De Morgenster

De sprong wagen!

Geschreven door Annette Driebergen. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

 

Drempelmomenten moet je vieren, ook in de kerk. Dat doen we op zondagmorgen 21 juni met kinderen van groep 8 die zich voorbereiden op een nieuwe stap in hun leven: de overgang van basisschool naar de middelbare school. In de kerk is dat een stap van kindernevendienst naar jeugdkerk. Met mensen van de nevendienst én met de jongeren zelf wordt deze dienst voorbereid. Die jongeren zullen zelf ook op allerlei manieren een bijdrage aan de dienst leveren. Het thema hebben we al gekozen: ‘De sprong wagen’. In de Bijbel zijn genoeg mensen te vinden die een sprong wagen. Het blijft nog even een verrassing op welk Bijbels verhaal de ‘spotlight’ komt te staan. Er hangt ook een spannende vraag in de lucht: Gaan we met elkaar ook echt een sprong wagen?

We steken hen als gemeente een hart onder de riem door het licht van God aan hen mee te geven. Met dat licht in handen durven we vaak best een sprong te wagen. We staan stil bij het verhaal van Petrus, die een sprong waagde door over de rand van de boot te stappen. In de dienst staat dit zestal centraal, maar natuurlijk is de boodschap voor iedereen. Jong en oud, er is altijd een moment dat je een sprong moet wagen! Muziek komt op deze morgen van Arie de Bruijn op het orgel en van Creative, onze huisband. Van harte welkom!

Liturgie

Voorganger: ds. Annette Driebergen
Organist: Arie de Bruijn
M.m.v. Creative o.l.v. Mark Kuntz
Kindernevendienst groepen 1 t/m 4.

VOORBEREIDING

 • Orgelspel
 • Lied van inkeer: lied 277
 • Bemoediging en groet
 • Zingen: lied 218
 • Over de dienst – door Julia
 • Gebed om ontferming door Esmée
 • Zingen met Creative en alle kinderen: Kom aan boord

DE BIJBEL GAAT OPEN

 • Gebed om de Geest door Manouk
 • Gesprek met de kinderen
 • Kindernevendienst
 • Lied 285
 • Lars leest uit de bijbel bij Matteüs 14: 22-33
 • Zingen: lied 917: 1, 3, 5 en 6
 • De sprong wagen (1)
 • Zingen: “Heer, u kent mij als geen ander’ …
 • De sprong wagen (2)
 • Zingen: ‘Zet je voet maar op het water’
 • Een gedicht – door Lukas
 • Einde kindernevendienst

OVERSTAPPEN

 • Inleiding
 • Overstaplied (melodie: Verbonden met vader en moeder)
 • Een wens en een kaars, als teken van licht op je weg 
 • Creative zingt: De Here zegent jou ….
 • Overhandiging van een kado van de kindernevendienst
 • De sprong wagen: welkom in de jeugdkerk

GEBEDEN EN GAVEN

 • We gedenken Ad Romeijn
 • Zingen: lied 753: 1, 2, 3 en 6
 • Dankgebed en voorbeden – met Rutger
 • Stil gebed – gezamenlijk Onze Vader
 • Inzameling van gaven
 • Zingen: lied 423
 • Zegen

 

 

 

Kerk de Morgenster - Muilwijckstraat 1 - Papendrecht - 0786151714