De Morgenster

Bij de dienst van Paasmorgen 1 april 2018 De Morgenster 10.30.uur

Geschreven door webredactie. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

Op deze Paasmorgen vieren we het feest van de opstanding van Jezus! Na de ingetogen veertigdagentijd en de Goede Vrijdag mag er nu weer uitbundig gezongen worden en dat zullen we dan ook doen. Met het orgel dat weer in volle glorie mag klinken en met ons eigen stemgeluid. Ook met het Close Singers Ensemble dat op deze Paasochtend voor ons gaat zingen. Ook de lezingen zijn bijzonder: we luisteren naar het opstandingsverhaal uit Johannes 20 en willen dat doen in het licht van het scheppingsverhaal uit Genesis 1. Twee wonderlijke verhalen die over een kleurrijke, hoopvolle wereld vertellen. Ook met de kinderen ronden wij het 40-dagenproject op een fleurige manier af. Thema: Een onverwacht en totaal nieuw begin.Op deze Paasmorgen vieren we het feest van de opstanding van Jezus! Na de ingetogen veertigdagentijd en de Goede Vrijdag mag er nu weer uitbundig gezongen worden en dat zullen we dan ook doen. Met het orgel dat weer in volle glorie mag klinken en met ons eigen stemgeluid. Ook met het Close Singers Ensemble dat op deze Paasochtend voor ons gaat zingen. Ook de lezingen zijn bijzonder: we luisteren naar het opstandingsverhaal uit Johannes 20 en willen dat doen in het licht van het scheppingsverhaal uit Genesis 1. Twee wonderlijke verhalen die over een kleurrijke, hoopvolle wereld vertellen. Ook met de kinderen ronden wij het 40-dagenproject op een fleurige manier af. Thema: Een onverwacht en totaal nieuw begin.En… mocht u paaseieren vinden… niet aankomen… die zijn voor de kinderen die na de dienst in de kerk paaseieren gaan zoeken.

Birke Rapp.

Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in de grote zaal, met koffie, thee en fris.

Litugie:

Bij de morgendienst van 18 maart in De Morgenster

Geschreven door webredactie. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

Het Bijbelgedeelte van deze zondag is Johannes 12: 20 – 33. Staat dit niet haaks op onze  tijdgeest? We horen over je leven willen verliezen. Maar hoe reëel is dat? Is dat niet ontzettend stom? Of juist heel goed? We zoeken ons oriëntatiepunt bij Jezus die laat zien dat het ook voor Hem niet vanzelfsprekend was. Het thema voor de verkondiging is: Hoog in nederigheid. De dienst wordt geleid door ds. Piet van Die.

Hartelijk welkom in deze dienst

Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in de grote zaal, met koffie, thee, fris én lekkers.

Liturgie:

Bij de morgendienst van 11 maart in De Morgenster

Geschreven door webredactie. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

Er is hier  wel een jongen met vijf gerstebroden en twee vissen

De Veertigdagentijd geldt als een ingetogen periode. Toch is deze zondag ‘Laetare’ (Verblijdt u) een zondag die meer dan andere zondagen vooruitwijst naar de vreugde van Pasen, het feest van opstanding en leven. We lezen vandaag het mannaverhaal uit Exodus 16 en het wonder van de broodvermenigvuldiging uit Johannes 6:4-15. In beide verhalen lijkt er een tekort aan eten, maar er blijkt uiteindelijk meer dan genoeg voor iedereen, zelfs overvloed. Beide verhalen zijn een voorproefje op de toekomst. Maar het grappige is, dat dit soort wondertekenen ook nu al kunnen plaatsvinden. Vandaag kijken wij naar wat hiervoor volgens het verhaal nodig is.

Birke Rapp.

Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in de grote zaal, met koffie, thee, fris én lekkers.

Liturgie:

Bij de morgendienst van 25 febr. in De Morgenster

Geschreven door webredactie. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

We lezen deze zondag over drie piekervaringen: van Mozes, Elia en van Jezus. Die piekervaringen zijn niet voorbehouden aan bijbelheiligen alleen. Moderne pelgrims doen ze ook op, zoals de pelgrims die de weg naar Santiago de la Compostella lopen. In een gesprekskring lazen we een boek over hun ervaringen en de betekenis daarvan voor geloven vandaag. Het thema: Hevig in leven!

Piet van Die.

Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in de grote zaal, met koffie, thee, fris én lekkers.

