De Morgenster

Bij de morgendienst van 23 sept. in De Morgenster

Geschreven door webredactie. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

Kinderen worden tegenwoordig opgevoed als prinsjes en prinsesjes, wordt wel gezegd. Daar zit iets in. Tegelijk is er geen tijdperk geweest waarin zo breed aan het licht komt dat kindermisbruik wijdverbreid is. De wereld is nog lang geen veilige plek voor kinderen. Of het dat ooit zal worden? Het zijn punten die als vanzelf boven komen bij de lezing van vanmorgen: Marcus 9:30-37. We horen hoe Jezus een kind in het midden van de kring van zijn leerlingen plaatst. Het thema: ‘Het kind in ons midden’.

Piet van Die.

Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in de grote zaal, met koffie, thee, fris én lekkers.

Liturgie:

Bij de morgendienst van 16 sept. in de Morgenster

Geschreven door webredactie. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

We lezen de komende weken een aantal genezingsverhalen uit het Marcusevangelie. Deze keer Marcus 9:14-29. Leest u het thuis eens door. Het is een rijk verhaal. We horen over een vader die zijn zoon bij Jezus brengt. Wat heeft die zoon? Jezus spreekt over ‘een geest die doof en stom maakt’. Het viel mij op dat Jezus het zo benoemt tegen een achtergrond van kakelende mensen die allemaal hun gelijk wilden halen. Zou het een met het ander te maken kunnen hebben?
Het thema: Een verstikkende geest.

Piet van Die.

Bij de morgendienst van 2 sept. in de Morgenster

Geschreven door webredactie. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

Thema: "Ga open"

In deze dienst gaat ds. J.E. Schelling uit Woerden voor.
 

Er is startdienst voor alle groepen van de kinder-nevendienst in de grote zaal.

Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in de grote zaal, met koffie, thee, fris én lekkers

Gemeenteleden die meedoen aan de Tientjesactie van de diaconie laten hun talenten zien bij het koffie drinken.

Van harte uitgenodigd.

Liturgie:

Bij de morgendienst van 19 augustus in de Morgenster

Geschreven door Weberedactie. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

De laatste dienst deze zomer in een serie over moderne heiligen. Deze zondag iemand die bij de meeste mensen niet zo bekend is: Dag Hammarskjöld. De Zweed Hammarskjöld was secretaris-generaal van de Verenigde Naties in de periode 1953-1961. Niets wees erop dat de man gelovig was. Ter wille van zijn ambt wilde hij koste wat kost neutraal blijven. Hij moest voor iedereen acceptabel zijn. Maar nadat hij in 1961 bij een vliegtuigongeluk het leven liet, ontdekte men in zijn appartement in New York aantekeningen die wereldberoemd zouden worden. Deze aantekeningen tonen een religieus leven met een grote diepgang. Onder de naam ‘Merkstenen’ werden ze uitgegeven. We lezen teksten uit dat boek en we lezen Psalm 25.

Piet van Die.

Organist is Arie de Bruijn.
Kindernevendienst: groep 1 tot en met 8.
Na de dienst koffiedrinken.
Van harte welkom.

Bij de morgendienst van 5 augustus in De Morgenster

Geschreven door Webredactie. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

Na Martin Luther King, Thomas Merton en Florence Nightingale, nu in de serie ‘Geleefd geloof’ Simone Weil (1909-1943). De Française was een joodse vrouw uit een intellectuele familie. Ze bekeerde zich tot het christelijk geloof. Maar ze liet zich niet opnemen in de kerk. Reden: daarmee zou zij zich afzonderen van iedereen buiten de kerk. Ze zocht de maatschappelijke solidariteit. Ze werkte een tijd lang uit gevoelens van verbondenheid met arbeiders in een fabriek. En dat ondanks grote lichamelijke problemen. Ze schreef prachtige dingen over het geloof. Centraal staat daarin de afwezigheid van God. Maar die afwezigheid is niet alleen negatief in haar ogen. We lezen een aantal tekstgedeelten van Weil zelf. En uit de Bijbel lezen we Psalm 130:5-8 en Marcus 9:18-41.
Welkom in deze dienst.

Piet van Die.

Thema: ‘Geleefd geloof’, Simone Weil.
Organist is Arie de Bruijn.
Kindernevendienst: groep 1 tot en met 8.
Na de dienst koffiedrinken.

 

Bij de uitslaapdienst van 16 sept. om 12.00 uur in De Morgenster

Geschreven door webredactie. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

Na de vakantie start vandaag ook de uitslaapdienst weer op. Zoals u/je gewend bent, zingen we samen  met Creative. We denken na over geloofsvragen in een informele sfeer en vooral met elkaar. U/je bent van harte uitgenodigd om deze dienst bij te wonen. We starten vooraf met een kop koffie, de dienst begint om 12.00 uur. Na afloop kun je nog napraten onder het genot van een drankje.

Noteer ook alvast de volgende uitslaapdienst: 19 november.

Robert Mout.

Viering Heilig Avondmaal zondag 26 augustus in de Morgenster

Geschreven door Webredactie. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

In deze dienst gaat ds. Birke Rapp voor. Het thema is Het broodnodige voor allen.

Organist: Arie de Bruijn
Lector: Jolijn van Eersel
m.m.v.: Willem Vlot (piano) en de zanggroep
Er is kindernevendienst voor de groepen 1 t/m 8
Er is tevens jeugdkerk
Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in de grote zaal, met koffie, thee, fris én lekkers.

U bent van harte welkom.

Liturgie:

Bij de morgendienst van 12 augustus in De Morgenster

Geschreven door Webredactie. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

In deze dienst zullen we lezen uit het evangelie van Matteüs 14:22-33. Dat verhaal kennen we als ‘Jezus die over het water liep’. We lezen hoe Petrus Christus herkent en vanuit geloof over het water naar de Heer wil lopen. In een moment van twijfel en angst gaat Petrus kopje onder. We zijn gewend om in dit verhaal vooral te kijken naar het wonder van het ‘over water lopen’, maar in deze dienst zullen we horen dat het ‘lopen over water’ slechts een onbelangrijk detail is. Het gaat over de Heer, die ons serieus neemt in onze twijfel en ongeloof.

Ds. D. Pranger.

Na de dienst koffiedrinken.

Liturgie:

Bij de morgendienst van 29 juli in De Morgenster

Geschreven door webredactie. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

Ik ga door met een serie preken over moderne heiligen onder de titel ‘Geleefd geloof’. Vandaag staat Florence Nightingale (1820-1910) centraal. Ze is een boegbeeld van ziekenzorg. Velen zien haar als dienstbaar verpleegster, maar ze was veel meer dan dat. Ze was ook sociaal hervormer, statisticus en schreef spirituele werken. Ze was haar tijd ver vooruit. Ze was een sterke vrouw, een feministe avant la lettre. Nightingale had ook een diepgeworteld geloofsleven, maar was kritisch naar de kerk. We lezen Spreuken 3:13-35 en Matteüs 25:31-40, bijbelgedeelten die lezen als een spiegel van haar leven. Maar we lezen ook teksten van haarzelf.
Piet van Die.

Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in de grote zaal, met koffie, thee, fris én lekkers.

Liturgie:

Kerk de Morgenster - Muilwijckstraat 1 - Papendrecht - 0786151714