  ….zo bidden en zingen wij: (lied 368d)
 • Stil gebed – Onze Vader
 • Inzameling van de gaven, bestemd voor de diaconie.
 • Slotlied: Lied 823: 1, 2, 4, 5
 • Zegen
 • Bij de uitgang worden uw gaven gevraagd voor het onderhoud van de kerkelijke gebouwen.
 • Orgelspel

Kerk de Morgenster - Muilwijckstraat 1 - Papendrecht - 0786151714