De Morgenster

Jezus is boos

Geschreven door ds. Piet van Die. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

Zondagochtenddienst 8 maart De Morgenster. Boosheid is een eigenschap waar de één goed mee uit de weg kan (driftige mensen), maar een ander niet: hij of zij is bang voor agressie. Binnen de kerk is het een verdrongen thema. Geloof gaat immers over liefde en verdraagzaamheid? Maar kijk eens naar Jezus. Vandaag horen we hoe hij eigenhandig een zweep maakt en de handelaars de tempel uit ranselt. Niet echt een toonbeeld van verdraagzaamheid. Hoe gaat u om met boosheid? Het thema: Jezus is boos!

Liturgie
Voorganger: ds. Piet van Die
Organist: Arie de Bruijn
Lector: Louis Lodder
Soliste: Christel de Bruijn
Kindernevendienst: groepen 1 t/m 8

VOORBEREIDING

 • Orgelspel
 • Welkomstwoord
 • Lied van inkeer:
 • Stilte voor persoonlijke voorbereiding
 • Bemoediging en groet
 • Aanvangspsalm: Psalm 25: 7 en 10
 • Over de dienst
 • Gebed om ontferming

ROND HET WOORD

 • Projectlied:
 • Gesprek met de kinderen
 • Lied 290
 • Gebed van de zondag
 • Lezing: Johannes 2, 13-22
 • Zingen: Lied 317
 • Uitleg en verkondiging: Jezus is boos!
 • Meditatief orgelspel
 • Zingen: Lied 187 (met soliste)

GEBEDEN EN GAVEN

 • Gebeden
 • Stil gebed – gezamenlijk Onze Vader
 • Inzameling van de gaven, bestemd voor de diaconie
 • Slotlied: Lied 536
 • Zegen

 

Kerk de Morgenster - Muilwijckstraat 1 - Papendrecht - 0786151714