De Morgenster

De mens lijdt het meest om de dingen die hij vreest…

Geschreven door Ds. Madelon Vroonland. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

Madelon VroonlandDs. Madelon Vroonland uit Leeuwarden is zondagmorgen 17 april gastpredikant in De Morgenster. In deze dienst lezen we twee gedeelten uit Genesis, hoofdstuk 32 en 33.Beide delen vormen samen een geheel. Het betreft de aanloop naar de ontmoeting tussen Jacob en Esau en de daadwerkelijke ontmoeting, het weerzien na jaren van de twee broers die op een niet al te leuke manier uit elkaar zijn gegaan.

Uitslaapdienst 10 april in De Morgenster

Geschreven door ds. Piet van Die. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

Deze dienst - aanvang 12.00 uur - wordt mede voorbereid door de jeugdkerk. Het thema is: Alarmnummers.Veel mensen hebben een onveilig gevoel. Waar kun je aan de bel trekken als het mis gaat in je leven? Hoe maken mensen die werken bij alarmdiensten mee? Zoals je gewend bent is het weer een dienst met lekker zingen, clips kijken en met elkaar iets doen. Kom ook eens kijken. We beginnen om 12:00 uur met koffie vooraf en een wijntje/fris na afloop.

.

MiddagViering in De Morgenster

Geschreven door Pieter de Vos. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

EvensongAl een aantal keren organiseerde het Vocaal Ensemble Cantica een Evensong in De Morgenster. Zo zal ook de Middagviering van zondag 3 april weer door Cantica worden verzorgd. Een Choral Evensong is het avondgebed (Vesper) van de Anglicaanse kerk dat door een koor wordt verzorgd. Het is vergelijkbaar met de Vespers uit de Rooms-katholieke en de Lutherse kerk.

Paaswake… Erbarme Dich, mein Gott

Geschreven door Tycho Jansen. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

Zaterdag 26 maart komen we vanaf 22.00 uur bij elkaar in De Morgenster voor een paaswake. Na de bezinning in de meditaties op maandag, dinsdag en woensdag, de herdenking van het laatste avondmaal op Witte Donderdag en de kruisdood op Goede Vrijdag, sluit de Paaswake op Stille Zaterdag aan bij een oude traditie. Samen kijken we uit naar het licht van Paasmorgen. We vieren de komst van het nieuwe licht, zoals we dit kennen in het vertrouwde symbool van de paaskaars.

Spoorzoekers dienst in De Morgenster

Geschreven door ds. Piet van Die. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

Ds. Piet van Die gaat op zondagochtend 13 maart voor in De Morgenster. Op deze vijfde zondag van de 40-dagentijd (hierna nog één te gaan tot Pasen!) is er een jeugddienst. De dienst is voorbereid door de club ‘De Spoorzoekers’. Ik mocht bij hen op bezoek en besprak alvast het thema. Muzikale medewerking van het koor ‘Friends’. Dat moet wel een feestelijke dienst worden! We hebben ervoor gekozen om het thema van het 40-dagenproject aan te houden. Het Bijbelverhaal komt uit Lucas 20:9-19. Het thema is: Einde of nieuw begin? Ik heb van de jongens en meisjes al veel voorbeelden gehoord over dingen die kunnen eindigen of aflopen.

Dat hoopvolle woordje ‘allen’

Geschreven door ds. Piet van Die. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

Op zondagochtend 10 april gaat ds. Piet van Die voor in De Morgenster. Hij wijkt van het leesrooster af, maar om een goede reden. In gesprekskringen en pastorale gesprekken komt regelmatig ter sprake dat mensen niet meer in een (eeuwige) hel geloven. Maar het lijkt – ook voor henzelf – alsof ze daarmee ingaan tegen de Bijbel en christelijke traditie. Maar is dat zo? Die vraag wil ik eens opwerpen. Dat naar aanleiding van een gedeelte dat prachtig past binnen het kerkelijk jaar, want het gaat over de opstanding en de betekenis ervan: 1 Korintiërs 15, 20-28. Het thema: Dat hoopvolle woordje ‘allen’.

Waar twee of drie ...

Geschreven door ds. Piet van Die. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

Ds. Piet van Die gaat zondagochtend 3 april voor in De Morgenster. We lezen Lucas 24:13-35 – het verhaal over de Emmaüsgangers. Het is een verhaal dat we alleen bij de evangelist Lucas tegenkomen. Het vertelt iets over twee mannen van toen en daar, maar staat tegelijk model voor het kerk-zijn als zodanig. Het kent een diepe symbolische lading. Ik zoom in op het gesprek dat de mannen hadden. Het thema: Waar twee of drie…

Een kerk met schrik in de benen.

Geschreven door ds. Piet van Die. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

PasenDs. Piet van Die en ds. Annette Driebergen gaan op Eerste Paasdag voor in De Morgenster. We vieren de opstanding van Christus. ‘Ja, allicht,’ zult u zeggen. Maar de allereerste Paasdag was voor de eerste leerlingen van Jezus aanvankelijk niet zo’n feestdag! Hoe reageerden zij? Niet met blijdschap, maar met… ontreddering, schrik, ongeloof! Een ongelooflijke toekomst brak door. Een werkelijkheid waarop zij geen greep hadden. Dat konden zij niet aan. Het thema: Een kerk met schrik in de benen.

'Hier ben ik' - zondagmorgen in De Morgenster

Geschreven door Annette Driebergen. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

We lezen op deze morgen Lucas 19: 29-40. Zoals iedere evangelist heeft ook Lucas een eigen beschrijving van de intocht in Jeruzalem. Er klinkt groot gejuich voor de verwachte Koning, die uiteindelijk een knecht zal zijn. Op deze dag strijden twee tegenstellingen om voorrang: de glorieuze intocht en de feeststemming daarbij staan in schril contrast met de weg van lijden die zal volgen. Waar worden wij door meegenomen? Door de feeststemming of door het verdriet? We vieren met elkaar de Maaltijd van de Heer. Die bepaalt ons bij die twee kanten van de weg van Jezus. Hij zegt: 'Hier ben ik', als hij zich gewillig op een ezel laat zetten. Hij zegt: 'Hier ben ik' als we brood en wijn delen. 

Middagviering 6 maart - 17:00 uur 'de Morgenster'

Geschreven door Lisanne Andeweg. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

Taize9

We nodigen jong en oud van harte uit om aanwezig te zijn bij het Taizé gebed op 6 maart om 17:00 uur in de Morgenster. Een mooie gelegenheid om een moment van rust te creëeren in deze 40-dagentijd. Het thema: Wait for the Lord.  De afgelopen weken hebben we u kennis laten maken met verschillende liederen uit Taizé.

 

Kerk de Morgenster - Muilwijckstraat 1 - Papendrecht - 0786151714