De Morgenster

Uit je comfortzone ....

Geschreven door Annette Driebergen. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

 

Op zondag 12 juli is er in De Morgenster op allerlei manieren aandacht voor de Moldaviëgangers. We zwaaien hen uit en wensen hen een mooie tijd, gevuld met bijzondere ervaringen. Ze hebben zelf meegedacht over de invulling van de dienst.

 

Ze laten hun muzikale kwaliteiten zien in bijdrages aan de samenzang. De jongeren realiseren zich dat ze op een plek in de wereld terechtkomen waar heel veel dingen anders zijn. Ze zullen uit hun comfortzone worden gehaald en dat kan best confronterend zijn. Daar denken we over na, bij een verhaal uit Johannes 4, waarin Jezus een vrouw ontmoet en ook zij allebei uit hun comfortzone worden getrokken. Uiteindelijk levert dat een mooie ontmoeting op. Zo hopen we dat ook voor de Moldaviëgangers. We geven hen licht en zegen mee voor onderweg. 

Liturgie

Voorganger: ds. Annette Driebergen
Organist: Anja Vlasblom
Lector: Marian v.d. Bos
Kindernevendienst: groepen 1 t/m 8

VOORBEREIDING

 • Orgelspel
 • Lied van inkeer: lied 277
 • Bemoediging en groet
 • Aanvangslied: lied 276: 1 en 2
 • Over de dienst
 • Gebed om ontferming
 • Loflied: Samen in de naam van Jezus (met Moldaviëband)
 • Op weg naar Moldavië – toen en nu
 • Zo willen we op weg gaan: lied 1005 (met Moldaviëband)

ROND HET WOORD

 • Gesprek met de kinderen
 • Als de kinderen naar de nevendienst gaan: lied 285
 • Gebed van de zondag
 • Lezing: Johannes 4: 3-19
 • Zingen: lied 653: 3
 • Uitleg en verkondiging: Uit je comfortzone …
 • Meditatief orgelspel
 • Zingen: lied 713: 1 en 2
 • Je gaat op reis, ik geef je mee … ouders van Moldaviëgangers

 GEBEDEN EN GAVEN

 • Mededelingen
 • Gebeden
 • Inzameling van de gaven
 • Op weg naar Moldavië – licht delen
 • Slotlied: lied 416: 1, 2 en 3
 • Zegen
 • De Moldaviëgangers verlaten de kerk terwijl wij zingen: lied 416: 4

 

Kerk de Morgenster - Muilwijckstraat 1 - Papendrecht - 0786151714