De Morgenster

Het werk van God volbrengen

Geschreven door ds. Piet van Die. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

Morgendienst zondag 25 januari De Morgenster. We lezen op deze zondag Kolossenzen 1:24-2:5. Paulus vertelt in deze brief dat hij gevangen zit. Hij lijdt omwille van het evangelie. Geen nieuwe gedachte. Geloven kan soms (of in bepaalde landen váák) rekenen op tegenstand. Wél nieuw is dat Paulus zijn eigen lijden benoemt als een aanvulling op wat er aan het lijden van Christus nog ontbreekt. Hoezo ontbreekt?


Aan het lijden van Jezus kan toch niets worden toegevoegd? Vreemde gedachte! Maar juist dan loont het vaak de moeite om niet door te lezen, maar even te
blijven hangen om zo'n tekst te overdenken. Iemand zei eens: 'Je moet met zo'n tekst worstelen als eens Jakob met de engel: 'Ik laat u niet gaan tenzij gij mij zegent'. Het thema: Het werk van God volbrengen.                                                                                                                                       

Zondagsbrief van de Gereformeerde kerk ‘De Morgenster’ Zondag 25 januari 2015

 

Voorganger: ds. Piet van Die
Organist: Arie de Bruijn
Piano: Willem Vlot
Lector: Marian van den Bos

Er is kindernevendienst voor de groepen 1 t/m 8. Er is tevens jeugdkerk

VOORBEREIDING
Orgelspel
Welkomstwoord
Lied van inkeer: Lied 277
S
tilte voor persoonlijke voorbereiding
Bemoediging en groet
Aanvangspsalm: Psalm 67: 1 en 2
Over de dienst
Gebed om ontferming
Loflied: Lied 725

ROND HET WOORD
Gesprek met de kinderen
Als de kinderen naar de nevendienst gaan: lied 285
Gebed van de zondag
Lezing: Kolossenzen 1,24 – 2,4
Zingen: Lied 1001 (met piano)
Uitleg en verkondiging: Lijden om je geloof
Meditatief pianospel over Lied 915
Zingen: Lied 968

GEBEDEN EN GAVEN
Zingen: Lied 23b: 1, 2 en 5
Gebeden
Stil gebed – gezamenlijk Onze Vader
Inzameling van de gaven, bestemd voor Jeugdwerk
Slotlied: Lied 907
Zegen 

Bij de uitgang worden uw gaven gevraagd voor de solidariteitskas

Koffiedrinken na de dienst
Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in de grote zaal, met koffie, thee en fris.
Gebak bij de koffie
Bij de koffie na de dienst serveert de Moldaviëgroep u heerlijk gebak naar keuze. Voor € 1,= per stuk steunt u de jongerenreis in 2015.

 

 

Kerk de Morgenster - Muilwijckstraat 1 - Papendrecht - 0786151714