De Morgenster

Biddag voor gewas en arbeid

Geschreven door Tycho Jansen. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

Op woensdag 11 maart isr er een dienst in het kader van biddag voor gewas en arbeid in De Morgenster. De dienst begint om 19.30 uur. In deze dienst gaat ouderling Tycho Jansen voor.

 

Liturgie
Voorganger: dhr. Tycho Jansen
Organist: Arie de Bruijn
Lector: Wilma Kuntz
Er is geen kindernevendienst

VOORBEREIDING

 • Orgelspel
 • Welkomstwoord
 • Lied van inkeer in deze 40-dagentijd:
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Aanvangspsalm: Psalm 107 : 1, 2, 3, 4
 • Over de dienst
 • Gebed van toenadering
 • Loflied: Lied 868 : 1,4,5

 ROND HET WOORD 

 • Gebed bij opening van het Woord
 • Lezingen: 2 Kon 4:1-7 en Matt 6:5-13
 • Zingen: Lied 371
 • Verkondiging
 • Meditatief orgelspel
 • Zingen: Lied 905 : 1, 2, 4

GEBEDEN EN GAVEN

 • Stil gebed – gezamenlijk Onze Vader
 • Inzameling van de gaven, bestemd voor Geschakeld Diaconiewerk
 • Slotlied: lied 903 : 1, 4, 5 en 6
 • Zegen

Kerk de Morgenster - Muilwijckstraat 1 - Papendrecht - 0786151714