De Morgenster

Bij de morgendienst van 7 april in De Morgenster

Geschreven door webredactie. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

In het kader van onze reis met Mozes in de 40-dagentijd lezen wij vandaag in Exodus 9:13 over een van de plagen. Vandaag over de zevende plaag van de hagel, die voor het eerst dodelijk is. We denken na over wat het doel van de plagen is. Als tweede lezing lezen wij Lucas 20:9-19 waarin een gelijkenis wordt aangekondigd, wat er met Jezus gaat gebeuren. Sign of Light zal in deze dienst enkele nummers met ons zingen.
Thema: Mensen voorbereiden op bevrijding.
Birke Rapp.

Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in de grote zaal, met koffie, thee, fris én lekkers.

Liturgie:

Bij de morgendienst van 31 maart in De Morgenster

Geschreven door Webredactie. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

Misschien kent u het: de onmacht om iets van je geloof duidelijk te maken aan anderen. Die anderen kunnen je eigen kinderen zijn, een vriend of een collega. Je merkt: geloven is niet overdraagbaar. Je kunt God niet bewijzen. Het is een zaak van een geraakt hart. Mozes heeft die onmacht aan den lijve ondervonden. Hij kreeg van God een boodschap voor de farao mee. Hij kon die boodschap met tekenen onderstrepen, maar het maakte totaal geen indruk. Sterker nog, de farao kon er hetzelfde tegenover stellen. Wonderen op zich zeggen dus nog niet veel.
Het thema: Hart/d tegen hart/d.

Piet van Die.

Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in de grote zaal, met koffie, thee, fris én lekkers.

Liturgie:

Bij de morgendienst van 17 maart in De Morgenster

Geschreven door Webredactie. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

In het kader van onze reis met Mozes in de 40-dagentijd lezen wij deze week hoe Mozes vertrekt naar Egypte. Het is een vertrek waarin Mozes niet alleen maar wordt bijgestaan door de Eeuwige, maar door heel veel verschillende personen uit zijn omgeving. Misschien is dat nodig, omdat Mozes anders alsnog niet was gegaan. Waar heb je houvast aan als je door de diepte heen moet, als de confrontatie met de machten in deze wereld te groot is? We kijken naar antwoorden die ons uit het verhaal van Mozes, maar ook uit het verhaal van de verheerlijking op de berg (Lucas 9:28-36) worden aangereikt. Het thema: Weg uit de angst.

Birke Rapp.

Liturgie:

Bij de middagdienst van 10 maart om 16.00 uur in De Morgenster

Geschreven door webredactie. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

Het is een kerk voor kinderen van 0-12 jaar en voor iedereen die kind is gebleven. Voor iedereen dus! De Kliederkerk is inmiddels een landelijk begrip. Er zijn al veel gemeenten die er een hebben. Het is een speelse manier om met bijbelverhalen kennis te maken. Wat kun je verwachten?
Drie onderdelen:
1. In het eerste onderdeel kun je in heel het kerkgebouw dingen doen. Door middel van spelletjes, knutselen en andere doe-dingen leer je een bijbelverhaal kennen.
2. Een korte, laagdrempelige en vooral (opnieuw) speelse viering in de kerkzaal, uiteraard rond het bijbelverhaal.
3. Tenslotte eten we iets met elkaar. Om 18.00 uur zijn we klaar.

Wat het Bijbelverhaal is? Storm op het meer!

Kom ook. Iedereen is welkom. Neem je buren, vrienden of familie mee. Graag wel van tevoren even opgeven dat je komt en met hoeveel. Opgeven kan hier: kliederkerk@pknpapendrecht.nl

Bij de morgendienst van 3 maart in De Morgenster

Geschreven door Webredactie. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

Een vreugdevolle zondag! Arie de Bruijn is 50 jaar organist. En dat vieren we, uiteraard geheel in de stijl die bij Arie past: met een stijlvolle liturgie waaraan het koor Cantica zijn medewerking verleent. We zingen prachtige liederen (de meeste uit de Anglicaanse traditie) en we lezen uit de Schrift drie korte gedeelten waarin de lofzang centraal staat: Psalm 100, Kolossenzen 3:12-16 en Mattheus 26:26-30. In de wijkberichten staat meer over deze dienst. Het thema: De lofzang gaande houden.

Piet van Die.

Na de dienst is er in de grote zaal gelegenheid om Arie de Bruijn te feliciteren met zijn jubileum. Daar is ook koffie, thee en fris.

Liturgie:

Bij de morgendienst van 24 maart in De Morgenster

Geschreven door webredactie. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

 

Het grote thema van de Bijbel is ‘bevrijding’. Daarover gaan ook de verhalen uit Exodus die we deze
40-dagentijd lezen. Deze zondag horen we hoe God het volk Israël zal bevrijden uit Egypte. Je zou zeggen: de Israëlieten sprong
en na die aankondiging een gat in de lucht. Maar het omgekeerde was het geval! En ook Mozes heeft er weinig trek in. Het wordt wat begrijpelijker als je je realiseert dat mensen murw gebeukt kunnen zijn door hun lot. En dan: bevrijding gaat nooit zonder strijd. Het thema: Een harde werkelijkheid.

Piet van Die.

Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in de grote zaal, met koffie, thee, fris én lekkers.

Liturgie:

Bij de morgendienst van 10 maart in de Morgenster

Geschreven door Webredactie. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

De 40-dagentijd is begonnen. In deze periode volgen wij in onze kerk dit jaar het voetspoor van Mozes. Dat doen we bewust, omdat een groep gemeenteleden hard aan het repeteren is voor een musical over Mozes die op 6 en 7 juni wordt opgevoerd in De Willem. Het musicalkoor laat in deze dienst dan ook al iets horen.
Vandaag luisteren we ook naar het roepingsverhaal van Mozes. Het is een van de kerngedeelten van de hele Bijbel: Exodus 3:1-18. We horen hoe de Eeuwige zijn naam bekend maakt aan Mozes. Waarom is dit een kernverhaal? Omdat de stem die Mozes hoort, bekend maakt hoe Hij gekend wil worden bij mensen. Maar het eigenaardige is, dat die naam zich tegelijk onttrekt aan exacte kennis.
Het thema: God van Hebreeën.

Piet van Die.

Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in de grote zaal, met koffie, thee, fris én lekkers.

Liturgie:

Bij de morgendienst van 24 februari in De Morgenster

Geschreven door Webredactie. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

We lezen verder in het boek Esther, deze keer gedeelten uit de hoofdstukken 8 en 9. De joden in het rijk van Ahasveros dreigden uitgeroeid te worden, maar Esther heeft voor haar volk gepleit en heeft kans gezien het dreigend lot te wenden. De opluchting is groot. De spannende tijd eindigt in een feest. Hoe zou je dit verhaal kunnen lezen zonder te denken aan het antisemitisme van vandaag? In de stad waar het standbeeld van de Dokwerker staat, kunnen joden niet met een keppeltje over straat zonder regelmatig over hun schouder te kijken. Was/Is Nederland wel zo’n veilige plek voor joden? Het thema: Waar is de dokwerker?

Piet van Die.

Tevens is er jeugdkerk

Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in de grote zaal, met koffie, thee, fris én lekkers.

Liturgie:

Kerk de Morgenster - Muilwijckstraat 1 - Papendrecht - 0786151714