De Morgenster

Bij de uitslaapdienst van 10 november 2013 om 12.00 uur

Geschreven door Ad Morelissen. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

Niemand komt door het leven zonder pijn of perioden van donkerheid – ook gelovigen niet. Hoe ga je ermee om? Dat lijkt geen thema voor een  uitslaapdienst. Het is immers zo persoonlijk! Bovendien: uitslaapdiensten zijn toch lichtvoetig? Ja, en toch gaan we de uitdaging aan. Maar op een manier die niemand voor het blok zet. In een laagdrempelig programma zingen en luisteren we over dit thema. Er is een korte toespraak. We bidden voor mensen voor wie het leven pijn doet (en wie heeft daar op z’n tijd geen last van?). Er is ook een kinderprogramma. Het thema: Als leven pijn doet.

Piet van Die.

Bij de morgendienst van 3 november 2013

Geschreven door Piet van Die. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

Dit is een doopdienst. We lezen uit het Marcusevangelie het bekende gedeelte waarin Jezus kinderen zegent en als voorbeeld aan volwassenen voorhoudt (Marcus 10: 13-16). Voor onze oren klinkt dat gedeelte, denk ik, niet zo revolutionair als in de Bijbeltijd, want toen telden kinderen niet mee. Nu wel. Kinderen worden soms zelfs behandeld als prinsen en prinsesjes. En toch... hoe veilig zijn kinderen in onze tijd voor volwassenen? Nieuws over kindermisbruik is in onze samenleving aan de orde van de dag. Het lijkt er soms op alsof kleuters al moeten worden klaargestoomd voor een prestatiemaatschappij. Daarom toch maar weer eens goed luisteren naar het evangelie. Het thema: Ons ten voorbeeld gesteld. 

Bij de morgendienst van 20 oktober 2013

Geschreven door Annette Driebergen. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

In de kindernevendienst staan in deze periode verhalen van Elia en Elisa centraal.

Het zijn prachtige verhalen over geroepen worden, verstoten zijn, over wonderlijke redding en zorgzaamheid. In deze morgendienst sluit ik daarbij aan. We vallen in het verhaal bij een uiterst vermoeide Elia. Hij heeft veel energie gegeven bij zijn pogingen om het volk Israël blijvend te winnen voor de Eeuwige. Dat heeft bijna té veel van zijn krachten gekost. Maar gelukkig staan er nieuwe mensen klaar om zijn taak over te nemen. We delen brood en wijn aan de Tafel van de Heer.

Bij de middagviering van 6 Oktober 2013

Geschreven door Werkgroep middagvieringen. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

Zondagmiddag 6 oktober is er een middagviering in het teken van Sint Franciscus. Het is een groot goed dat we in de protestantse kerk de tijd van vóór de reformatie niet vergeten. Het is het fundament waar ook wij op gebouwd zijn. Zo klinken de woorden van Sint Franciscus ook altijd nog bij ons in de kerk. We hoeven alleen maar het Liedboek voor de Kerken op te slaan bij Gezang 400 en alles wat Sint Franciscus in zich had, wordt daar bezongen. Ook dit lied zal in de viering gezongen wor- den maar met een andere tekst en in een andere zetting. Veel gedichten zullen er over en van Sint Franciscus te horen zijn, maar ook die uit zijn gedachtegoed geboren zijn. Dat gedachtegoed van hem houden we tegen het broederlijke licht en zien zo dat alles van toen, heden weer actueel is in een maatschappij die uit is op een duurzame wereld. Van hier- uit leggen we ook een lijn naar de hui- dige paus die zich naar Franciscus laat noemen.

Bij de morgendienst van 10 november 2013

Geschreven door Ad Morelissen. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

De mens is ongeneeslijk religieus. Overal ter wereld hebben (of zoeken) mensen besef van een werkelijkheid die deze wereld omvat en doordringt. Zo kunnen we ook als christenen soms het gevoel hebben dat we geestverwanten hebben buiten eigen kring. Aartsvader Abram liep op een dag zo’n geestverwant tegen het lijf. Zelf had Abram honderdduizenden voetstappen in het hete woestijnzand gezet om te komen in een beloofd land. God had hem geroepen en de weg gewezen. Maar nu komt hij in dat land iemand tegen die weet schijnt te hebben van dezelfde God! Het is Melchisedek - een wonderlijke gestalte. Het thema: Uit het niets?

Piet van Die.

Bij de middagdienst van 3 november 2013

Geschreven door Werkgroep middagvieringen. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

Nu moet je je fantasie heel sterk laten werken. Dan zie je een klein groepje in een kerkje in het kleine laaglandje Nederland. Nuchter stil, geboeid, beperkt. En heel ver weg in Busan, Zuid-Korea, is de 10e Assemblee van de Wereldraad van Kerken bijeen. Exotisch, in alle kleur en geur van spiritualiteit. Veelkleurig van woorden, muziek en stijlen. En die zijn met elkaar verbonden. Ze doen samen dat ene gebed: ‘God van het leven, wijs ons de weg naar gerechtigheid en vrede’. Een noodkreet.

Dat voel je aan alles. Heel de nood van de wereld is aanwezig, maar het is duidelijk ook een oproep tot een pelgrimage op die weg naar gerech- tigheid en vrede aan heel die omrin- gende wereld. Ook aan de kerken in Papendrecht. Om mee te bidden en om inspiratie op te doen voor de pelgrimage die komt, houden we om 17.00 uur een viering in De Morgenster. 

Bij de morgendienst van 27 oktober 2013

Geschreven door Piet van Die. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

We lezen het laatste hoofdstuk uit de Eerste Brief van Johannes. Het is misschien wel het moeilijkste hoofdstuk van de hele brief. Het is alsof iemand van ver je iets toeroept, maar je verstaat het niet helemaal: 'Wat zeg je?!' De tijd is als een kloof die het verstaan er niet gemakkelijker op maakt. Maar lezend en herlezend kan de Bijbeltekst zich gaan openen. Iets anders heeft mij daar in dit geval bij geholpen. Ik verklap nog niet wat. Maar ik hoop samen met u het Bijbelgedeelte gaandeweg te verstaan en een boodschap te horen die vandaag nog even springlevend is als toen.

Thema: Afgoden eisen die van jou

Bij de morgendienst van 13 oktober 2013

Geschreven door Piet van Die. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

13 Oktober is het buitenlandzondag. Dat betekent dat we aandacht schenken aan onze contacten met onze zustergemeenten in Duitsland, Polen en Rwanda. Het thema zal zijn: Eenheid in Christus. We lezen een gedeelte uit de Romeinenbrief (12, 4-8) waarin Paulus spreekt over de eenheid en de verscheidenheid in de gemeente van Christus.

Bij de morgendienst van 6 Oktober 2013

Geschreven door Piet van Die. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

We lezen door in de eerste brief van Johannes. Dit keer is 1 Johannes 4: 7-21 aan de beurt – wat mij betreft de kern van de brief. Het sleutelwoord is ‘liefde’. Johannes heeft er in zijn brief al meer over gesproken, maar wat hij erover te zeggen heeft, vindt hier zijn hoogtepunt. We komen de bekende woorden ‘God is liefde’ tegen. Overbekende én veel geci- teerde woorden. Ze zijn zo vaak gebruikt dat het soms bijna een cliché geworden is. We gebruiken die woorden zó gemak- kelijk! Hebben ze nog zeggingskracht? Wie zijn oor te luisteren legt op de tekst van Johannes, hoort de verwondering nog. Het thema: Ongehoorde liefde. 

Kerk de Morgenster - Muilwijckstraat 1 - Papendrecht - 0786151714