De Morgenster

Zondag 9 juni – Pinsteren – in De Morgenster om 10.00 uur

Geschreven door webredactie. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

Pinksteren het feest van de vurige tongen en van het elkaar begrijpen in verschillende talen. Maar ook het feest van de wind die aanrukt uit de hoogte. Met Pinksteren gebeurt er iets met de mens. Vandaag wil ik mij vooral richten op de wind. De wind die als een zacht briesje kan voelen, zoals bij Elia in 1 Koningen 19:9b-13, helend en ondersteunend. Maar de wind kan ook een storm zijn die alles in beweging zet, verstorend en bevrijdend kan werken. Als Christenen leven wij sinds Pinksteren van de wind in al zijn facetten. Soms is dat moeilijk voor te stellen in een wereld die we best wel goed onder controle hebben. Wat deed de wind met de eerste Christenen? En wanneer en hoe overkomt ons de wind van boven? Thema: Leven van de wind.

Birke Rapp.

Hartelijk welkom in deze eredienst.

Liturgie:

Bij de morgendienst van donderdag 30 mei – Hemelvaartsdag - in De Morgenster om 09.00 uur.

Geschreven door Webredactie. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

Het voelt raar. Het voelt bloot. Het voelt zo definitief. Jezus naar de hemel. Hoe moet het nu verder? God met ons! In Christus was Hij Immanuël. Maar naar omhoog gegaan - we hebben het al nooit gezien, naar de Vader gegaan - dat brengt het dan wel weer wat dichterbij, en door een wolk aan ons oog onttrokken - en dat maakt het dan zo weer zo definitief ver en weg. Soms weet ik me geen raad zonder God. Zou ik veel meer van Hem willen zien, voelen, ervaren. Dat hoor ik ook regelmatig in de pastorale ontmoetingen. Liever zouden we God uit de hemel halen. Daar moeten we het maar eens over hebben dan, dacht ik. Uiteraard lezen we een gedeelte uit de Bijbel over de Hemelvaart. Maar ook kijken we naar 2 Korintiërs 12: over God ervaren. Thema: De aarde is dichter bij de hemel dan je denkt.

Johan Duijster.

Hartelijk welkom in deze eredienst.

Liturgie:

Bij de morgendienst 19 mei in De Morgenster

Geschreven door Webredactie. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

Hoe draag je het geloof over op de volgende generatie? Daarover bestaat in onze tijd grote verlegenheid. In onze protestantse kerk wordt bijvoorbeeld geconstateerd dat er steeds minder (jonge) mensen belijdenis doen. En gaan jouw (klein)kinderen nog naar een kerk? Ik weet wel: dat zegt ook niet alles. Maar dat het geloof overgaat van generatie op generatie is niet vanzelfsprekend meer. Het staat op gespannen voet met de opdracht uit Deuteronomium (6,7), dat je het je kinderen moet inprenten. Dat lezen we namelijk in de dienst. Kunnen we daar nog wat mee? Hoe spreek je met je (klein)kinderen over geloven? Of moet je het alleen maar woordeloos voorleven? Het thema: Moeder Monica.
Piet van Die.

Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in de grote zaal, met koffie, thee, fris én lekkers.

Liturgie:

Bij de morgendienst van 5 mei in De Morgenster

Geschreven door webredactie. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

We bestaan als Morgenster 100 jaar. De daarbij behorende feestweek wordt ‘afgetrapt’ in deze dienst. Ik koos voor deze zondag als lezingen: Psalm 132 en 1 Korintiërs 13. In de Psalm horen we hoe iemand een plaats zoekt voor de Eeuwige. Mensen hebben door de eeuwen heen plekken vrijgemaakt voor de ontmoeting met God. Kerken zijn ook zo’n plek. Plekken van ontzag en eerbied. Maar het is ook een hachelijke onderneming. Het kan op die plekken ook al te menselijk toegaan. Dan staan ze de ontmoeting met God in de weg. Paulus heeft daar iets over te melden. Het thema: Een plek van eerbied.

Piet van Die.

Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in de grote zaal, met koffie, thee, fris én lekkers.

