De Morgenster

Bij de morgendienst van 6 Oktober 2013

Geschreven door Piet van Die. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

We lezen door in de eerste brief van Johannes. Dit keer is 1 Johannes 4: 7-21 aan de beurt – wat mij betreft de kern van de brief. Het sleutelwoord is ‘liefde’. Johannes heeft er in zijn brief al meer over gesproken, maar wat hij erover te zeggen heeft, vindt hier zijn hoogtepunt. We komen de bekende woorden ‘God is liefde’ tegen. Overbekende én veel geci- teerde woorden. Ze zijn zo vaak gebruikt dat het soms bijna een cliché geworden is. We gebruiken die woorden zó gemak- kelijk! Hebben ze nog zeggingskracht? Wie zijn oor te luisteren legt op de tekst van Johannes, hoort de verwondering nog. Het thema: Ongehoorde liefde. 

Bij de morgendienst van 15 september 2013

Geschreven door Piet van Die. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

Ik lees met u door in de Eerste Brief van Johannes. Toen ik de eerste keer hierover preekte, maakte ik van de preek een soort Bijbelstudie. Daar kreeg ik zoveel enthousiaste reacties op dat ik het deze zondag opnieuw op deze manier doe. Iedere kerkganger krijgt de tekst van het gedeelte op papier, en zin voor zin luisteren we naar die stem uit het verre verleden, een stem die nog steeds verrassend fris klinkt! We lezen 1 Johannes 3, 18 – 4, 6.

Het thema: Uit God geboren.

Bij de morgendienst van 18 augustus 2013

Geschreven door Piet van Die. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

In het komend seizoen start ik een Bijbelkring over de Eerste brief van Johannes. Ik ga naar aanleiding daarvan ook preken uit dit Bijbelboek(je)

te beginnen deze zondag. Het is een brief met een eigen geluid. De liefde staat er centraal. Deze zondag lezen we het eerste hoofdstuk. Johannes valt met de deur in huis. Hij begint bij de kern van wat hij te zeggen heeft: het licht van Gods liefde dat geschenen heeft in Christus. Het thema: Het zachte licht van Gods liefde.

Piet van Die

Bij de dienst van Zondag 21 juli

Geschreven door M.J. Maarleveld. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

Zondag 21 juli staan we stil bij twee Bijbelgedeelten: Psalm 15 en Lucas 10:38-42. In Psalm 15 staat de vraag “HEER, wie mag gast zijn in uw tent?” centraal. In Lucas 10 lezen we dat Jezus te gast is bij Martha en Maria. 

Het is opvallend dat hier twee bijna tegenovergestelde beelden worden gebruikt. God, de Eeuwige als gastheer en als gast… Past dit in ons beeld van God? Wat betekent dit voor ons als gast of als gastvrouw/gastheer? Prikkelende vragen! In de preek worden deze vragen uitgewerkt en zullen we met elkaar nadenken over het ‘rollenspel’ dat zich in de tekst (met name in Lucas) voltrekt.

Bij de morgendienst van 29 september

Geschreven door Annette Driebergen. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

Op deze zondag eindigt de Vredesweek. Landelijk zijn door het ‘Ministerie van Vrede’ allerlei activiteiten ontplooid om vrede voor het voetlicht te brengen. De Bijbel staat vol met oproepen tot vrede. We lezen er op deze morgen twee: woorden van de profeet Amos en psalm 146. Felle woorden uit de mond van de man uit Tekoa én lieflijke woorden over de vrede van de Eeuwige. Waar staan wij als het gaat om vrede? Zijn gelovigen vanzelfsprekend ook vredesactivist? Hoe dan? Het thema: Gelukkig wie vrede sticht.

Bij de morgendienst van 25 augustus 2013

Geschreven door Piet van Die. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

We lezen door in de Eerste brief van Johannes, dit keer het tweede hoofdstuk. Het is een wat langer hoofdstuk. We zullen niet alles lezen. Welk gedeelte ik zal uitkiezen, weet ik nu nog niet. Maar Johannes legt er de nadruk op dat bij het geloof een eigen levensstijl past. Het thema: Het eeuwige leven.

Piet van Die

Bij de morgendienst van 11 augustus 2013

Geschreven door Webredactie. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

Het Koninkrijk van God wordt aangekondigd door Jezus, maar ook door Jesaja. Hoe bereiden we ons hierop voor? Daarover zal ik het 11 augustus hebben in de overdenking, maar uiteraard moet ik die eerst nog goed voorbereiden!

Menno Hofman, proponent.

De morgendienst van 18 november

Geschreven door Annette Driebergen. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

‘Onrustig is mijn hart tot het rust vindt bij U’. Dat zijn beroemde woorden van onze kerkvader Augustinus, die leefde in de 4e eeuw. Is er iets nieuws onder de zon? Ons leven is vol onrust, gevuld met van alles en nog wat. Tegelijk merk ik iets van de zoektocht naar rust, in mezelf en in mijn omgeving. 

Kerk de Morgenster - Muilwijckstraat 1 - Papendrecht - 0786151714