De Morgenster

Pastoraat volgens de Pastor

Geschreven door Pieter de Vos. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

verloren schaapDe morgendienst van zondag 8 november in De Morgenster staat in het teken van het pastoraat. Niet alleen zal er een ouderling bevestigd worden, na de dienst zal er ook een gemeentebijeenkomst plaatsvinden over een nieuwe opzet van het pastoraat. Daarom aandacht voor het pastoraat. We lezen in de dienst Lucas 15: 1-7. Het is het bekende gedeelte over het verloren schaap. Gelijkenissen lijken soms lieflijke verhalen, maar hebben altijd een afloop die ontregelt. Zo is het ook met deze gelijkenis. Het thema: Pastoraat volgens de Pastor.

Op de vlucht?!

Geschreven door Annette Driebergen. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

Om 12 uur ben je op zondag 1 november welkom in De Morgenster voor een uitslaapdienst. Voor wie dat concept nog niet kent: een uitslaapdienst is een laagdrempelige, interactieve dienst, voorbereid en uitgevoerd door gemeenteleden. Met een actueel thema: Op de vlucht?! Er wordt veel gesproken over de komst van vluchtelingen en de reacties erop zijn heel uiteenlopend. Zodanig dat je er soms zelf geen zicht meer op hebt en het thema ontvlucht. In de deze houden we elkaar een Bijbelse spiegel vor, dagen we elkaar uit om naar elkaar te luisteren en te zien waar we zelf staan. 

Laat je niet stoppen!

Geschreven door ds. Piet van Die. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

blindeZondag 25 oktober gaat ds. Piet van Die voor in De Morgenster. Wat is geloof? Soms denk je weleens dat het antwoord luidt: ‘Een achterhoedegevecht. 'Wie gelooft, kampt in onze samenleving op zijn minst met een imagoprobleem. In de ogen van velen is geloven ouderwets. Zelf noemen we onze kerkdiensten een ‘Chinees schimmenspel’ (de landelijke secretaris van de Protestantse Kerk zei het). Hoogste tijd voor wat tegengif! Het verhaal van vanmorgen vertelt hoe Jezus onder de indruk was van het geloof van een blinde. Wat zag Jezus dan precies? Doorzettingsvermogen!

Het thema: Laat je niet stoppen!

Oog voor ouderen

Geschreven door Annette Driebergen. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

Op de tweede zondag in oktober houden we als gemeente van De Morgenster altijd onze buitenlandzondag. Onder die titel benoemen we alle contacten die vanuit de gemeente met plaatsen elders op de wereld worden onderhouden. We denken aan Nerkewitz, Ryn, Bubazi en Nyakabuye in respectievelijk Duitsland, Polen en Rwanda.

Op de deurpost van je huis

Geschreven door Annette Driebergen. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

 

Het wordt zondag 27 september een feestelijke morgen nu we twee dopelingen met hun ouders verwelkomen. We staan stil bij onze verantwoordelijkheid en opdracht die we - als ouders en als geloofsgemeenschap - van Godswege ontvangen om onze kinderen op te voeden in geloof. Met de mondigheid van kinderen en jongeren in deze tijd is dat steeds meer een uitdaging en lijkst dat ook steeds moeilijker te worden. We gaan terug naar oude woorden die daarover vertellen. We lezen Deuteronomium 6: 1-9 om een hernieuwde basis te zoeken. Het thema: Op de deurpost van je huis!
ds. Annette Driebergen 

 

In mijn hart bewaard

Geschreven door Annette Driebergen. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

Op 1 en 2 november viert de Rooms-Katholieke Kerk Allerheiligen en Allerzielen. De laatste jaren is vooral dat laatste in het middelpunt van de belangstelling komen staan. De KRO/NCRV besteedt er aandacht aan onder de noemer: Ode aan de doden. Voor wie steek jij een kaarsje aan? In deze middagviering staan we stil bij wie niet meer in ons midden zijn en tegelijk een plaats in ons leven hebben. We gedenken hen met liefde en respect door een kaarsje aan te steken. We horen woorden bij verdriet, verlies en uitzicht. Rosanne de Boer speelt op de harp. 

Belijden is doen

Geschreven door Annette Driebergen. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

Het bord met het jaarthema hangt alweer een tijdje in de kerkzaal. De groepshuisbezoeken gaan deze maand beginnen. Hoogste tijd om ook in een kerkdienst stil te staan bij het thema voor dit seizoen. In deze dienst valt het licht op het eerste woord: belijden. Dat is geen veelgebruikt woord meer in ons vocabulaire. Wat doen we als we belijden? Persoonlijk en als geloofsgemeenschap? We lezen één de oudste belijdenissen uit het Nieuwe Testament, Filippenzen 2, 1-11. Een prachtig lied vol geloof. We vragen ons af: welke woorden passen bij ons? Welkom zondag 1 november, 10.00 uur.

'Jezus' bloed

Geschreven door ds. Piet van Die. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

Ds. Piet van Die gaat voorin de morgendienst op zondag 18 oktober in De Morgenster. In 1971 nam de componist Gavin Bryars voor een documentaire geluidsfragmenten van daklozen op. Een fragment bleef hangen. Het was een fragment van een hymne, gezongen door een onbekend gebleven zwerver: ‘Jesus’ blood never failed me yet’. Bryars componeerde vervolgens een muziekstuk om dat fragment heen.

Onder een open hemel

Geschreven door ds. Piet van Die. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

normal loofhuttenfeestDs. Piet van Die is de voorganger in de Morgenster op Israëlzondag 4 oktober. Tijd om nog eens extra stil te staan bij onze moederreligie. Die moederreligie viert in deze dagen het Loofhuttenfeest. Dan wordt gedacht aan de tocht door de woestijn toen het volk Israël nog in hutten en tenten woonde. Zo’n loofhut is een mooi symbool voor het geloof zelf. Een loofhut heeft wel een dak, maar door dat dak heen moet de hemel zichtbaar blijven. Teken van afhankelijkheid van God.

Moeizame weg naar vrede

Geschreven door ds. Piet van Die. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

vredesvlagOp Vredeszondag 20 september gaat ds. Piet van Die voor in de Morgenster. We hangen we de vlag natuurlijk weer uit. De regenboogvlag, bedoel ik dan. De veelkleurige vlag van hoop! Maar we moeten bekennen dat we vaak juist tot wánhoop worden gedreven. Wat een geweld is er in de wereld! Wat een machtsspelletjes! Wat een haat! Nee, vrede is een zaak van gemakkelijk idealisme. Waarom legt de Bijbel er zoveel nadruk op? Omdat het zo moeilijk is! De Schrift is dan ook realistisch, zo lezen we ook in het Bijbelgedeelte van deze zondag: 1 Koningen 21. We horen over machtsmisbruik en geweld. Koning Achab wil de wijngaard van Nabot hebben. Het verhaal legt het mechanisme van geweld bloot. En toch bevat het verhaal ook hoop. Het geweld wordt aan de kaak gesteld.

Kerk de Morgenster - Muilwijckstraat 1 - Papendrecht - 0786151714