De Morgenster

Zondagmorgen 8 februari in De Morgenster

Geschreven door Annette Driebergen. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

We vieren met elkaar de Maaltijd van de Heer. Een mooie gelegenheid om stil te staan bij de betekenis van de Maaltijd. Dat doen we in de kerk, dat doen ook de kinderen in de nevendienst. De maaltijd heeft zijn oorsprong in het laatste avondmaal van Jezus met zijn vrienden. Maar ook op andere plaatsen in de Bijbel wordt maaltijd gehouden.

Ook in die maaltijden proeven we iets van de betekenis van onze Maaltijd. Op deze morgen staat de maaltijd uit Marcus 6: 30-44 centraal. Buiten, in het veld. Verrassend. Weet u welkom aan de tafel van de Heer! Tijdens de dienst speelt Rosanne de Boer op haar harp.

Liturgie
Voorganger: ds. Annette Driebergen
Organist: Henk Groeneweg
Lector: Erik Andeweg
M.m.v.:Rosanne de Boer, harp

VOORBEREIDING

 • Orgelspel
 • Welkomstwoord
 • Als moment van inkeer speelt Rosanne: Primavera - Einaudi
 • Stilte voor persoonlijke voorbereiding
 • Bemoediging en groet
 • Aanvangspsalm: psalm 31: 1 en 6
 • Over de dienst
 • Gezongen gebed om ontferming: lied 281: 1-5
 • Om voor te danken ....
 • Loflied: lied 218

ROND HET WOORD

 • Gesprek met de kinderen
 • Als de kinderen naar de nevendienst gaan: lied 285
 • Gebed van de zondag
 • Lezing: Marcus 6: 30 – 44
 • Zingen: lied 836: 2, 3 en 4
 • Uitleg en verkondiging: Dat smaakt naar meer!
 • Meditatief harpspel: Moonrise - Robertson
 • Zingen: lied 387

GEBEDEN EN GAVEN

 • Gebeden
 • Stil gebed
 • Inzameling van de gaven, bestemd voor de kerk

MAALTIJD VAN DE HEER

 • Als de kinderen binnenkomen met brood en wijn, zingen we lied 385
 • Tafelgebed
 • We bidden het 'Onze Vader'
 • Woorden om te delen
 • Tijdens de rondgang wordt gemusiceerd. Rosanne speelt Luce – Einaudi.
 • De avondmaalscollecte is bestemd voor de diaconie
 • Dankgebed
 • Slotlied: lied 418: 1, 2 en 4
 • Zegen

Kerk de Morgenster - Muilwijckstraat 1 - Papendrecht - 0786151714