De Morgenster

Hier durven wij te dromen

Geschreven door ds. Piet van Die. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

doopDe morgendienst op zondag 27 november in De Morgenster wordt geleid door ds. Piet van Die. Het is weer Advent! We mogen toeleven naar Kerst. Altijd weer een bijzondere tijd. Deze zondag is nog eens extra bijzonder, omdat er vier kindjes gedoopt zullen worden. U leest daarover in de wijkberichten. De lezing van deze zondag is: Jesaja 2:1-5, een bekend gedeelte waarin een visioen wordt onthuld. Er zal vrede komen. De volken zullen hun wapens omsmeden tot gereedschap voor goede dingen. Een hoopvol beeld in een tijd waarin we ons hart vasthouden: in wat voor wereld zullen onze kinderen opgroeien? Het thema: Hier durven wij te dromen…


Liturgie

Voorganger: ds. Piet van Die
Organist: Arie de Bruijn
Pianist: André Vogel
Solisten: Brenda de Bruijn en Kirsten Kuntz                                  
Lector: Erik Andeweg
Kindernevendienst: groep 1-8

VOORBEREIDING

 • Orgelspel voor de dienst
 • Welkomstwoord
 • Het aansteken van de 1e adventskaars door Lucca en Milan van der Velden
 • Gedicht
 • Stilte voor persoonlijke voorbereiding
 • Lied van inkeer: Lied 62c
 • Bemoediging en groet
 • Aanvangslied: Psalm 25: 2 en 10
 • Over de dienst
 • Gebed om ontferming

ROND HET WOORD

 • Projectlied ‘Maak het mee!
 • Gesprek met de kinderen – Project ‘Maak het mee!’
 • Als de kinderen weggaan: Lied 784
 • Gebed van de zondag
 • Lezing: Jesaja 2, 1-5
 • Zingen: Lied 771: 1
 • Uitleg en verkondiging: Vrede
 • Zingen: Lied 771: 2 en 3

DE DOOP

 • Lied 779: 1-5 (met piano; 1 en 2: solisten; 3, 4 en 5: gemeente)
 • Over de doop
 • Uitgieten doopwater
 • De doopouders komen naar voren
 • Presentatie en naamgeving
 • Doopgelofte
 • Zingen: Apostolische Geloofsbelijdenis (staande)
 • Wens van de ouders
 • Doopgebed
 • De kinderen uit de kerk mogen naar voren komen
 • Doop
 • Zingen: Lied 781
 • Aansteken doopkaarsen                        
 • Aanbrengen van de duifjes met de namen op het doopbord
 • Zingen: Lied 782
 • Overhandiging geschenken

GEBEDEN EN GAVEN

 • Pastorale mededelingen
 • Gebeden
 • Stil gebed – Onze Vader
 • Inzameling van de gaven
 • Slotlied: Lied 425
 • Zegen

Wijsheid begint met ontzag voor de Heer’

Geschreven door Ds. Christi Bartelink-van den Dool. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

wijsdwaasIn De Morgenster gaat zondag 13 november ds. Christi Bartelink-van den Dool voor. We lezen de gelijkenis van de tien wijze en de tien niet-wijze bruidsmeisjes uit Matteüs 25. Daarbij lezen we Spreuken 9: ‘Wijsheid begint met ontzag voor de Heer’. Voor de ouderen bekend als: ‘De vreze des Heren is het begin van wijsheid’. Eigenlijk is die regel nu veel mooier, warmer en meer als advies geformuleerd. Het gaat over de keuze die we maken, voor vandaag en morgen. Ook gaat het over het perspectief op het geheel van ons leven, op onze toekomst, op die van de wereld en op het Koninkrijk van God dat naar ons toe wil komen.

Dienen

Geschreven door ds. Piet van Die. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

kerk midden oostenDe morgendienst in De Morgenster op zondag 6 november, waarin ds. Piet van Die voorgaat,  is een bijzondere dienst. De schijnwerpers zijn gericht op de kerken in het Midden-Oosten. Deze hebben het zwaar. Er zijn zelfs plaatsen waar het christendom weggevaagd lijkt te worden. Elders in deze Schakel vindt u informatie van onze werkgroep Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking. Zij organiseren mede deze dienst. Namens de landelijke kerk zal Feije Duim spreken. Hij kent de kerken in het Midden-Oosten van nabij. We lezen verder in de Jozef-verhalen (Genesis 41:37-46) en lezen een gedeelte uit het Marcus-evangelie (10:35-45). Het thema: Dienen.

Zondag 13 november: FAILED ?!

Geschreven door Pieter de Vos. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

Uitslaapdienst FailedDat is het thema van de uitslaapdienst die op zondag 13 november om 12.00 uur in De Morgenster, Muilwijckstraat 1 in Papendrecht, gevierd gaat worden. We starten met een kop koffie of thee en gaan dan naar de grote zaal bij de kerk. De band “Creative” zorgt voor muzikale input. Komen er kinderen mee? Voor hen is er een eigen activiteit in dezelfde ruimte. We horen wat Zacheüs dacht toen hij in de boom zat om een glimp van Jezus op te vangen. Hij had zichzelf behoorlijk buiten spel gezet. Waarom klagen de mensen zo als Jezus juist bij hem wil logeren? Hoe gaan wij om met mensen die falen / foute dingen doen?

