De Morgenster

Avondmaalscollecte voor ’Arme Kant van Nederland’

Geschreven door Ad Morelissen. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

Op 8 december is de avondmaalscollecte in De Morgenster bestemd voor de stichting ‘Arme Kant van Nederland’.

De werkgroep Arme Kant van Nederland/EVA is een interkerkelijke werkgroep, ingesteld door de Raad van Kerken in Nederland. Sinds 1987 voert de werkgroep campagnes tegen verarming en verrijking, vanuit de kerken.

Armoede is een situatie waarin sprake is van onvoldoende materiële, culturele en sociale middelen, waardoor mensen zijn uitgesloten van een levensstandaard die in de samenleving waarin men woont als minimaal wordt gezien.

Wie zijn er in Nederland dan o.a. arm? Helaas meer mensen dan er vaak gedacht wordt. Maar denk vooral aan eenoudergezinnen, chronisch zieken, allochtonen, dak- en thuislozen. Deze mensen leven dus gewoon om ons heen en naast ons.

Voor al deze mensen probeert de werkgroep wat te betekenen door aandacht voor hun situatie te vragen in kerken en politiek, vakanties te organiseren, hulp te bieden om uit hun isolement te komen, publicaties te plaatsen, deel te nemen aan relevante conferenties enz.

Als diaconie bevelen wij deze collecte van harte bij u aan.

Kerk de Morgenster - Muilwijckstraat 1 - Papendrecht - 0786151714