De Morgenster

Middagviering 6 april De Morgenster

Geschreven door Pieter de Vos. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

De kruisweg bidden
Wie wel eens in een rooms-katholieke kerk komt - voor de meeste protestanten is dat tijdens de vakanties in het buitenland - heeft gezien dat er langs de lange wanden van het schip vaak zogenaamde kruiswegstaties te zien zijn. Het zijn afbeeldingen van de weg die Jezus aflegt vanaf het moment dat hij door Pilatus wordt veroordeeld tot het kruis en daarna van zijn kruisafname en graflegging. De bedoeling is dat je, langzaam gaande de afbeelding, je kunt inleven in wat Jezus geleden heeft en na iedere statie een couplet zingt of het ‘Stabat Mater’ bidt. Ook hier in de plaatselijke rooms-katholieke kerk is een schitterende kruiswegstatie als een soort aaneengeschakelde filmstrip te bewonderen.

De traditie van de kruiswegstaties stamt uit de eerste eeuwen van onze jaartelling. Pelgrims gingen naar Jeruzalem om daar de heilige plaatsen te bezoeken. Ze probeerden aan de ‘Via Dolorosa’, de lijdensweg, te ontdekken. Om niet altijd naar Jeruzalem te moeten gaan, zijn er in de loop de eeuwen beeldentuinen ontstaan waar men langs kapelletjes - met daarin een natuurgetrouwe afbeelding van een omschreven lijdensmoment - kan pelgrimeren. Ook in de kerken verschenen schilderijen met de door de rooms-katholieke kerk vastgestelde veertien afbeeldingen. Dit werd dan ook wel de bijbel van de armen genoemd. De reformatie, met haar nadruk op het Woord, verdreef de veertien afbeeldingen grotendeels uit de ruimte van de protestantse kerken. Ondanks deze afstand van het gebruik van beelden worden er tot op vandaag door kunstenaars kruiswegstaties gemaakt van allerlei beeldmateriaal. Veelal wordt er een 15e statie aan toegevoegd: die van de ‘Opstanding’, omdat het niet alleen bij het kruis is gebleven, maar dat het kruis ook teken van hoop mocht worden. Zondag 6 april gaan we ook de kruisweg bidden, met eigentijdse schilderijen en bijbehorende teksten. Wij nodigen u allen uit om deze indrukwekkende momenten met ons mee te bidden en te zingen.
Werkgroep middagvieringen van De Morgenster

Kerk de Morgenster - Muilwijckstraat 1 - Papendrecht - 0786151714