De Morgenster

Bij de morgendienst van zondag 27 mei in De Morgenster

Geschreven door webredactie. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

Allereerst verheug ik me erop in De Morgenster te mogen voorgaan.
Op deze zondag na Pinksteren, met de bijzondere naam Trinitatis, ofwel zondag van de Drie-eenheid: Vader, Zoon en Heilige Geest, lezen we Johannes 3:1-16, over het gesprek van Nicodemus met Jezus. Een intrigerend gesprek, op een bijzonder tijdstip ook, namelijk in de nacht, en dan ook over opnieuw of ‘van boven’ geboren worden, over verandering. We vieren in deze dienst ook de Maaltijd van de Heer. Iedereen is van harte welkom om mee te vieren.
ds. Henk Makkinga.
Er is tevens jeugdkerk
Na de dienst koffiedrinken.
Liturgie:

Bij de morgendienst van zondag 13 mei in De Morgenster

Geschreven door webredactie. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

We lezen deze zondag een bekend verhaal: Genesis 9:8-17, over de regenboog. De zondvloed is voorbij. De wereld begint opnieuw. En God ook, want Hij sluit eenzijdig een verbond met de aarde. Sacrament van dat verbond is de regenboog.
In deze dienst zal ook nog aan een ander verbond worden gedacht: dat van twee mensen. Het huwelijk van Fred en Anja Krabbendam, dat 40 jaar geleden gesloten werd, zal alsnog gezegend worden. Meer daarover (en waarom in deze dienst?) leest u in de wijkberichten.
Het thema: Een toezegging.
Piet van Die.
Voorganger: ds. Piet van Die
Organist: Arie de Bruijn
M.m.v.: Willem Vlot
Er is kindernevendienst voor de groepen 1 t/m 8
Na de dienst koffiedrinken met onze gasten uit Kirchspiel Nerkewitz e.o.
Van harte welkom!

Hemelvaart donderdag 10 mei om 09.00 uur in De Morgenster

Geschreven door webredactie. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

Gezamenlijke dienst met voorganger ds. Piet van Die. Organist is Arie de Bruijn.

Lucas is het evangelie van de vreugde. Het eindigt zelfs met vreugde: na het afscheid van Jezus keerden de leerlingen met blijdschap terug naar Jeruzalem. Beetje vreemd is dat wel: een afscheid stemt toch somber of verdrietig? Vanwaar die vreugde? Dat moet te maken hebben met het laatste dat Jezus voor hen deed: Hij zegende hen. Daarom werd de Hemelvaartsdag voor hen tot een Hemelvaartsfeest.
Het thema: Een vreugdevol afscheid.
Piet van Die.
Hartelijk welkom in deze eredienst.

Bij de Morgendienst van 29 april in De Morgenster

Geschreven door webredactie. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

Hoe weet je of er een paarse krokodil onder je bed zit voor je gaat slapen?

Ik vertel erover aan de hand van twee gelijkenissen van Jezus in Johannes 15:1-8. Over de wijnstok en de wijngaardenier en over de ranken en de wijnstok. Psalm 8 is ook nadrukkelijk aanwezig. Als aanvangslied, en omdat het Zondag Cantate (Zingt!) is, in canonvorm. In Psalm 8a, couplet 2, heb je die paarse krokodil trouwens ook! Bedenk dat de dieren in dat vrolijke couplet 5 nog niet hun bevrijdingsmars lopen, want in feite lopen ze voor de zondvloed uit die de mens aan het organiseren is. Een grandioze inzet blijft het. Ook als de mens zich nog goddelijker kan maken dan God hem al gemaakt heeft. Als-ie nou maar aan de wijnstok blijft. Thema: Een paarse krokodil onder je bed.

Ds. Jan Anne Bos.

Na de dienst koffiedrinken.

Liturgie:

Bij de morgendienst van 15 april in De Morgenster

Geschreven door webredactie. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

Wat hebben wij toch een zelfredzame gemeente! Normaal schrijf ik hier iets over het karakter van de dienst, maar ik weet u niets te melden. Dat zit zo: deze dienst zal een theaterdienst zijn die wordt voorbereid door een groepje jonge gemeenteleden. Dat doen ze helemaal zelf. Pas in een later stadium zal ik erbij betrokken worden.

Piet van Die.

10.00 uur:        Ds. P. van Die. Jeugddienst.
                        Muzikale medewerking van de band Creative.
                        Kindernevendienst: groep 1 tot en met 4.
                        Na de dienst koffiedrinken.
Collecten:        Jeugdwerk; deur: kerk.

Pinksteren zondag 20 mei om 10.30 uur in De Morgenster

Geschreven door webredactie. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

We lezen Genesis 11:1-9, de torenbouw van Babel en het klassieke verhaal van Pinksteren: Handelingen 2:1-24. Pinksteren is het feest van de taal: ieder hoorde in zijn of haar eigen taal spreken over de grote daden van God. Bij die talen kun je denken aan Frans, Duits en Engels, maar je kunt ook denken aan academische taal, straattaal, de taal van de jongeren, van de ouderen, gereformeerde taal, rooms-katholieke taal.
Onze eigen gemeente kent, hoewel ze klein is, ook vele talen. Hoe houd je dat bij elkaar? Het thema: Veelstemmig
Piet van Die.

Tevens afscheid en bevestiging van ambtsdragers.

Liturgie:

Bij de morgendienst van 6 mei in De Morgenster

Geschreven door webredactie. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

Voor deze zondag staat een boeiende tekst op het rooster: Genesis 8:1-14. Het is het keerpunt in het verhaal van de zondvloed, waarin God de aarde laat opdrogen en herschept. Maar hoe zit het met de mens in deze lange tussenperiode, opgesloten in de ark? Het verhaal nodigt ons uit om met behulp van vogels, een zwarte raaf en een witte duif de situatie in vogelvlucht te verkennen en te ontdekken wat dat voor ons en voor onze bedreigde aarde zou kunnen betekenen.
Birke Rapp.
Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in de grote zaal, met koffie, thee, fris én lekkers.
Liturgie:

Bij de morgendienst van 22 april in De Morgenster

Geschreven door webredactie. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

Er staat een boeiende lezing op het rooster: Genesis 6:1-4. Maar we hebben die zondag ook gasten uit Rwanda in ons midden. Voor hen wil ik ook graag ruimte vrijmaken. Of een en ander te combineren is? We zullen het zien. Het thema is: Gigant of rechtvaardige?

Piet van Die.

Er is tevens jeugdkerk.
Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in de grote zaal, met koffie, thee, fris én lekkers.

Liturgie:

Kerk de Morgenster - Muilwijckstraat 1 - Papendrecht - 0786151714