De Morgenster

Bij de morgendienst van 17 februari in De Morgenster

Geschreven door Webredactie. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

Op het leesrooster staat Lucas 6:17-26, de welbekende zaligsprekingen, maar dan in de versie van Lucas, met iets andere accenten. Bij Matteüs zijn zij onderdeel van de ‘Bergrede’. Bij Lucas staan deze woorden in de zogenaamde ‘Veldrede’, op ooghoogte van de mensen. Zij volgt direct na de uitzending van de twaalf discipelen. Zo worden zijn zaligsprekingen onderdeel van de inhoud van hun/onze zending in de wereld. Lucas’ zaligsprekingen zijn pittig. Hij richt zich tot de mensen die diep in de modder van de ellende staan én tot de rijken van zijn tijd en hij spreekt duidelijke taal. De zaligsprekingen zijn telkens weer een uitdaging voor ons mensen en in de versie van Lucas weer anders. Het loont om die naar onze tijd te vertalen.

Birke Rapp.

Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in de grote zaal, met koffie, thee, fris én lekkers.

Liturgie:

Bij de morgendienst van 27 jan. in De Morgenster

Geschreven door Webredactie. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

Het is vandaag Holocaust Memorial Day. De laatste zondag van januari is wereldwijd elk jaar hiervoor gereserveerd. Op vele plaatsen komen mensen samen. Op deze dag die de bevrijding markeert van Auschwitz-Birkenau. Opdat wij niet vergeten. Opdat het nooit weer gebeurt. Het gaat niet alleen om de genocide in WO II. Ook om de genocides die volgden en nog altijd plaatsvinden. De verkondiging deze morgen hangt met deze Holocaust Memorial Day samen.
Hartelijk welkom in de dienst.

Ds. Johan Duijster.

Tevens is er jeugdkerk

Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in de grote zaal, met koffie, thee, fris én lekkers.

Liturgie:

Bij de morgendienst van zondag 20 januari in De Morgenster

Geschreven door Webredactie. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

Op deze zondag staat de bruiloft te Kana uit Johannes 2 centraal. De bedienden hebben het zwaar deze bruiloft, de wijn raakt op… wat nu? Dan komt daar Maria met de opdracht: Doe maar wat Jezus jullie zegt, wat het ook is!’ Moeten ze daarnaar luisteren? En als ze luisteren, wat gebeurt er dan? Een verhaal met waardevolle lessen, ook voor vandaag de dag.
Deze dienst is in het kader van mijn studie voor gemeentepredikant. Aan het einde van deze dienst zal er daarom een nabespreking zijn. U bent daar van harte voor uitgenodigd.

Corine Zonnenberg.

Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in de grote zaal, met koffie, thee, fris én lekkers.

Liturgie:

Bij de morgendienst van 10 februari in De Morgenster

Geschreven door webredactie. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

 

 

Soms ben je, door de positie waarin je je bevindt, de aangewezen persoon om iets te doen. Jij kunt gewicht in de schaal leggen. Maar dan moet je nog wel durven. Daarover gaat het boek Esther. We lezen gedeelten uit Esther 5 en 6. We horen hoe Esther actie onderneemt tegen Haman, die de Joden wil vernietigen. De actie van Esther is niet zonder risico. Het thema: Ver-antwoord-elijk.
In deze dienst vieren we ook het avondmaal.
Piet van Die.

Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in de grote zaal, met koffie, thee, fris én lekkers.

Liturgie:

Bij de morgendienst van 3 februari in De Morgenster

Geschreven door Webredactie. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

Vandaag is het werelddiaconiedag. De dienst werd voorbereid met de ZWO en zuster Dorien van het diaconessenhuis Bethanië, wier werk De Morgenster al vele jaren ondersteunt. Zij zal ook in de dienst aanwezig zijn. Samen zullen wij preken over ‘Jullie zijn het zout der aarde en het licht op de berg’ uit Matteüs 5:13-16, met een actuele en diaconale toepassing, hoe je dit in praktijk kunt brengen. Er zullen in de dienst ook een paar Rwandese liederen klinken en gezongen worden.
Birke Rapp.

Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in de grote zaal, met koffie, thee, fris én lekkers.

Liturgie:

Bij de oecumenische avonddienst van 20 jan. in De Morgenster

Geschreven door webredactie. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

Aan het begin van de week voor gebed om eenheid tussen de kerken is deze dienst het startschot. Het wordt een bijzondere dienst. Maar liefst acht kerkgenootschappen werken er aan mee. Bijna allemaal! Liturgie en thema worden dit jaar aangereikt door de kerken in Indonesië. Zij hebben gekozen voor het thema: ‘Recht voor ogen’, geïnspireerd op de tekst uit Deuteronomium 16:18-20.

De kerken in Indonesië vinden het belangrijk het recht voor ogen te houden als basis voor eenheid. In hun land hebben zij ervaren hoe onrecht zorgt voor verdeeldheid. Dit terwijl de samenleving voorheen juist gekenmerkt werd door samenwerking en verbondenheid. Wij willen hen steunen in hun zoektocht naar eenheid door samen te bidden en de eenheid door recht en samenwerking ook in onze kerken uit te dragen. Dat kwam al bij de goede voorbereiding van de dienst naar voren en zal in deze dienst ook zichtbaar worden. Van harte uitgenodigd.

Birke Rapp.

Bij de morgendienst van 13 januari in De Morgenster

Geschreven door Webredactie. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

Op deze zondag wordt altijd het verhaal van de doop van Jezus gelezen. Wat in dat verhaal opvalt, is dat er een stem uit de hemel klinkt. Dat zal in het evangelie nog één keer gebeuren. God spreekt dus weinig op directe wijze. In plaats daarvan hebben we Jezus, zou je kunnen zeggen. Maar Jezus is er ook niet meer, althans niet op die directe wijze van het evangelie. Is het dan de Geest die de weg wijst? Och, daar is ook het een en ander over te zeggen. Het lijkt alsof God ons alleen heeft gelaten. Het thema: De wegwijzer.

Piet van Die.

Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in de grote zaal, met koffie, thee, fris én lekkers.

Liturgie:

Bij de morgendienst van 6 januari in De Morgenster

Geschreven door Webredactie. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

Op deze zondag lezen wij traditiegetrouw het verhaal over de drie wijzen uit het oosten uit Matteüs 2:1-12. Het is een verhaal waar vele dingen niet bij elkaar passen: de wijzen niet bij een schamele herberg in Bethlehem, de geschenken niet bij een pasgeboren baby, de geboorte van het kind niet bij de gevechten tussen natiën en religies en de ster niet bij de dreiging en de donkerheid die zich steeds meer uitbreidt. En toch komt in dit verhaal alles bij elkaar en wijst over grenzen heen. Een heerlijk verhaal waar integratie voorop staat, mensen in de ster hun hart volgen en de volkeren bij het Christuskind/God bijeenkomen, zoals het is voorspeld.
Thema: Verrassend bezoek.

Birke Rapp.

Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in de grote zaal, met koffie, thee, fris én lekkers.

Liturgie:

Kerk de Morgenster - Muilwijckstraat 1 - Papendrecht - 0786151714