De Morgenster

Een nieuwe kans

Geschreven door ds. Piet van Die. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

vijgenboomDs. Piet van Die gaat voor in de ochtenddienst van zondag 28 februari in De Morgenster. Waarom is er zoveel ellende in de wereld? Hoe valt het te rijmen met het bestaan van God? Het is een vraag van alle tijden. Hij werd ook al door de mensen rond Jezus gesteld. Ze hadden een concrete aanleiding: mensen die het slachtoffer werden van staatsterreur. Jezus geeft zelf ook nog een voorbeeld: slachtoffers die vielen bij het instorten van een toren. Hoe ging Jezus om met die waarom-vraag? Heeft hij een antwoord? De lezing: Lucas 13:1-9. Het thema: Een nieuwe kans.

Wie roept je?

Geschreven door ds. Annette Driebergen. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

Ds. Annette Driebergen gaat voor in de morgendienst van 14 februari in De Morgenster. Het is de eerste zondag in de 40-dagentijd. We volgen het spoor dat de kinderen deze periode trekken. Een letterlijk spoor van voetstappen op weg naar Pasen. Die sporen volgen we door verhalen over Jezus en zijn volgelingen. Op deze morgen wordt Jezus geroepen door een stem die hem uit zijn evenwicht wil brengen. Hij luistert alleen naar de stem van God. We lezen Lucas 4: 1-13. We vragen ons af: Wie roept ons? Hoe leren we te luisteren naar de juiste stem? Het is mooi dat we op deze zondag de Maaltijd van de Heer vieren, want in het ontvangen van brood en wijn is ook een stem te horen! Het thema: Wie roept je?

Dappere helden in De Morgenster

Geschreven door ds. Piet van Die. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

De ochtenddienst van zondag 31 januari in De Morgenster is een Kerk en schooldienst. De Morgenster is deze keer gekoppeld aan de Prins Constantijnschool. Leerkrachten en leerlingen hebben zich intensief voorbereid op deze dienst. Het thema is ‘Dappere helden’. Er zijn op school verhalen verteld over David en Daniël. In de dienst blikken we nog even terug, maar luisteren we vooral naar het verhaal van Esther.

De gaven van de Geest

Geschreven door ds. Piet van Die. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

lichtstraalZondagmorgen 17 januari gaat ds. Piet van Die voor in De Morgenster. Waar liggen uw talenten? In het maatschappelijk leven worden we allemaal aangespoord om onze sterke kanten in te zetten en onze zwakke kanten te versterken. Maar ook in de geloofsgemeenschap zijn er talenten. Dat hoeven trouwens niet dezelfde talenten te zijn als die in het maatschappelijk leven. Ik hoorde ooit een leraar zeggen: ‘Mij vragen ze in de kerk altijd voor catechese, maar ik wil in de kerk wel eens een keer iets anders doen dan op school.’ Waar ligt jouw gave? Het thema: De gaven van de Geest.

Wees altijd verheugd

Geschreven door ds. Thea Bouwman. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

Op Nieuwjaarsmorgen gaat ds. Thea Bouwman om 10.30 uur voor in De Morgenster. In deze gezamenlijke dienst lezn we uit Fillipenzen 4: Wees altijd verheugd. Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen. Van harte welkom!

Groter dan jij

Geschreven door ds. Piet van Die. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

doopZondagmorgen 21 februari worden in De Morgenster drie kinderen gedoopt. Ds. Piet van Die is voorganger in die dienst. We lezen Lucas 9:28-36, het verhaal van de verheerlijking op de berg. Letterlijk een piekervaring. Ik wens iedereen zo’n spirituele piekervaring toe, want je kunt ze ook vandaag nog opdoen. Maar de psychologie leert dat er alleen van dergelijke ervaringen sprake kan zijn, als er voldaan is aan de eerste levensbehoeften: liefde en veiligheid. Klinkt dat cryptisch? Kom maar luisteren en meevieren! Het thema: Groter dan jij.

Hier ben ik

Geschreven door ds. Piet van Die. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

JesajaDe morgendienst op zondag 7 februari in De Morgenster - met als voorganger ds. Piet van Die - is in dubbel opzicht een bijzondere dienst. Het is zondag van het werelddiaconaat, maar er worden ook nog eens nieuwe ambtsdragers bevestigd. Altijd bijzonder, in dit geval zeker, omdat het jonge mensen betreft. U vindt hun namen in De Schakel bij de berichten van de predikanten. In de dienst lezen we het roepingsverhaal van Jesaja (6:1-8). Het is een heftig verhaal.

Circle of life!

Geschreven door Annette Driebergen. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

 

parelsZondagmorgen staat in de morgendienst in De Morgenster - een gezamenlijke dienst voor jong en oud - deze armband centraal. Het is een gebedsarmband, gemaakt om stil te staan bij God, geloof en het leven. De armband bestaat uit 18 kralen, die ieder een eigen betekenis hebben. In de dienst 'wandelen' we langs de verschillende kralen in woorden, liederen, bijbelverhalen en gesprek. Het leven komt in al zijn facetten voorbij. De dienst krijgt daardoor een iets andere vorm dan meestal gebruikelijk. We hopen door de levensparels op een verrassende ontmoeting, met elkaar én met God. Van harte welkom!

De stem van God

Geschreven door ds. Piet van Die. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

 

epifanieDs. Piet van Die gaat zondagmorgen 10 januari voor in De Morgenster. Na de Kersttijd zijn we gekomen in de tijd van Epifanie: de periode waarin we het eerste optreden (‘verschijnen’ betekent Epifanie eigenlijk) van Jezus volgen. Deze zondag staan we stil bij de doop van Jezus. Lucas (wiens evangelie we volgen) vertelt er bijna terloops over. Het gaat hem vooral om de open hemel waaruit, na de doop van Jezus, de Geest afdaalt en de stem van God klinkt. Bijzonder! Want hoe vaak zal die stem uit de hemel nog klinken in het evangelie? Het thema: De stem van God.

Kerk de Morgenster - Muilwijckstraat 1 - Papendrecht - 0786151714