De Morgenster

Bij de morgendienst van 14 jan in De Morgenster

Geschreven door ds. Birke Rapp. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

De bruiloft van je leven

Op deze zondag gaan wij door met de traditionele lezingen voor deze tijd van het jaar: het prachtige verhaal van de bruiloft te Kana. Wat een vrolijk, haast magisch aandoend verhaal lijkt, zit vol met symboliek, zoals de wijn die voor het volle leven staat of de bruiloft die voor de relatie tussen God en de mens staat. Wat, als deze relatie bedreigd raakt? Hoe kan Jezus dan nog helpen? En wat kunnen wij doen?

Ds. Birke Rapp.

Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in de grote zaal, met koffie, thee, fris én lekkers.

Liturgie:

 

Nieuwjaarsdienst 2018 in de Morgenster

Geschreven door webredactie. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

 

Bij de morgendienst om 10.30 uur in De Morgenster

 In deze dienst hoopt de heer H. van der Leeden voor te gaan.

Organist is Arie de Bruijn.

Er is geen kindernevendienst.

Na de dienst Nieuwjaar wensen en koffiedrinken.

U bent van harte uitgenodigd!

 

 

 

 

Bij de kerstdienst om 10.30 uur in De Morgenster

Geschreven door Ds. P. van Die. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

We lezen uiteraard het altijd weer betoverende kerstverhaal uit Lucas. Maar anders dan anders zal ik nu eens niet het meeste licht laten vallen op de mensen van het verhaal, maar op de dieren, meer specifiek: op de schapen waarover de herders de wacht hielden. Ook voor hen kwam het Kerstkind. Vergezocht? Misschien. Maar de Messias kwam om ‘ver te zoeken’. Het Kerstevangelie heeft zelfs impact op de dieren. Het thema: Ook voor de schapen.

Piet van Die.

 Liturgie voor Kerstmorgen 2017

Bij de morgendienst van 24 dec in De Morgenster

Geschreven door Ds. P. van Die. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

 

God komt dichterbij

Nog één dag en dan is het Kerst. Nu we zo dicht bij Kerst zijn, stappen we over van de Jesaja-lezingen naar het Lucasevangelie waarin het allemaal gaat gebeuren: de engelen, de herder, de stal en het kind. Maar eerst horen we hoe Maria bezoek krijgt. De engel Gabriël staat bij haar op de stoep. ‘Gabber van God’ betekent Gabriël. De lezing is Lucas 1:26-38. Het thema is: God komt dichterbij.

Piet van Die.

Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in de grote zaal, met koffie, thee, fris én lekkers.

Liturgie:

 

Bij de morgendienst van 10 dec in De Morgenster

Geschreven door Ds. Birke Rapp. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

Stel  je  voor….

Op deze tweede Advent lezen wij het visioen uit Jesaja 2:2-5 over het omsmeden van zwaarden tot landbouwwerktuigen. Met deze droom reageert Jesaja op de hopeloze situatie van het Jeruzalem van zijn tijd, te midden van alle spanningen met Assyrië en de omringende landen. Jesaja formuleert een verwachting die de mensen mogen hebben, als houvast en om er naartoe te groeien. Want verwachting is niet alleen maar een mooie droom van wat er ooit gaat gebeuren, maar ook een mogelijkheid om dingen om te vormen. Zijn woorden zijn nog steeds actueel voor onze wereld van vandaag. Wij mogen vrede verwachten. Het is bemoedigend om te kijken hoe het visioen van Jesaja ook vandaag leeft in kunst en samenleving. Het thema: Stel je voor…

Ds. Birke Rapp.

Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in de grote zaal, met koffie, thee, fris én lekkers.

