De Morgenster

26 juni: overstapdienst in De Morgenster

Geschreven door Annette Driebergen. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

Zondagmorgen is er in De Morgenster een overstapdienst, bedoeld voor tieners die de basisschool verlaten en de wereld van de middelbare school binnenstappen. In de kerk is dat een overstap van kindernevendienst naar jeugdkerk. Een mooi moment om te markeren als drempel in de tijd. Het is tenslotte een stap naar meer zelfstandigheid. Van ouders vraagt deze overgang iets meer loslaten. En wees eerlijk: wie kent niet zo'n moment, waarop je een overstap maakt? Als eigen keus of gedwongen door omstandigheden. Zo'n overstap gaat nooit van een leien dakje, het is altijd Met vallen en opstaan.  Dat is dan ook het thema van de dienst. Wat een geluk dat we in de Bijbel woorden lezen van nabijheid van God, hoe het leven ook gaat. Tienerkoor Forever, de band Creative en organist Henk Groeneveld zorgen voor de muziek. Van harte uitgenodigd!

Belijden is doen en Gemeentezondag

Geschreven door Annette Driebergen. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

In de dienst op zondagmorgen 5 juni staan we nog één keer stil bij het jaarthema 'Belijden is doen'. Vanuit verschillende hoeken én op verschillende manieren hopen we recht te doen aan wat dit thema ons heeft gebracht, afgelopen seizoen. De Bijbel gaat open bij Marcus 8, waarin Jezus vraagt aan zijn vrienden: 'Wie zeggen jullie dat ik ben?'. In een kort bezinningsmoment denken we daarover na.. De dienst is start van de gemeentezondag. Na de dienst drinken we koffie, met hopelijk wat lekkers dat gemeenteleden zelf meenemen. Daarna is er een keuzeprogramma. Voor de kinderen is er een knutselprogramma én een springkussen, voor de tieners een tafeltenniscompetitie en verder wordt er gezongen, gewerkt, geluisterd en gesproken. Een echte ontmoetingsdag dus! Van harte uitgenodigd!

Op wijsheid gebouwd

Geschreven door ds. Piet van Die. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

Ds. Piet van Die gaat op zondag Trinitatus voor in de morgendienst in De Morgenster. We lezen Spreuken 8: 22-31. Het gaat over de wijsheid. Wijsheid is: het juiste woord op het juiste moment kunnen spreken. Wijsheid: idealisme kunnen paren aan realisme. Die wijsheid zou ieder van ons wel willen hebben. Toch kun je je erin oefenen. Spreuken laat ons zien dat God de schepping op wijsheid heeft gebouwd. Wat dit met Trinitatis (de zondag waarop we de Drie-eenheid van God eren) te maken heeft? Ik broed nog op een mooie verbinding. Het thema: Op wijsheid gebouwd.

Verweesd?

Geschreven door Annette Driebergen. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

De zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren heet 'wezenzondag'. Vanuit het idee dat 'we' alleen zijn gelaten: Jezus heeft afscheid genomen en de Geest moet nog worden uitgestort. 'Verweesd' kun je je wel eens voelen: van God en mensen verlaten. We lezen het verhaal uit 1 Koningen 19 van de profeet Elia in de woestijn. Zijn gevoel komt wel aardig overeen met dat van 'wezenzondag'. Hij is in de steek gelaten door zijn volksgenoten, hij wordt bedreigd met de dood en hij leeft met het gevoel dat het over-en-uit is tussen God en mensen. Of dat echt zo is? We vieren op deze morgen met Duitse gasten uit Nerkewitz die dit weekend bij mensen uit De Morgenster en de Bethlehemkerk verblijven. Aan het eind van de dienst zingen we hen én elkaar toe: Ga met God. 

Gods spreken gaat door

Geschreven door ds. Piet van Die. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

Ds. Piet van Die gaat zondagochtend 1 mei voor in De Morgenster. Het is bijna Hemelvaart. Jezus neemt afscheid van zijn discipelen. Hij zegt iets opmerkelijks. Hij had hun nog wel veel meer willen toevertrouwen, maar hij laat het achterwege. Het zou voor hen teveel zijn, zegt hij. Jezus vertrouwt op de Geest van Pinksteren. Die zal hun verder wel de weg wijzen.

