De Morgenster

Hoop en vertrouwen

Geschreven door Menno Hofman. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

Zondagmorgen 28 juni in De Morgenster. Bij een huwelijksinzegening klonk 1 Korintiërs 13 ineens heel anders: in de Bijbel in Gewone Taal is ‘hoop‘ vervangen door ‘vertrouwen‘. Hoe zit het eigenlijk met hoop en vertrouwen in de Bijbel en in ons leven?

 

Liturgie

Voorganger: Ds. Menno Hofman, Leiden
Organist: Arie de Bruijn
Lector: Bert Streefkerk
Kindernevendienst: groepen 1 t/m 8
Jeugdkerk

VOORBEREIDING

 • Orgelspel
 • Lied van inkeer: Lied 277
 • Stilte voor persoonlijke voorbereiding
 • Bemoediging en groet
 • Aanvangspsalm: 139: 1, 2, 7 en 8
 • Gebed om ontferming
 • Loflied: 886

ROND HET WOORD

 • Verhaal voor jong & oud
 • Als de kinderen weggaan: Lied 285
 • Gebed van de zondag
 • Lezingen: 1Kor13:7-13 en Daniel 3:1-18
 • Zingen: 708: 3, 6 en 7
 • Uitleg en verkondiging
 • Meditatief orgelspel
 • Zingen: 885 helemaal

GEBEDEN EN GAVEN

 • Zingen: lied 221: 1 en 3
 • Mededelingen
 • Gebeden
 • Stil gebed – gezamenlijk Onze Vader
 • Inzameling van de gaven, bestemd voor de kerk
 • Slotlied: Zoek eerst het Koninkrijk van God

Kerk de Morgenster - Muilwijckstraat 1 - Papendrecht - 0786151714