De Morgenster

Heel de schepping!

Geschreven door Annette Driebergen. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

Het is Michazondag, komende zondag 19 oktober. De zondag heeft die naam gekregen naar een tekst uit Micha 6 vers 8. In de woorden van de Bijbel in Gewone Taal staat daar: 'God heeft al bekendgemaakt wat goed is. Hij vraagt alleen dit: Wees eerlijk, rechtvaardig en trouw'.

We laten ons op deze zondag opnieuw bepalen bij die woorden door te lezen uit Jesaja 42. Daarin klinkt dezelfde oproep tot recht en trouw. Opdracht om te doen voor heel de schepping ... om het helen, heelmaken van de schepping. Prachtig om juist op deze dag de Maaltijd van de Heer te vieren. In het leven van die Heer ontdekten we wat recht en trouw is.

Kerk de Morgenster - Muilwijckstraat 1 - Papendrecht - 0786151714