De Morgenster

Vrede zij met jullie

Geschreven door Pieter de Vos. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

Hemelvaartsdag, donderdag 14 mei gaat Tycho Jansen om 9.00 uur voor in de Morgenster. U bent van harte welkom. De liturgie vindt u onder <Lees meer>. 

 

Liturgie

Voorganger: Tycho Jansen
Organist: Arie de Bruijn
Lector: Ilse Joan van Engelen

VOORBEREIDING

 • Orgelspel
 • Stilte voor persoonlijke voorbereiding
 • Aanvangspsalm: Psalm 47:2 en 3
 • Bemoediging en groet
 • Over de dienst
 • Gebed van Toenadering
 • Lied 314:1,2 en 3

ROND HET WOORD

 • Gebed voor het opengaan van de Bijbel
 • Lezing OT:        Psalm 16
 • Zingen:                        Lied 536:2-4
 • Lezing NT:        Lucas 24:36-53
 • Zingen:            Lied 666
 • Uitleg en verkondiging
 • Zingen:            Lied 663
 • GELOOFSBELIJDENIS
 • Apostolische Geloofsbelijdenis
 • Lied 345:1 en 3

GEBEDEN EN GAVEN

 • Mededelingen
 • Gebeden
 • Inzameling van de gaven
 • Slotlied: Lied 871
 • Zegen

Kerk de Morgenster - Muilwijckstraat 1 - Papendrecht - 0786151714