De Morgenster

Tijdmachine

Geschreven door W. Warnar. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

tijdmachineDe jeugddienst op zondag 30 oktober in De Morgenster wordt geleid door de heer W. Warnar uit Lisse. Wintertijd. Aan het begin van deze zondag draaien wij de klok een uur terug. Dat betekent een uur extra. Enkele jaren geleden zong de rapper Dio: ‘Had ik maar een tijdmachine’. Tijd, daar gaat het in deze jeugddienst over. We staan stil bij een bijzonder verhaal waarin God de tijd ‘verzet’. We hopen op een goed uur met elkaar.

Liturgie

Voorganger: prop. W.F. Warnar (Lisse)
Muzikale medewerking: Creative
Lezingen: Jongeren van de jeugdkerk
Kindernevendienst: groep 1-4

 • Welkomstwoord
 • Stilte voor persoonlijke voorbereiding
 • Lied van inkeer: Opw. 717 Stil, mijn ziel, wees stil
 • Bemoediging en groet
 • Aanvangslied: Opw. 640 Mijn hulp is van U Heer
 • Over de dienst
 • Introductie thema: Tijd
 • Gebed om ontferming
 • Loflied: Opw. 539 Kom, nu is de tijd
 • Gesprek met de kinderen
 • Als de kinderen weggaan: Lied 423:1
 • Gebed van de zondag
 • Lezing: 2 Kon. 20:1-11
 • Zingen: Ps. 103: 1, 6 en 7
 • Lezing: Pred. 3:1-15
 • Zingen: Lied 204: 1, 7 en 9 Gij bron van tijd
 • Uitleg en verkondiging
 • Meditatieve muziek: Dream for you (Casting Crowns)
 • Zingen: How great is our God (Opw. 661)
 • Pastorale mededelingen
 • Gebeden
 • Stil gebed – Onze Vader
 • Inzameling van de gaven
 • Slotlied: Opwekking 669 Adonai
 • Zegenbede
 •  

Kerk de Morgenster - Muilwijckstraat 1 - Papendrecht - 0786151714