De Morgenster

Geloven zet je leven op spanning

Geschreven door ds Piet van Die. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

We beginnen de 40-dagentijd met een bekende lezing: de verzoeking van Jezus in de woestijn (Marcus 1, 12-15). We proberen het met nieuwe oren en ogen te lezen. Soms heb je voor die nieuwe oren en ogen een ander nodig, zoals mij laatst overkwam tijdens een Bijbelgespreksgroep. Iemand stelde een vraag naar aanleiding van twee diensten waarin ik mocht voorgaan. Die vraag bleek voor mij de sleutel om het verhaal van deze zondag opnieuw te openen. Het klinkt wat raadselachtig, maar ik houd de spanning er wat in.
Het thema: Geloven zet je leven op spanning.

Liturgie

Voorganger: ds. Piet van Die

Organist: Geert Ouweneel

Lector: Marieke Bakema

Kindernevendienst voor de groepen 1 t/m 8

 • VOORBEREIDING
 • Orgelspel
 • Welkomstwoord
 • Lied van inkeer: Lied 103e (in vertaling)
 • Stilte voor persoonlijke voorbereiding
 • Bemoediging en groet
 • Aanvangspsalm: Psalm 56: 1 en 3
 • Over de dienst
 • Gebed om ontferming

ROND HET WOORD

 • Gesprek met de kinderen

 • Projectlied
 • Lied 290
 • Gebed van de zondag
 • Lezing: Marcus 1, 12-15
 • Zingen: Lied 539
 • Uitleg en verkondiging: De stem van het kwaad
 • Meditatief orgelspel
 • Zingen: Lied 920

GEBEDEN EN GAVEN

 • Gebeden
 • Stil gebed – gezamenlijk Onze Vader
 • Inzameling van de gaven, bestemd voor de ZWO
 • Slotlied: Lied 538
 • Zegen

 

Kerk de Morgenster - Muilwijckstraat 1 - Papendrecht - 0786151714