De Morgenster

Nieuwjaarsdienst van 1 januari om 10.30 uur in De Morgenster

Geschreven door Webredactie. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

We lezen Numeri 6:22-27, de woorden van de zegen, en Lucas 2:21, waarin wordt verteld hoe het kerstkind een naam krijgt. Een naam is meer dan alleen een etiketje. Een naam wordt zorgvuldig uitgekozen. Het is het eerste geschenk van ouders aan hun kind. Het kerstkind krijgt van God een naam. Het thema: Je mag naam maken.

Piet van Die.

Na de dienst is er gelegenheid om elkaar gelukkig nieuwjaar te wensen in de grote zaal, met koffie, thee en fris.

Liturgie:

Bij de kerstdienst van 25 dec. om 10.30 uur in De Morgenster (2)

Geschreven door Webredactie. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

Als laatste van de vijf vrouwen uit de stamboom van Jezus komen wij met de Kerst bij Maria. In het kerstverhaal zit heel veel uitbundigheid en beweging. Ik wil mij deze Kerst richten op Maria die op de lofzang van de engelen en de grote verhalen van de herders vooral met bedachtzaamheid (Lucas 2:19) reageert. Wat zal er door haar heen gegaan zijn? Het wordt een sfeervolle kerstdienst met medewerking van Chantez, die heel mooie kerstliederen met ons zingt en vrolijke kerstmuziek ten gehore brengt. Thema: De bedachtzaamheid van Maria en het kerstverhaal.

Birke Rapp en Piet van Die.

Er is kindernevendienst voor de groepen 1 t/m 8

Liturgie:

Bij de kerstwake 24 dec. 23.00 uur in De Morgenster

Geschreven door Ds. Johan Duijster. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

Ik las ergens inleidende woorden bij een kerstwake. Moge ons voorwaar verschijnen: de Langverwachte, Redder, Lam van God, Zoon van de Vader, Kind in een stal. Jezus van Nazareth.kerstnacht

Laat het geen droombeeld zijn, geen fata morgana, geen opium voor het volk, geen zinsbegoocheling, maar waarheid, kostbaar en te koesteren, voedsel om van te leven, perspectief in onze donkere wereld. We gaan de kerstnacht in waarin we zien en ervaren dat het duister voor God niet donker is. Waarin de nacht oplicht als de dag en het duister helder is als licht (Psalm 139).

Liturgie:

 

Bij de morgendienst van zondag 9 dec in De Morgenster

Geschreven door Webredactie. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

Je hoort wel eens iemand zeggen: ‘Ik kom God tegen in mensen.’ Meestal bedoelt zo iemand te zeggen dat zij of hij God herkent in óf een liefdevolle óf een hulpbehoevende medemens. Maar wat te denken van een uitgekookte prostituee die ook nog eens een landverraadster was? In zo iemand zullen wij niet zo snel God herkennen. Toch lijkt dat de boodschap achter het verhaal van deze zondag. We horen over Rachab, hoer op de wallen van Jericho. Zij krijgt een bijzondere plaats in het bijbelse verhaal van God en mensen dat uitloopt op Kerst. Het thema: Nooit te laag voor God.

Piet van Die.

Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in de grote zaal, met koffie, thee, fris én lekkers.

Liturgie:

Bij de dienst van 25 nov. in De Morgenster

Geschreven door Webredactie. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

Het kerkelijk jaar zit er bijna op. Op de laatste zondag gedenken wij onze gestorven gemeenteleden en geliefden. Maar we doen dat niet zonder hoop. Die hoop putten we uit de vergezichten die de Schrift ons toont. Zoals Openbaring 7:9-17 waar de vensters naar een ongehoorde toekomst opengaan. Het zal goed komen, luidt de boodschap. Hoe? Door een lammetje dat herder wordt. Vreemde boodschap, want we zien nu nog precies het tegenovergestelde: de harde kracht van de dood en zijn trawanten houden huis in de wereld. Maar de hemel zet haar kaarten op een toonbeeld van kwetsbaarheid.
Het thema: Lammetje wordt herder van alle mensen.
Piet van Die.

Bij de morgendienst van 30 dec. in De Morgenster

Geschreven door Webredactie. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

Op de adventszondagen leefden wij van de verwachting dat er iets moois op komst was, een bijzondere gebeurtenis die de wereld zou veranderen en vrede op aarde kon brengen. Op deze laatste zondag van het jaar ontdekken we dat verwachting nooit hoeft op te houden. Ook na een lange tijd kan je leven nog veranderen. We lezen vandaag het verhaal van Simeon en Anna uit Lucas 2:22-40. Levenslange verwachting die in vervulling gaat. Maar wat zien zij nu eigenlijk? We luisteren en kijken naar hun verhalen, door het echte leven gekleurd.

