De Morgenster

Bij de morgendienst van 29 juli in De Morgenster

Geschreven door webredactie. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

Ik ga door met een serie preken over moderne heiligen onder de titel ‘Geleefd geloof’. Vandaag staat Florence Nightingale (1820-1910) centraal. Ze is een boegbeeld van ziekenzorg. Velen zien haar als dienstbaar verpleegster, maar ze was veel meer dan dat. Ze was ook sociaal hervormer, statisticus en schreef spirituele werken. Ze was haar tijd ver vooruit. Ze was een sterke vrouw, een feministe avant la lettre. Nightingale had ook een diepgeworteld geloofsleven, maar was kritisch naar de kerk. We lezen Spreuken 3:13-35 en Matteüs 25:31-40, bijbelgedeelten die lezen als een spiegel van haar leven. Maar we lezen ook teksten van haarzelf.
Piet van Die.

Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in de grote zaal, met koffie, thee, fris én lekkers.

Liturgie:

Bij de morgendienst van zondag 1 juli in de Morgenster

Geschreven door webredactie. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

Soms is de twijfel aan de goede afloop zo groot, dat we volstaan met het wachten op de klap. Des te groter de opluchting als er wonder boven wonder een ontsnappingsroute blijkt te zijn. Het vraagt wel moed en durf om die te nemen. Zo cirkelen om Jezus mensen die de wanhoop nabij zijn. Zal ik het wagen om mee te liften op zijn kracht? Durf ik de gok te wagen of zal Hij mij veroordelen wegens grensoverschrijdend gedrag? In deze atmosfeer ontmoeten we vandaag in het evangelie een vrouw die twaalf jaar aan bloedverlies lijdt (Marcus 5: 22-43). Tussendoor loopt er ook nog een kwestie met een meisje dat op sterven ligt. Verdient zij niet de meeste aandacht? Waar ligt in het verhaal eigenlijk het accent op? Op het genezen worden of op de geneesheer? En wat is het verschil?
Daco Coppoolse.

Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in de grote zaal, met koffie, thee, fris én lekkers.

Liturgie:

Bij de morgendienst van zondag 24 juni in de Morgenster

Geschreven door webredactie. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

Vanochtend zal er in De Morgenster een doopdienst plaatsvinden. De kleine Joy wordt dan ten doop gehouden. In deze dienst lezen wij de teksten uit Genesis 2 (de creatie van de mens uit aarde en water) en Matteüs 28:18-20 (de uitzending om met water te dopen). Het wordt een vrolijke dienst waarin Sign of Light het lied ‘Doop’ van Sela zal zingen.
Birke Rapp.
Na de dienst is er in de grote zaal gelegenheid om de doopouders te feliciteren. Daar is ook koffie, thee en fris.
LITURGIE:

Bij de morgendienst van zondag 10 juni in De Morgenster

Geschreven door webredactie. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

Talenten/gaven of geld - wat zou u prefereren als u de keus had? De gelijkenis over de talenten uit Matteüs 25:14-30 geeft een verrassende kijk op onze talenten. De diaconie, waarmee de dienst is voorbereid, heeft hier een prikkelende uitdaging bij bedacht.
Naast de organist zal Creative medewerking verlenen met een paar passende, nieuwe nummers uit het liedboek. Voor de activiteiten van deze gemeentezondag na de dienst: zie De Schakel nummer 12.
Birke Rapp.

Liturgie:

Zondag 8 juli om 10.00 uur Overstapdienst in De Morgenster.

Geschreven door webredactie. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

Vandaag vieren wij de overstap van de twaalfjarigen. Zoals elk jaar hebben wij voor de bruggers iets leuks bedacht en samen met hen uitgewerkt. Het zijn er dit jaar maar twee, maar zij worden bijgestaan door de jongeren uit de jeugdkerk, zij nemen ook een paar taken op zich. Dat is mooi!
Als tekstlezing hebben wij Psalm 121 gekozen, een bemoedigende tekst voor als je met een nieuwe periode in je leven gaat beginnen. De dienst wordt muzikaal begeleid door Creative met een paar passende en leuke liederen en door organist Geert  Ouweneel.
Het thema van de dienst is: Als schoenen konden praten.
Birke Rapp.
Na de dienst is er in de grote zaal koffie, thee en fris en ruimte voor ontmoeting. Van harte uitgenodigd!
LITURGIE:

Bij de middagdienst van zondag 24 juni in de Morgenster

Geschreven door webredactie. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

Deze dienst is voor kinderen vanaf 3 jaar met hun ouders en grootouders, zussen en broers, tantes en ooms, natuurlijk ook vriendjes en vriendinnetjes… en iedereen die er zin in heeft.
Thema van deze bijzondere viering is ‘Het geheim van de schepping’. Wij gaan met de kinderen passende en leuke liederen zingen, samen bidden, voor onszelf, voor de schepping en de hele wereld en we gaan ook echt aan de slag met de schepping, creatief en… met beweging.
Van harte welkom om 17.00 uur.
Ds. Birke Rapp en Elske Lodder.

Bij de morgendienst van zondag 17 juni in De Morgenster

Geschreven door webredactie. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

Op deze vierde zondag na Pinksteren staan we stil bij de belijdenis van de apostel Paulus wanneer hij schrijft aan de Christengemeenschap in Rome: ‘Ik ben er van overtuigd... dat niets ons zal kunnen scheiden van de liefde van God’ (Romeinen 8:38-39). Dat is nogal een uitspraak! Daarom komt als vanzelf de vraag op of dit voor ons vandaag nog wel herkenbaar is. Anders gezegd, of we nog wel de woorden durven te onderschrijven van Psalm 23 die we in deze dienst zullen zingen en ook lezen in een vertaling van Huub Oosterhuis: ‘Mijn herder is de Heer, mij zal het nooit aan iets ontbreken’.
Goed om vanmorgen over deze wezenlijke vraag na te denken, opdat we samen als slotlied (706) kunnen zingen: ‘Dans mee met Vader, Zoon en Geest, kom binnen in hun kring’.
Ds. P.H. van Gilst.
Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in de grote zaal, met koffie, thee, fris én lekkers.

Liturgie:

Bij de morgendienst van zondag 3 juni in De Morgenster

Geschreven door webredactie. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

Ik verheug me erop om deze zondag weer in de Morgensterkerk voor te gaan en velen van jullie/u weer te ontmoeten!

In deze dienst lezen we uit Micha 4: 1-5 en uit het evangelie van Johannes 21: 15- 24. In de evangelielezing bevinden we ons op de eerste paasdag. Eigenlijk was het boek af. Hoofdstuk 20 is het slot van het Johannesevangelie. Maar er ligt nog wat, tussen Jezus en Petrus en daar wil Johannes nog over schrijven. En zo zijn we getuige van een gesprek dat zich tussen Jezus en Petrus afspeelt. Tot drie keer toe stelt Jezus die ene indringende vraag aan Simon: ‘Heb je mij lief?’ Een vraag die pijnlijk raakt aan de schaamte over de verloochening: ‘Ik ken Hem niet’.
Ds. Wijke Greydanus
Er is kindernevendienst voor de groepen 1 t/m 8
Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in de grote zaal, met koffie, thee, fris én lekkers.
 
Liturgie:

Kerk de Morgenster - Muilwijckstraat 1 - Papendrecht - 0786151714