De Morgenster

Een boodschap aan mensen

Geschreven door ds. Piet van Die. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

Zondagmorgen 5 juli is een bijzonderen dienst in De Morgenster. Het is gemeentezondag! We gaan samen het seizoen sluiten. Met een voorbereidingsgroep van jonge gemeenteleden is niet alleen het programma van na de dienst georganiseerd, maar ook de dienst zelf. Het thema is: Een boodschap aan mensen. Voorganger is ds. Piet van Die.

Dit was in het afgelopen seizoen het jaarthema. We kijken dan ook terug. Wat hadden we in huis aan ‘boodschappen’? De kerkdienst is dan ook een caleidoscoop van kleine onderdelen. Telkens halen we iets uit de boodschappentas van onze gemeente. En: in de liturgie komen dingen terug van het afgelopen jaar.
Het wordt dus een feestelijke dienst met veel medewerkers en… zonder preek, want de boodschappentas zegt alles! Het wordt een dienst voor jong en oud.

 

Liturgie

Voorganger:   ds. Piet van Die
Organist:        Henk Groeneweg
Lector:            Erik Andeweg
M.m.v.:            André Vogel, John-Peter Kuntz en Creative
Kindernevendienst: groep 1 t/m 4

VOORBEREIDING

 • Tijdens het orgelspel worden we stil en bereiden ons voor op de dienst
 • Lied van inkeer: lied 288 (met Creative; eerst Creative, dan allemaal)
 • Stilte voor persoonlijke voorbereiding
 • Bemoediging en groet
 • Aanvangspsalm: psalm 23b: 1,2 en 5 (met orgel)
 • Over de dienst
 • De boodschappentas (1): logo van YouTube
 • Kyrie van Herman van Veen
 • Boodschappentas (2): muziek
 • Loflied: lied 875 (Creative: 1; allen: 2 en 3)

 ROND HET WOORD

 • Boodschappentas (3): een lichtje
  Gesprek met de kinderenAls de kinderen naar de nevendienst gaan: lied 285 (met André Vogel op piano)
 • Gebed van de zondag
 • Boodschappentas (4): een kaart
 • Elisa krijgt een brief van Naämans secretaresse
 • Zingen: lied 976 (met orgel)
 • Boodschappentas (5): een Bijbel
 • Lezing: 2 Koningen 5, 1-14 (uit: ‘Bijbel in gewone taal)
 • Zingen: Lied 315: 1 en 2 (met orgel)
 • Gedicht: de doop van de commandant (door Marion Westerduin)
 • Boodschappentas (6): een doopduifje
 • Zingen: Lied 348: 1, 8 en 9 (met André Vogel op piano)
 • Boodschappentas (7): een gedachteniskruisje
 • Zingen: lied 757 (met Mark en John Peter Kuntz)
 • Boodschappentas (8): een Schakel met gesprekskringen
 • Muziek: Creative – ‘My Lighthouse’

 HET ANTWOORD

 • Boodschappentas (9): logo duurzaamheid
 • Boodschappentas (10): gevouwen handen
 • Boodschappentas (11): popdiensten
 • Inzameling van de gaven bestemd voor JOP
 • (tijdens collecte worden gebedsintenties verzameld en kijken we naar clip ‘I Still Haven’t Found What I Am Looking For’ van U2)
 • Mededelingen
 • Gedachtenis Willemina Euser-van der Schoor
 • Zingen: Psalm 139: 1 en 2
 • Gebeden
 • Zegen

Kerk de Morgenster - Muilwijckstraat 1 - Papendrecht - 0786151714