Tijdmachine

Geschreven door W. Warnar. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

tijdmachineDe jeugddienst op zondag 30 oktober in De Morgenster wordt geleid door de heer W. Warnar uit Lisse. Wintertijd. Aan het begin van deze zondag draaien wij de klok een uur terug. Dat betekent een uur extra. Enkele jaren geleden zong de rapper Dio: ‘Had ik maar een tijdmachine’. Tijd, daar gaat het in deze jeugddienst over. We staan stil bij een bijzonder verhaal waarin God de tijd ‘verzet’. We hopen op een goed uur met elkaar.

Wij dragen hen met ons mee

Geschreven door ds. Piet van Die. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

kaarsenZondag 20 november gaat ds. Piet van Die voor in De Morgenster. Op deze laatste zondag van het kerkelijk jaar gedenken wij onze overledenen. We lezen in de dienst Genesis 50:22-26. Dat is het laatste verhaal uit de serie over Jozef. Jozef is aan het einde van zijn leven gekomen. Hij vraagt zijn familie om, als God hen eenmaal roept naar het beloofde land te gaan, zijn lichaam dan mee te nemen. Ik zie daarin een diepe symboliek. Ook wij dragen onze doden met ons mee op onze weg door de tijd. Het thema: Wij dragen hen met ons mee.

Is de Reformatie mislukt?

Geschreven door Pieter de Vos. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

In de middagviering op zondag 6 november in De Morgenster staat de vraag centraal of de reformatie mislukt is. Wat beoogde de reformatie en is dat nog steeds van belang? Aan de hand van de vijf sola’s: Sola fide (alleen door het geloof), sola gratia (alleen door genade), sola sriptura (alleen door de Schrift), solus Christus (alleen door Christus) en soli Deo gloria (alleen God de eer), die de reformatie kenmerken, houden we de reformatie tegen het licht. Natuurlijk zullen de reformatoren Zwingli, Calvijn en Luther de revue passeren. Alle reformatoren, waarvan overigens beelden staan in de kerk in Farmsum, Groningen, zetten het kerklied als voertuig voor hun gedachtegoed. De manier om het volk erbij te betrekken. Dit alles als opstapje naar het herdenkingsjaar: 500 jaar reformatie, 2017.
Een middagviering, voorbereid door leden van de Werkgroep MiddagVieringen. Welkom op 6 november om 17.00 uur in De Morgenster, dus alle reden om te gaan.

 

Wat houdt danken in?

Geschreven door Huib van der Leeden. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

 

In de eredienst op woensdag 2 november in De Morgenster, die in het teken staat van Dankdag voor Gewas en Arbeid, gaat Huib van der Leeden voor. Hij wil stilstaan bij de vraag wat danken eigenlijk inhoudt. Deze dienst is een gezamenlijke dienst van De Morgenster en Bethhlehemkerk. Van harte welkom in deze eredienst.

Weerloos

Geschreven door ds. Piet van Die. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

jozef potifarZondag 23 oktober gaat ds. Piet van Die voor in De Morgenster. We gaan op deze zondag verder met de Jozefverhalen uit Genesis. Deze keer horen we hoe Jozef als slaaf te werk wordt gesteld in het huis van Potifar, hoofd van farao’s veiligheidsdienst. Daar heeft Jozef, dankzij zijn inzet, al snel een bevoorrechte positie, maar hij blijft een slaaf. Dat merkt hij als de vrouw van Potifar een oogje op hem laat vallen. Seksueel misbruik dient zich aan. Het kwam toen al voor en het is nog aan de orde van de dag. Overal waar mensen macht hebben en anderen weerloos zijn, dreigt het gevaar van machtsmisbruik. Maar waar is God in dit verhaal? Het thema: Weerloos.


Voorganger: ds. Piet van Die
Organist: Arie de Bruijn
Lector: Wilma Kuntz
Pianist: Mark Kuntz
Solist: John Peter Kuntz
Kindernevendienst: groep 1-8

VOORBEREIDING

 • Orgelspel voor de dienst
 • Welkomstwoord
 • Stilte voor persoonlijke voorbereiding
 • Lied van inkeer: Lied 833 (2x)
 • Bemoediging en groet
 • v.:onze hulp is in de naam van de Heer
 • Aanvangslied: Psalm 138:1 en 4
 • Over de dienst
 • Gebed om ontferming
 • Loflied: Lied 793: 1 en 3

ROND HET WOORD

 • Gesprek met de kinderen
 • Als de kinderen weggaan: Lied 423:1
 • Gebed van de zondag
 • Lezing: Genesis 39, 1-20
 • Zingen: Lied 1001
 • Uitleg en verkondiging: Huis-met-de-kooi
 • Zingen: Lied 168 (met John-Peter en Mark Kuntz)

GEBEDEN EN GAVEN

 • Pastorale mededelingen
 • Gebeden
 • Inzameling van de gaven
 • Slotlied: Lied 993
 • Zegen

Kerk de Morgenster - Muilwijckstraat 1 - Papendrecht - 0786151714