De Morgenster

Zondag 17 mei Morgenster

Geschreven door Pieter de Vos. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

In de ochtenddienst van zondag 17 mei gaat in de Morgenster ds. M.L. van de Bunt uit Valkenswaard voor. De dienst begint om 10.00 uur. U bent van harte welkom. Voor de liturgie van deze dienst, klik op Lees meer.

Liturgie

Voorganger: ds. Margriet van de Bunt, Valkenswaard
Organist: Arie de Bruijn
Piano: Ferdy van den Bos
Lector: Marian van den Bos
Kindernevendienst: groepen 1 t/m 3

VOORBEREIDING

 • Orgelspel
 • Lied van inkeer: Lied 277
 • Stilte voor persoonlijke voorbereiding
 • Bemoediging en groet
 • Aanvangspsalm: lied 280: 1, 3, 4 en 5
 • Over de dienst
 • Gebed om ontferming
 • Loflied: Lied: 1, 2, 4 en 5

ROND HET WOORD

 • Gesprek met de kinderen
 • Lied 290
 • Gebed van de zondag
 • Lezing: Jona 2
 • Lied 69: 1 en 4
 • Lezing: Matteus 14: 22-33
 • Lied 512: 1, 3, 4, 6
 • Uitleg en verkondiging
 • Meditatief orgelspel
 • Zingen: lied 275: 1, 3, 4 en 5

GEBEDEN EN GAVEN

 • Mededelingen
 • Gebeden
 • Stil gebed – gezamenlijk Onze Vader
 • Inzameling van de gaven
 • Slotlied: Lied 416
 • Zegen

Kerk de Morgenster - Muilwijckstraat 1 - Papendrecht - 0786151714