De Morgenster

Een oor dat luistert

Geschreven door ds. Piet van Die. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

luisterenIn alle tijden hebben mensen de ervaring opgedaan dat er een oor is dat luistert als je om hulp roept – het oor van God (of de goden). Ik zal daar in de dienst een bijzonder voorbeeld van laten zien. Het oor van God werd aanvankelijk gelokaliseerd in heiligdommen. Die gedachte komt tegemoet aan de behoefte van mensen aan zekerheid en waar je die kunt vinden. Een voorbeeld daarvan is te vinden in het Bijbelgedeelte dat we lezen: 2 Samuël 22, 1-7. De Bijbel leert ons ook dat God niet gebonden kan worden aan plaatsen. Waar laat het oor van God zich dan vinden? Het thema: Een oor dat luistert.

 

Liturgie

Voorganger: ds. Piet van Die
Organist: Arie de Bruijn
Lector: Bert Streefkerk
Kindernevendienst: groepen 1 t/m 8

VOORBEREIDING

 • Orgelspel – we worden stil
 • Lied van inkeer: Lied 277
 • Stilte voor persoonlijke voorbereiding
 • Bemoediging en groet
 • Aanvangspsalm: Psalm 84: 1 en 5
 • Over de dienst
 • Gebed om ontferming
 • Loflied: Lied 96a

ROND HET WOORD

 • Gesprek met de kinderen
 • Als de kinderen weggaan: Lied 285
 • Gebed van de zondag
 • Lezing: 1 Koningen 8, 37-50
 • Zingen: Lied 324 (met piano)
 • Uitleg en verkondiging: Een oor dat hoort
 • Meditatief pianospel
 • Zingen: Lied 280 (a,v,m,v,m,a,a)

GEBEDEN EN GAVEN

 • Mededelingen
 • Gebeden
 • Stil gebed – gezamenlijk Onze Vader
 • Inzameling van de gaven
 • Slotlied: Lied 976
 • Zegen

Kerk de Morgenster - Muilwijckstraat 1 - Papendrecht - 0786151714