Bij de morgendienst van 7 jan in De Morgenster

Geschreven door ds. Piet van Die. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

Een geboren sterfgeval

Op deze zondag lezen we altijd het verhaal over de drie wijzen uit het oosten (Matteüs 2: 1 – 12). Zo ook deze keer, maar ik zal er nu het licht over laten schijnen van een gedicht van T.S. Eliot. Hij is één van de grootste dichters van de twintigste eeuw. In 1926 liet hij zich dopen. Zijn bekering veroorzaakte een groot onbegrip in de literaire wereld. Het eerste gedicht dat Eliot schreef na zijn bekering gaat over ons Bijbelverhaal. Hij maakt de pijn van het verhaal voelbaar, die tegelijk de pijn is van zijn bekering. Het thema: En geboren sterfgeval.

Piet van Die.

Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in de grote zaal, met koffie, thee, fris én lekkers.

Liturgie:

 

Bij de morgendienst van 31 dec in De Morgenster

Geschreven door Ds. P. van Die. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

Het doek gaat dicht

We lezen het verhaal van Simeon en Hanna in Lucas 2:22-40. Maar nu zal ik de camera eens richten op het slot. Na het hoogtepunt van Kerst en de gang naar Gods tempel, keren Jozef en Maria terug naar Nazaret. Daar zal Jezus opgroeien. Maar de evangeliën zullen de dertig daaropvolgende jaren niet beschrijven. Wat is er in die tussentijd gebeurd? Lucas wijdt er één regel aan: vers 40. Op die regel laten we deze zondag eens alle aandacht vallen. Het thema: Het doek gaat dicht.

Piet van Die.

 

 

Er is tevens jeugdkerk.

Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in de grote zaal, met koffie, thee, fris én lekkers.

Liturgie:

 

Bij de kerstwake om 23.00 uur in De Morgenster

Geschreven door Ds. P. van Die. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

‘…als in de nacht de morgenster…’

In de Kerstwake is de toon meer ingetogen dan bij andere kerstvieringen van deze avond. Het is een wake. We zetten ons als het ware naast de herders die ook de wacht hielden. We laten de adventtijd dan aan het eind van de dienst overgaan in de glorieuze boodschap van Kerst. Met een loflied zullen we dan ook de kerk verlaten. De dienst bestaat uit de lezingen van Advent en Kerst, afgewisseld met mooie liederen.

Zanger John-Peter Kuntz zal ons muzikaal versterken én voorgaan. Voor de lezingen zal de Naarden Bijbel gebruikt worden: een vertaling die zo dicht mogelijk bij de Hebreeuwse en Griekse grondtekst blijft.De dienst is vooral bedoeld voor hen die de massale en uitbundige diensten wat liever vermijden.

Piet van Die.

 Liturgie bij de Kerstwake 24 december 2017 om 23.00 uur in ‘De Morgenster’

Bij de morgendienst van 17 dec in De Morgenster

Geschreven door Ds. P. van Die. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

Bloemen in de woestijn

We zijn al een heel eind op weg naar Kerst. De dromen van Jesaja worden steeds mooier en indringender. Vanmorgen horen we over een woestijn die gaat bloeien. Juist nu er minder kleur te vinden is in de natuur en de dagen donkerder worden, is dit een mooi thema: Bloemen in de woestijn.

Piet van Die.

Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in de grote zaal, met koffie, thee, fris én lekkers.

Liturgie:

Bij de morgendienst van 3 dec in De Morgenster

Geschreven door Ds. P. van Die. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

Het eerste woord in deze Adventsperiode is het woord ‘troost’. Het wordt zelfs herhaald. We horen het als we gaan lezen uit het boek Jesaja (40:1-11). Troost – we hebben het al van jongs af nodig, want je kunt je een buil vallen aan het leven. Letterlijk. Papa of mama troosten je dan. Maar ook later heb je troost nodig. Niets zo erg als troosteloosheid. Zit de wereld vaak niet zo in elkaar? Wat is dan troost? Waar kun je het halen? Jesaja wijst ons de weg. Het thema: Ik zorg voor jou.

Piet van Die.

Er is tevens jeugdkerk.

Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in de grote zaal, met koffie, thee, fris én lekkers.

Liturgie:

Kerk de Morgenster - Muilwijckstraat 1 - Papendrecht - 0786151714