De Morgenster

Hanna

Geschreven door ds. Piet van Die. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

Ds. Piet van Die is voorganger in de ochtenddienst op zondag 27 deccember in De Morgenster. Na alle Kerstdrukte is dit een ingetogen dienst met vooral de nadruk op lezingen en liederen. We lezen het verhaal van Hanna in de tempel. In de overdenking zal ik gebruik maken van een ets van Rembrandt. Die gaan we goed bekijken. Die ets is een preek op zichzelf. Het thema: Hanna.

Kerstavond 23.00 uur: Woord in de nacht

Geschreven door ds. Annette Driebergen. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

Ds. Annette Driebergen leidt de kerstavondviering van 23.00 uur in De Morgenster. In het donker van de Kerstnacht gaat een licht op in de geboorte van een kind. Lang verwacht? Al eeuwen voorspeld? We luisteren naar woorden van de profeet Jesaja en herkennen in het Kerstkind iets van de belofte die Jesaja sprak. Ingrediënten voor de dienst: verstilling, liederen in de nacht, verlangen naar licht, vocaal ensemble Chantez met een aantal carols en een woord dat hoop geeft. Het thema: Woord in de nacht.

Tijd om op weg te gaan

Geschreven door ds. Piet van Die. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

pelgrimswegZondagochtend 13 december gaat ds. Piet van Die voor in De Morgenster. We lezen over Maria die op bezoek gaat bij haar nicht Elisabet. Elisabet is een stuk ouder, maar ze eert Maria met bijzondere woorden. Ze noemt Maria ‘moeder van mijn Heer’. Je gedachten blijven erbij haken, de mijne in ieder geval wel. Want ‘Heer’ is een woord dat eigenlijk alleen voor God wordt gebruikt in de Bijbel.

Tijd om te luisteren

Geschreven door Annette Driebergen. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

Het is de tweede zondag van Advent. Ds. Annette Driebergen gaat voor in De Morgenster. Met de kinderen steken we kaarsen aan, op weg naar het feest van het Licht. Zover is het nog niet. Eerst wordt er van ons gevraagd om ons voor te bereiden op wat komen gaat. Door stil te worden, afleiding los te laten en tijd te nemen om te luisteren. Kunnen wij luisteren zoals Maria dat kon? Zij deed dat met intense aandacht en bereidwilligheid. We lezen haar verhaal in Lucas 1: 26-38. Welkom!

De mensen van voorbij, ze zijn met ons verweven

Geschreven door ds. Piet van Die. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

zonnestralen bosOp zondagochtend 22 november worden in de dienst in De Morgenster - waarin ds. Piet van Die en ds. Annette Driebergen voorgaan - de gemeenteleden die in het afgelopen jaar overleden, herdacht. Nog één keer klinken hun namen hardop in de kerk. We lezen 1 Korintiërs 15: 20-29. Daarin schrijft Paulus over de opstanding van Jezus.

Tijd voor het licht

Geschreven door ds. Piet van Die. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

icoon 2 moeder Gods met het ChristuskindKerstmorgen 25 december 10.30 uur in De Morgenster. In de preek zal ik de camera nog een keer richten op Maria. Nadat de herders in de stal waren geweest en hadden verteld over wat de engelen hen hadden gezegd over het kind, probeerde Maria te begrijpen wat het betekende. Was het dan zo’n verrassing voor haar? Ze had toch zelf ook al een engel op bezoek gehad? Toch zit er in haar zoekhouding iets dat dat ook ons te denken geeft. Of liever: dat ons denken te boven gaat. Net als Maria raak je nooit uitgedacht over het wonder van Kerst. In de dienst werkt Creative mee. We zingen met elkaar hartverwarmende liederen! Het thema: Tijd voor het licht.

 

Tijd om te zingen

Geschreven door ds. Piet van Die. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

Zondagochtend 20 december gaat ds. Piet van Die voor in De Morgenster. Op belangrijke kruispunten van het leven gaan mensen anders spreken. Verhevener, poëtischer, emotioneler. Let er maar eens op bij huwelijken, uitvaarten, geboortes, nationale gebeurtenissen. De taal wordt anders. Zo ook bij Zacharias toen zijn zoon geboren werd. Na negen maanden niet te hebben kunnen spreken, breekt de taal los als een doorgebroken stuwdam. En wat hij zingzegt (het enige juiste woord in dit verband) is een lied waarin én de traditie meeklinkt én een nieuwe wordt aangekondigd. Het thema: Tijd om te zingen.

27 december: Top 2000-dienst

Geschreven door Annette Driebergen. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

Een bericht voor na alle Kerstvieringen!

Tussen Kerst en Oudjaarsavond staan veel radio's afgestemd op Radio 2 voor de Top 2000. Steeds meer kerken houden in die periode een Top 2000-dienst. Vorig jaar stond de teller op 35, dit jaar kunnen mensen al in meer dan 80 kerken terecht voor een dienst onder die titel. Muziek uit de Top 2000 krijgt een plaats in een kerkdienst. Voor een deel zijn dat songs met een religieuze lading, voor een deel zijn het songs die een bijzondere lading krijgen door de setting van een kerkdienst.

Tijd om te verwachten

Geschreven door ds Piet van Die. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

KLOKOp de eerste adventszondag op 29 november gaat ds. Piet van Die voor in De Morgenster. Ook in deze adventsperiode is er een project. Het heet dit jaar ‘Hoe laat is het?’ Het woord ‘tijd’ zal tot Kerst elke zondag terugkomen. Er zal een klok in de kerk hangen waarop we met de kinderen zullen kijken waar het tijd voor is. De vertrouwde lezingen zijn uit Lucas. De eerste is Lucas 1: 5-25, het verhaal van Zacharias en Elisabet. We gaan op weg naar Kerst! Het thema: Tijd om te verwachten.

Een fris welkom!

Geschreven door Annette Driebergen. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

Zondagmorgen 15 november is er een dienst voor jong en oud in De Morgenster. Een heel bijzondere deze keer, want er zal worden gedoopt. De doop is eigenlijk een preek zonder woorden, want wat is er veel te zien en te beleven als het water stroomt! De dopeling krijgt een warm welkom met fris doopwater. We lezen een verhaal uit Marcus 10, waarin Jezus de kinderen een warm welkom geeft, terwijl zijn vrienden hun eigenlijk liever een koud bad geven. Zo laat Jezus zien hoe welkom mensen bij God zijn. Ben jij erbij? Creative zorgt deze morgen voor de muziek. Dat is ook altijd een warm welkom! 

Kerk de Morgenster - Muilwijckstraat 1 - Papendrecht - 0786151714