De Morgenster

Kerklied centraal bij middagviering 1 maart

Geschreven door ds. Piet van Die. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

Middagviering zondag 1 maart 17.00 uur De Morgenster. Op zondag 1 maart vindt om 17.00 uur de derde middagviering van 2015 plaats in De Morgenster in Papendrecht. Elke eerste zondag van de maand is er zo’n middagviering. Na de goed bezochte Evensong van 1 februari staat deze keer het kerklied centraal, waaronder natuurlijk ook enkele Engelse hymnes.


Met name de verhouding woord en toon vraagt onze aandacht. Is een lied nu geliefd door de tekst of juist door de melodie, of wellicht door het gelukkig samengaan van die twee? Zingenderwijs proberen we meer inzicht te krijgen. De viering heeft de vorm van een avondgebed. Emeritus predikant ds. Griffioen leidt als liturg de viering. Organist Arie de Bruijn bespeelt het orgel en zal enkele liederen inleiden en toelichten.
In het nieuwe liedboek is soms een melodie gewijzigd. Is dat wel een verbetering? Hoe kan een lied dat 40 jaar geleden nieuw was nu al als ‘klassiek’ worden ervaren? Een ander lied heeft zo’n algemeen schema, dat er zomaar tien verschillende melodieën onder passen. We proberen er een paar uit: welke is het meest geëigend? Natuurlijk kunnen we niet om de ‘koning van het kerklied’ heen. De liederen krijgen gewoon hun natuurlijke plaats in het avondgebed als lied van inkeer, loflied of avondlied. Daarnaast zal er - ter toelichting - een liedmeditatie zijn.
Nieuwsgierig geworden? Kom meevieren en meezingen op zondag 1 maart om 17.00 uur in De Morgenster.

 

Kerk de Morgenster - Muilwijckstraat 1 - Papendrecht - 0786151714