Liturgie:

Bij de morgendienst van 11 febr. Viering Heilig Avondmaal in De Morgenster

Geschreven door webredactie. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

 

Deze zondag klinkt Marcus 1:40-45. Een man met een huidziekte komt naar Jezus. Jezus wordt diep geroerd door het lot van de man. Hij geneest hem. Vervolgens zegt Jezus dat de man het niet aan de grote klok moet hangen. Wonderlijk! Je zou zeggen: wel doen! Dat is toch goede PR? Maar het wordt een lijn in het Marcus-evangelie: Jezus die niet wil dat hij bekend wordt. Raadselachtig! Het thema: Onder de radar?

Piet van Die.

Viering Heilig Avondmaal m.m.v. Sign of Light

Liturgie:

 

Bij de morgendienst van 25 maart in De Morgenster

Geschreven door webredactie. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

Palmpasen is het feestelijke en vrolijke verhaal van de intocht van Jezus in Jeruzalem. En toch is deze intocht zo anders dan de mensen verwachten. Een verhaal met grote spanning, waarmee de Stille Week begint. De kinderen maken in de kindernevendienst palmpaasstokken, waarin de tegenstrijdigheden van het verhaal verbeeld zijn. Zij zullen die in een feestelijke intocht laten zien. Als gemeente vieren wij deze zondag ter bemoediging en ‘ondanks alles’ gezamenlijk het Avondmaal. We doen dat in een heel mooie, gezongen versie, begeleid door een gelegenheidskoor dat de dienst ook elders feestelijk omlijst. Thema: De wereld op z’n  kop.

Birke Rapp.

Er is tevens jeugdkerk

Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in de grote zaal, met koffie, thee, fris én lekkers.

Liturgie:

WOENSDAG 14 MAART – BIDDAG VOOR GEWAS EN ARBEID IN DE MORGENSTER 19.30 uur

Geschreven door webredactie. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

Bidden! Voor een gelovig mens een vanzelfsprekendheid. Of toch niet? Je zou haast zeggen dat bidden inderdaad echt iets is voor een gelovig mens. Maar dat is toch niet helemaal waar. Kijk eens naar een doorsnee gebedsgroep in een gemeente. Vaak niet meer dan een handvol volhouders. Kijk eens naar de mensen die nog naar de kerk gaan met biddag. Niet meer dan een paar handen vol. Bidden is dus blijkbaar niet zo voor de hand liggend. Eerder zou je kunnen denken dat we aan bidden onze handen meer dan vol hebben. Dat lijkt mij trouwens een mooi thema voor biddag: aan bidden heb je je handen vol.

Hartelijk welkom in deze dienst                                                   Johan Duijster.

Liturgie

Bij de morgendienst van 4 maart in De Morgenster

Geschreven door webredactie. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

Jezus die als een razende tekeer gaat tegen handelaars in de tempel - daar weten veel gelovigen geen raad mee. Die agressiviteit past niet in het beeld dat wij van Jezus hebben! Ging Jezus hiermee niet in tegen zijn eigen opdracht om elkaar lief te hebben? Maar juist waar er vragen bij ons bovenkomen, wordt bijbellezen interessant. Want daar valt er kennelijk iets te leren. We lezen Johannes 2:13-22. Uitleg en verkondiging: Beeldenstorm

Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in de grote zaal, met koffie, thee, fris én lekkers.

Liturgie:

Bij de morgendienst van 18 febr. in De Morgenster

Geschreven door webredactie. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

We staan aan het begin van de Veertigdagentijd en lezen het verhaal van Jezus en de verzoeking in de woestijn uit Marcus 1:12-15, verzoekingen aan het begin van onze weg naar Pasen. Geen mens die er niet mee te maken krijgt: beproevingen, verleidingen, dilemma’s waar je een hard hoofd van krijgt en die donker aanvoelen. Wat heb je echt nodig om te leven? Wanneer ben je echt een mens, een zoon of een dochter van God, zoals Jezus dat ook was? Het gaat niet zonder slag of stoot. Aan ons de uitdaging of uitnodiging om ons in de komende 40 dagen in het mens-zijn te oefenen.

Birke Rapp.

Er is tevens jeugdkerk

Liturgie

Bij de morgendienst van 4 febr. in De Morgenster

Geschreven door webredactie. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

We lezen Marcus 1: 29 - 39. Het verhaal vertelt hoe Jezus zieken genas en dat daardoor steeds meer zieken naar hem toe kwamen. Op een zeker moment zelfs te veel. Het verwachtingspatroon wordt te hoog. Jezus zelf lijkt klem te komen zitten. Een verhaal met een actuele boodschap, want Jezus had kennelijk - zoals iedereen - zijn menselijke maat. Je kunt ook teveel hooi op je vork nemen/krijgen. Het thema: Als het anders kan…!

Piet van Die

Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in de grote zaal, met koffie, thee, fris én lekkers.

Liturgie:

Kerk de Morgenster - Muilwijckstraat 1 - Papendrecht - 0786151714