Liturgie:

Bij de morgendienst van 21 april in De Morgenster. Aanvang 10.30 uur

Geschreven door webredactie. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

We hebben in de afgelopen weken verhalen over Mozes gelezen. Op deze Paaszondag lezen we het laatste Mozesverhaal: de doortocht door de Schelfzee. Een benauwende nacht. Soms gaat een mens door diepe engten heen. Je bent in de greep van angst. Het is aardedonker. In het verhaal van Jezus is het niet anders. De Bijbel is een realistisch boek. De werkelijkheid wordt niet geromantiseerd. En toch is de Bijbel een boek van bevrijding. Het vertelt telkens weer dat mensen die door engten gingen in ruimte worden gezet. Het licht overwint de duisternis! Het thema van dit Paasfeest: In ruimte gezet.

Birke Rapp en Piet van Die.

Organist is Arie de Bruijn.

Er is kindernevendienst voor de groepen 1 tot en met 8.

Van harte uitgenodigd

Bij de morgendienst van 2 juni in De Morgenster

Geschreven door webredactie. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

De dienst is een jeugddienst en is samen met de 17+-jongerengroep voorbereid. Thema is: Het Onze Vader. Met de groep hebben wij het over bidden en het Onze Vader gehad. We hebben de betekenis van dit gebed, dat elke zondag door de gemeenschap wordt gebeden, tot ons laten doordringen. Hierbij hebben wij verrassende dingen ontdekt. Niet alleen zal het woord (voor een groot deel) door jongeren worden gevoerd, zij delen ook hun visie op het gebed met passende muziek die tussen de gebeden door zal klinken. En we zingen natuurlijk ook Het Onze Vader.
Birke Rapp.
Hartelijk welkom in deze eredienst.
Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in de grote zaal, met koffie, thee, fris én lekkers.

Liturgie:

Bij de morgendienst van 26 mei in De Morgenster

Geschreven door Webredactie. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

Klimaatverandering – je leest of ziet of hoort er dagelijks over. Moet je het er in de kerk dan ook nog eens over hebben? Ik ben er altijd voorzichtig mee om wat je buiten de kerk vaak ook en beter kunt vinden, in de kerk nog eens dunnetjes over te doen. Maar wanneer de Bijbel iets op de agenda zet dat eraan raakt, ja, dat geeft iets extra’s. Zo horen we in het boek Joël (2:21-27) hoe de rest van de schepping heeft geleden onder wat mensen deden. Heel andere achtergrond natuurlijk dan onze huidige problematiek. Maar er is een link met vandaag. Het thema: Systeem!

Piet van Die.

Er is tevens jeugdkerk

Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in de grote zaal, met koffie, thee, fris én lekkers.

Liturgie:

Afsluiting feestweek 12 mei in De Morgenster

Geschreven door webredactie. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

Deze zondag staan we stil bij het 100-jarig bestaan van De Morgenster. Voor deze feestelijke dienst lezen wij als passende tekst Exodus 40:34-38. Hoe God zijn volk begeleidt op reis door de woestijn en naar het beloofde land. We leggen een verband met de reis van De Morgenster. De dienst wordt omlijst door het musicalkoor èn feestelijke en mooie liederen.
Thema: Met De Morgenster op reis.

Birke Rapp.

Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in de grote zaal, met koffie, thee, fris én lekkers.

Liturgie:

Bij de morgendienst van zondag 14 april in De Morgenster

Geschreven door Webredactie. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

Op deze laatste zondag van de 40-dagentijd staat een pittige lezing op het programma: de tiende plaag. Alle eerstgeborenen in Egypte zullen sterven. Ik heb grote moeite met dit verhaal. En u waarschijnlijk ook. God toont zich een nietsontziende macht. Maar we lezen ook een totaal ander verhaal: dat van de zachtmoedige intocht van Jezus in Jeruzalem. Een hele andere kant van God. Je hebt de neiging om te vragen: wil de ware God opstaan? Laat dat dan ook maar het thema zijn: Wil de ware God opstaan?

Piet van Die.

Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in de grote zaal, met koffie, thee, fris én lekkers.

Liturgie:

Kerk de Morgenster - Muilwijckstraat 1 - Papendrecht - 0786151714