De Morgenster

Tweede zondag in de 40 dagen in De Morgenster

Geschreven door Annette Driebergen. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

Het is de tweede zondag van de Veertigdagentijd. Vanouds staat het verhaal van de verheerlijking op de berg op het leesrooster, deze keer zoals Marcus dat verwoordt in Marcus 9: 2-10. Marcus laat Jezus elke keer zeggen: 'Niet verder vertellen'. Ook bij dit verhaal klinken die woorden weer tegen de vrienden die er bij zijn.

Maar hoe zouden ze het ook kunnen vertellen? Is zo'n geheimzinnige ontmoeting wel in woorden te vatten? Het thema: In glans gekend.

 

Liturgie

Voorganger: ds. Annette Driebergen
Organist: Arie de Bruijn
Pianist: André Vogel
Lector: Ilse Joan van Engelen
Kindernevendienst: groepen 1 t/m 8

VOORBEREIDING

 • Orgelspel
 • Voor de dienst oefenen we lied 103e – vierstemmig
 • Welkomstwoord
 • Lied van inkeer: Lied 103e (in vertaling)
 • Stilte voor persoonlijke voorbereiding
 • Bemoediging en groet
 • Aanvangspsalm: Psalm 25a
 • Over de dienst
 • Gebed om ontferming

ROND HET WOORD

 • Projectlied
 • Gesprek met de kinderen
 • Lied 290
 • Gebed van de zondag
 • Lezing: Marcus 9: 2-10
 • Zingen: lied 545
 • Uitleg en verkondiging: God in glans gekend
 • Meditatief orgelspel
 • Lied 538: 1, 3 en 4

GEBEDEN EN GAVEN

 • Aandacht voor de talentenveiling van Moldavië
 • Gebeden
 • Stil gebed – gezamenlijk Onze Vader
 • Inzameling van de gaven, bestemd voor de ZWO
 • Slotlied: Lied 422
 • Zegen

Kerk de Morgenster - Muilwijckstraat 1 - Papendrecht - 0786151714