De Morgenster

Met geloof kun je winnen!

Geschreven door Annette Driebergen. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

olympische spelen featJongeren zijn intensief betrokken bij de organisatie en inhoud van deze dienst. Ze bedachten het thema door zich af te vragen: ‘Wat is er actueel in deze tijd?’ We zochten samen naar relaties tussen dat thema, de Bijbel, het geloof en het dagelijkse leven. Best spannend om dat te formuleren als je 13, 14 of 15 jaar bent. Actueel in deze dagen zijn de Olympische Spelen. Het thema is dan ook gekozen met het oog daarop: Met geloof kun je winnen. In 1 Korinthe 9, 24-27 schrijft Paulus over een wedstrijd.

We ontdekten: er zijn allerlei lijnen te trekken tussen geloven en sporten op een evenement als de Olympische spelen. Daar gaat het in deze dienst over.
We hebben samen gezocht naar liederen die bij het thema passen, in de wetenschap dat de liedcultuur van jongeren niet altijd die van oudere gemeenteleden is. Het is mooi om te zien dat jongeren van harte bereid zijn een deel van hun eigen keuzes in te wisselen voor liederen die voor de hele gemeente aansprekend kunnen zijn. Zo komt er ook in de jeugddienst ruimte voor iedereen. Laat u verrassen!

Kerk de Morgenster - Muilwijckstraat 1 - Papendrecht - 0786151714