De Morgenster

Bij de jeugddienst van 11 nov. in De Morgenster

Geschreven door webredactie. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

Het is vandaag exact 100 jaar geleden dat de Eerste Wereldoorlog eindigde. Daar willen we in deze jeugddienst aandacht aan besteden. Misschien een beetje vreemd. De Eerste Wereldoorlog was lang geleden en Nederland was niet eens een betrokken partij. En dan: is het wel een thema voor een jeugddienst? Toch is de wereld nog steeds vol oorlog. Ik weet dat ook veel jonge mensen hun hart weleens vasthouden wanneer het gaat over alle dreigingen in deze tijd. Ik ga iets vertellen over een jongen die meevocht in de Eerste Wereldoorlog. We lezen Micha 4:1-5, een prachtig visioen van vrede. Het thema: Niet eens meer weten wat oorlog is.
Piet van Die.

M.m.v.: Sign of Light en Debra de Lange (dwarsfluit)

Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in de grote zaal, met koffie, thee, fris én lekkers.

Liturgie:

Bij de morgendienst van 4 november in De Morgenster

Geschreven door Webredactie. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

Ik kijk ernaar uit om weer een keer in De Morgenster te zijn. Op een bijzondere zondag, midden in het delegatiebezoek uit Rwanda. Ds. Jean-Marie Vianney Mukeshimana zal op deze morgen namens de delegatie in de dienst zijn en natuurlijk ruimte krijgen om iets te vertellen over zijn indrukken van Nederland. Het bezoek staat in het teken van ‘oud en jong, verbonden in geloof’. Ik zal zeker een verbinding maken met dat thema. Op welke manier? Ik stel voor dat u u laat verrassen. Op dit moment is het namelijk ook voor mij nog een verrassing. Het thema: Verbonden in geloof.

Annette Driebergen.

Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in de grote zaal, met koffie, thee, fris én lekkers. "Woekeren met je talenten" tijdens het koffie drinken.

Liturgie:

Bij de morgendienst van 14 okt. in De Morgenster

Geschreven door webredactie. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

Er zijn in het evangelie altijd van die teksten te vinden, die prikken en waar wij eigenlijk een beetje mee in onze maag zitten. De schriftlezing van vandaag, uit Marcus 10 vers 17-27 hoort er zeker bij. Het verhaal van de rijke jongeling die alles moet verkopen om Jezus te volgen. We horen, denk ik, allemaal de uitroep van de discipelen, die geschrokken roepen: Heer, wie kan daar aan voldoen? Ik wil mij vandaag ook aan dit verhaal wagen, wat zo goed aansluit bij de zoektocht van de moderne mens / gelovige, die alles zo goed onder controle lijkt te hebben en toch naar meer zoekt. Het thema: Zoektocht naar zekerheid.

Birke Rapp

Liturgie:

Bij de dienst van 7 oktober in De Morgenster

Geschreven door webredactie. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

 

 

 

Het is vandaag Israëlzondag. Maar dat is zo langzamerhand een beetje problematische zondag aan het worden. Van verschillende zijden wordt er bezwaar tegen gemaakt. Omdat mensen denken dat het om de stáát Israël gaat. Of omdat ze (zoals sommige predikanten) bezwaren hebben bij een bijzondere band tussen christendom en één andere religie. Ik zal daar op ingaan. Maar vooral vanuit de lezing: Maleachi 2:10-16. En van daaruit kwam ik op een bijzonder verhaal van vandaag. Het thema: Een joodse bruiloft.

Piet van Die.

Organist: Arie de Bruijn
Lector: Cootje van der Zwaan
M.m.v: Sign of Light
Er is kindernevendienst voor de groepen 1 t/m 8
 
Liturgie:

Bij de dienst van woensdag 7 november om 19.30 uur in De Morgenster

Geschreven door webredactie. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

In deze dankdienst voor gewas en arbeid wil ik met u de tekst lezen uit Deuteronomium 26:3-11. Het is een tekst over hoe in Israël het oogstfeest werd gevierd. Het laat heel mooi zien dat de dank voor de oogst altijd ingebed is in een groter verband. Danken heeft ook altijd iets met delen te maken en dat willen wij in deze dienst ook letterlijk doen: proeven en delen van de zoete producten van het leven. Daarnaast zal er ruimte zijn voor het dankgebed. Thema: Danken in een land van melk en honing.

Birke Rapp.

Organist is Arie de Bruijn.
Collecten: Geschakeld diaconiewerk; deur: geschakeld kerkenwerk

Hartelijk welkom in deze dienst.

Bij de morgendienst van 28 okt. in De Morgenster

Geschreven door webredactie. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

Dit is een doopdienst. Er zullen drie kindjes uit onze gemeente gedoopt worden (zie: ‘Uit de wijken’). We lezen Psalm 131. Ik heb die lezing weleens eerder gebruikt in een doopdienst. Maar zelfs over deze op een na kortste Psalm van alle (Psalm 117 is nog korter) kun je wel tien preken houden! Deze keer leg ik de nadruk op de aanhef: het is een lied voor onderweg. De dopelingetjes staan aan het begin van hun weg door het leven. We geven ze dit liedje mee. Het thema: Een liedje voor onderweg.
Piet van Die.

Na de dienst is er in de grote zaal gelegenheid om de doopouders te feliciteren. Daar is ook koffie, thee en fris.

Liturgie:

Bij de morgendienst van 21 oktober in de Morgenster

Geschreven door webredactie. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

Deze zondag vieren wij het Avondmaal. Diakenen spelen daarbij een belangrijke rol. Ze zijn een beeld van de diaken die Jezus zelf is. Want diaken betekent: dienaar. Dat is uitgerekend het woord dat Jezus voor zichzelf gebruikt: ‘Ik ben niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen.’ Hij wil niet op een voetstuk staan. Hij wil geen idool zijn. We lezen het in Marcus 10:32-45. Ik moest bij het lezen daarvan ook denken aan een liedje van Acda en De Munnik: ‘Je kunt hier nooit eens even rustig op een voetstuk staan.’ Wie weet gebruik ik het nog. Het thema: Voetstuk.

Piet van Die.
Avondmaalscollecte:
Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in de grote zaal, met koffie, thee, fris én lekkers.

Liturgie:

Thomasviering 30 september in De Morgenster

Geschreven door webredactie. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

 Vandaag is er een van de vier jeugddiensten van het jaar. Deze keer willen wij hiervan een Thomasviering maken. Een Thomasviering is een alternatieve dienst die oorspronkelijk uit Finland komt, maar ook al vele jaren in Nederland wordt gehouden. Het thema van onze Thomasviering is ‘Over grenzen kijken’.
De Schriftlezing komt uit Markus 1:16-20, de roeping van de eerste discipelen. In de dienst verkennen wij samen met jong en oud waar onze grenzen liggen, wat grenzen met mensen doen en hoe je grenzen kunt overwinnen. De dienst is voorbereid met de leiding van de jeugdkerk en ook Creative zal in deze dienst passende stukken spelen.
De kinderen blijven in de dienst
Er is tevens jeugdkerk
Birke Rapp.
Liturgie:

Kerk de Morgenster - Muilwijckstraat 1 - Papendrecht - 0786151714