Worden andere mensen wel eens gek van jou?

Geschreven door ds. Jan-Anne Bos. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

Ds. Jan Anne Bos gaat zondag 19 juni voor in De Morgenster. Wordt u wel eens gek? Vast wel. Van de herrie van de A15 of van gezeur, soms van heel lieve mensen. Dat is niet letterlijk. Ook wel eens gek geworden van het nieuws, zeker? Ja, zeggen we dan, van al die beelden van kapotgeschoten huizen, bloedende kindjes, krijsende moeders. Ken je het gezegde: ‘Als je daar je verstand niet bij verliest, heb je zeker geen verstand om te verliezen’?

In de wolken

Geschreven door ds. Piet van Die. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

Wolk Berndnaut SmildeZondag 29 mei gaat ds. Piet van Die voor in De Morgenster. De Nederlandse kunstenaar Berndnaut Smilde kreeg de laatste jaren bekendheid met het binnenskamers creëren van wolken. Een prestatie van formaat, want niets is vluchtiger, ongrijpbaarder en vergankelijker dan wolken. Ik moest daaraan denken bij de lezing van deze zondag. Ze gaat over de wolk die het volk Israël voorgaat. Die wolk is de manier waarop God zijn volk nabij is en de weg wijst. Maar je zou ook kunnen zeggen: die wolk is tegelijk een beeld voor het volk zelf. Maar hoe ‘stevig’ is dat alles? Het thema: In de wolken.

De Geest en de mensen achter de schermen

Geschreven door ds. Piet van Die. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

Op zondag 15 mei Eerste Pinksterdag gaan ds. Piet van Die en ds. Annette Driebergen voor in De Morgenster. Meestal lezen we met Pinksteren alleen Handelingen 2: het verhaal van de uitstorting van Gods Geest. Maar vandaag laten we de lezing al iets eerder beginnen. Daar horen we dat de plaats van Judas in de kring van apostelen moet worden opgevuld. Mattias wordt gekozen. Hij zal ook de Geest van Pinksteren ontvangen, maar verder horen we zijn naam nooit meer in de Bijbel. Is hij daarom minder belangrijk? Nee, Gods werk gebeurt voor het grootste deel door ‘Mattiassen’: door mensen op de achtergrond.
Het thema: De Geest en de mensen achter de schermen.

 

'Met zonder Jezus'

Geschreven door ds. Annete Driebergen. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

coverhemelvaartboekje2Ds. Annette Driebergen leidt de gezamenlijke ochtenddienst op donderdag 5 mei Hemelvaartsdag in De Morgenster. Aanvang 9.00 uur.  ‘Met zonder Jezus’ is de titel van een boekje dat de Protestantse Kerk uitgaf over Hemelvaart. Geschreven om dat ‘onbekende’ christelijke feest wat dichterbij te brengen en uit te leggen. Hemelvaart lijkt vooral een dag van kerkelijke verlegenheid. Geloofsgemeenschappen organiseren fietstochten, dauwtrappen of gezamenlijk ontbijt. Dat zijn prachtige activiteiten, maar het lijken pogingen om de viering op Hemelvaartsdag te omzeilen en zo dat ‘vreemde’ thema van het vertrek van Jezus niet te hoeven bespreken. We voelen die verlegenheid misschien wel mee, want wat betekent dat afscheid van Jezus, daar bij Jeruzalem? Wat betekent het voor zijn vrienden én voor ons? Het thema: Met zonder Jezus.

 

Geen liefde zonder offers

Geschreven door ds. Piet van Die. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

Ds. Piet van Die gaat op zondag 24 april voor in de ochtenddienst in De Morgenster. In deze dienst wordt een kindje uit onze gemeente gedoopt, zie wijkberichten. We lezen Deuteronomium 6, 1-9 en Johannes 13, 31-35. In beide gedeelten krijgen mensen een opdracht mee. Je mag een voorbeeld zijn voor je kinderen, maar ook voor álle mensen. De kernopdracht luidt: liefde. Maar dat lijkt makkelijker dan het is. Liefde vraagt soms ook dat je over jezelf heenstapt. Het thema: Geen liefde zonder offers.

 

Kerk de Morgenster - Muilwijckstraat 1 - Papendrecht - 0786151714