Birke Rapp.

Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in de grote zaal, met koffie, thee, fris én lekkers.

Liturgie:

Bij de morgendienst van 23 dec. in De Morgenster

Geschreven door Webredactie. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

We maken de laatste stap richting Kerst. Vier vrouwen begeleiden ons bij elke stap. De laatste stap maken wij met Batseba. Ze wordt niet met naam genoemd in de stamboom van Jezus. Ze heet daar ‘de vrouw van Uria’. Ze was getrouwd toen koning David haar tot de zijne maakte. Maar het verleden laat zich niet uitwissen. We slepen het vaak een leven lang achter ons aan. Het belast en hindert. Toch heeft de levensweg van Batseba bijgedragen aan het grote verhaal van God en mensen. Ook dit leven droeg een evangelie in zich. Het thema: Zwarte inkt op wit papier.

Piet van Die.

Na de dienst koffiedrinken.

Liturgie:

Bij de morgendienst van 16 dec. in De Morgenster

Geschreven door Webredactie. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

In deze adventsperiode staan vier vrouwen centraal die in de stamboom van Jezus genoemd worden. Het zijn vrouwen wier foto wij misschien niet graag in ons familiealbum zouden plakken. Er is met alle vier iets aan de hand. En dat ‘iets’ heeft steeds te maken met seks en erotische uitglijders. Ook in het geval van Ruth. De bijbelschrijver vertelt het met grote fijngevoeligheid. Maar elk verhaal van de vier vrouwen vertelt ook iets over het kind dat in hun geslachtslijn geboren zal worden. Iedere vrouw draagt het evangelie al in zich.
Het thema van deze zondag: Erotiek op de dorsvloer.
Piet van Die.

Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in de grote zaal, met koffie, thee, fris én lekkers.

Liturgie:

Bij de morgendienst van 2 dec. in De Morgenster

Geschreven door webredactie. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

Op de eerste zondag van de adventstijd richten wij ons op de eerste van de vijf vrouwen uit de stamboom van Matteüs. We lezen het verbazingwekkende verhaal van Tamar uit Genesis 38. Het laat zien dat moed, rechtvaardigheid en goed leiderschap ten opzichte van minderbedeelden bij de verwachtingen horen waarop wij ons op de komst van de Messias mogen voorbereiden. Het blijft een spannende vraag hoe je dat in onze wereld handen en voeten kunt geven. Thema: Kunst van rechtvaardigheid.
Birke Rapp.

Er is tevens jeugdkerk

Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in de grote zaal, met koffie, thee, fris én lekkers.

Liturgie:

Bij de diensten van 18 nov. in De Morgenster

Geschreven door Webredactie. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

10.00 uur: De Bijbel samenvatten in haar essentie, in een zin, een tekst of een gebod – dat is de uitdaging waarmee Jezus vandaag wordt geconfronteerd. Het resultaat is het dubbelgebod van de liefde uit Marcus 12:28-34.
Een tekst die ons waarschijnlijk bekend en vertrouwd in de oren klinkt. Hij is mooi gevonden en gemakkelijk te onthouden. Pas als je die twee zinnen nader bekijkt en op de details let, merk je plotseling hoe groots deze woorden zijn. Thema: Een  wereld  te  ontdekken.

                                                                                    Birke Rapp.
 
 
Organist is Arie de Bruijn.
Kindernevendienst: groep 1 tot en met 8.

M.m.v. André Vogel.

Collecten:   Kerk; deur: solidariteitskas
 
12.00 uur: Ds. B. Rapp. Uitslaapdienst.
Thema: Na ons de zondvloed.
Muzikale medewerking van Creative.
Voor de dienst is er koffie
en erna een drankje.
 
Deze 'kleine' dienst in de grote zaal heeft dit keer als thema: Na  ons  de  zondvloed.
Wat gebeurt er met de aarde en het klimaat als we op dezelfde voet blijven doorleven? We willen laten zien wat er met de aarde kan gebeuren en wat de Bijbel erover zegt. Geen moraliserend vingertje, maar met een andere blik. Ds. Birke Rapp doet hier een (bijbel)boekje over open, we zingen erover en we gaan hier ook mee aan de slag.
Iedereen is van harte welkom.
 

Kerk de Morgenster - Muilwijckstraat 1 - Papendrecht - 0786151714