De Morgenster

Koning in de periferie

Geschreven door ds. Piet van Die. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

Ochtenddienst Palmzondag 29 maart De Morgenster. Op Palmzondag horen we elk jaar hoe Jezus als een koning Jeruzalem binnengereden wordt, maar het is wel een povere koning. En dan: als hij er eenmaal is… ja, je zou zeggen: dan volgt misschien een climax, maar er komt een anticlimax.

Jezus neemt alles in ogenschouw en… gaat terug. Hoe moeten zijn fans dat opgevat hebben? Teleurgesteld natuurlijk! Elke keer blijkt Jezus weer anders dan wij verwachten.
Het thema: Koning in de periferie.

Liturgie

Voorganger: ds. G.H. Offringa
Organist: Arie de Bruijn
M.m.v.: Willem Vlot, Eva Lammers, Kasper van Blijderveen
Lector: Marieke Bakema
K
indernevendienst: groepen 1 t/m 8
Jeugdkerk

VOORBEREIDING

Orgelspel
Welkomstwoord
Lied van inkeer: Lied 103e 
Stilte voor persoonlijke voorbereiding
Bemoediging en groet
Aanvangspsalm: Lied 118: 1 en 7
Gebed om ontferming

ROND HET WOORD

Projectlied kinderen
Gesprek met de kinderen
Lied 290
Gebed van de zondag
Zingen: Lied 23: 1
Lezing 1: Jesaja 51: 12 – 23
Zingen: Lied 23: 2
Lezing 2: Matteüs 26: 36 – 46
Zingen: Lied 23 : 3
Uitleg en verkondiging
Intermezzo door Willem, Eva en Kasper
Zingen: Lied 675: 1 en 2

GEBEDEN EN GAVEN

Gebeden
Inzameling van de gaven, bestemd voor ZWO

MAALTIJD VAN DE HEER

Zingen “Op de avond, toen de uittocht…”
Tafelgebed
Uitnodiging
Lofprijzing
Gelezen en gezongen tafelgebed nr. 2 uit de katern
Lied 377 en 378
Dankgebed
Slotlied: Lied 538: 1, 3 en 4
Zegen

Kerk de Morgenster - Muilwijckstraat 1 - Papendrecht - 0786151714