De Morgenster

Bij de morgendienst van 4 febr. in De Morgenster

Geschreven door webredactie. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

We lezen Marcus 1: 29 - 39. Het verhaal vertelt hoe Jezus zieken genas en dat daardoor steeds meer zieken naar hem toe kwamen. Op een zeker moment zelfs te veel. Het verwachtingspatroon wordt te hoog. Jezus zelf lijkt klem te komen zitten. Een verhaal met een actuele boodschap, want Jezus had kennelijk - zoals iedereen - zijn menselijke maat. Je kunt ook teveel hooi op je vork nemen/krijgen. Het thema: Als het anders kan…!

Piet van Die

Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in de grote zaal, met koffie, thee, fris én lekkers.

Liturgie:

Bij de oecumenische avonddienst van 21 jan in De Morgenster

Geschreven door Webredactie. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

Aan het begin van de week voor gebed om eenheid tussen de kerken is deze dienst het startschot. Het wordt een bijzondere dienst. Maar liefst vijf kerkgenootschappen werken er aan mee: De Schuilplaats, de Elimkerk, de Rooms-katholieke kerk, de Bethlehemkerk en De Morgenster. Fantastisch! Het worden er elk jaar meer. Ik mag in deze dienst de overdenking houden. Liturgie en thema zijn aangereikt door kerken uit de Cariben. Daar is de herinnering aan de (bevrijding van de) slavernij nog levend. Dat wordt dus het thema. Een thema dat ook voor ons nog verrassend actueel is. Van harte uitgenodigd!

Piet van Die.

Zondag 21 januari om 19.00 uur in De Morgenster

Voorganger: ds. Piet van Die

Organist: Arie de Bruijn

Collecte: Oecumenische Arbeid

Liturgie:

Bij de middagviering van 14 januari in De Morgenster

Geschreven door DE WERKGROEP MIDDAGVIERINGEN. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

Ja, u kent het vast nog wel toen we een nieuwe burgemeester van Papendrecht kregen. Hij wilde kennismaken met alle Papendrechters. Om dat doel te bereiken ging hij ging ‘een straatje om’ organiseren. Compleet met dozen vol gebak ging hij de gemeente door. Zo heeft ook de Werkgroep MiddagViering contact gezocht om in het voorbij gaande ‘straatje om’ , De Morgenster in te komen om de ‘Preek van de leek’ te houden. Hij heeft daar welwillend op gereageerd. En nu is het bijna zover. Hij heeft lang nagedacht waarover hij zal gaan ‘preken’. Maar veel mensen hebben in hun leven wel een ervaring waar ze vol van zijn, blijven. Gebeurtenissen waar je nauw bij betrokken bent geweest. Na lange tijd kun je ook meten welke gevolgen dit heeft gehad op de maatschappij. Wat is er allemaal door veranderd. Zienswijzen van mensen zijn anders geworden. Ook zijn er mensen die denken het wel te hebben begrepen maar misbruik maken van wat er niet gezegd is. Goed, het is allemaal nog wat cryptisch beschreven want wij willen uw nieuwsgierigheid prikkelen om de 14-de januari naar de MiddagViering te komen. Een goede reden om het jaar, wat betreft de MiddagVieringen goed te beginnen. Wat we u wel alvast kunnen verklappen, dat het thema is: ‘op de puinhopen van Pim’.

U moet niet verwachten dat hij ook gebak meeneemt voor alle aanwezigen maar hij zal u zeker trakteren op iets moois, iets wat u mee kunt nemen in uw hoofd om daar nog eens over na te denken, zeker in het licht van de komende gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart aanstaande..

Van harte welkom.

Liturgie:

Bij de morgendienst van 7 jan in De Morgenster

Geschreven door ds. Piet van Die. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

Een geboren sterfgeval

Op deze zondag lezen we altijd het verhaal over de drie wijzen uit het oosten (Matteüs 2: 1 – 12). Zo ook deze keer, maar ik zal er nu het licht over laten schijnen van een gedicht van T.S. Eliot. Hij is één van de grootste dichters van de twintigste eeuw. In 1926 liet hij zich dopen. Zijn bekering veroorzaakte een groot onbegrip in de literaire wereld. Het eerste gedicht dat Eliot schreef na zijn bekering gaat over ons Bijbelverhaal. Hij maakt de pijn van het verhaal voelbaar, die tegelijk de pijn is van zijn bekering. Het thema: En geboren sterfgeval.

Piet van Die.

Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in de grote zaal, met koffie, thee, fris én lekkers.

Liturgie:

 

Bij de morgendienst van 31 dec in De Morgenster

Geschreven door Ds. P. van Die. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

Het doek gaat dicht

We lezen het verhaal van Simeon en Hanna in Lucas 2:22-40. Maar nu zal ik de camera eens richten op het slot. Na het hoogtepunt van Kerst en de gang naar Gods tempel, keren Jozef en Maria terug naar Nazaret. Daar zal Jezus opgroeien. Maar de evangeliën zullen de dertig daaropvolgende jaren niet beschrijven. Wat is er in die tussentijd gebeurd? Lucas wijdt er één regel aan: vers 40. Op die regel laten we deze zondag eens alle aandacht vallen. Het thema: Het doek gaat dicht.

Piet van Die.

 

 

Er is tevens jeugdkerk.

Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in de grote zaal, met koffie, thee, fris én lekkers.

Liturgie:

 

Bij de morgendienst van 28 jan in De Morgenster

Geschreven door Webredactie. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

Gezinsdienst m.m.v. Creative

Vandaag een gezinsdienst over de verlamde man en zijn vier vrienden die hem door een gat in het dak tot aan de voeten van Jezus brengen. Een verhaal dat we in de dienst op een bijzondere manier willen vertellen en uitleggen. Meer gaan we nog niet vertellen. We gaan het hebben over de grote thema’s die in het verhaal zitten: over echte vriendschap, geloven voor een ander en de vraag wat nu eigenlijk zonde is. De band Creative gaat in deze dienst weer voor ons spelen en ook samen met ons zingen. Van harte welkom in deze interactieve dienst voor jong en oud.

Birke Rapp.

Tevens is er jeugdkerk.

Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in de grote zaal, met koffie, thee, fris én lekkers.

Liturgie:

Bij de morgendienst van 21 jan in de Morgenster

Geschreven door webredactie. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

Op deze zondag begint de ‘Week van gebed voor de eenheid’. De formele startdienst daarvan is later op deze zondag. Voor elke dag van deze week van gebed reikt Missie Nederland en de Raad van Kerken in Nederland een thema aan. Een van die thema’s heeft betrekking op gezin en kerk als familie. Van zowel gezin als kerk kunnen we zeggen dat ze in onze tijd behoorlijk onder druk staan. Er zit sleet op. Beide moeten nodig in de revisie. Maar hoe doen we dat? En wat is het belang van ‘familie’ daarbij? We staan erbij stil in de morgendienst. Lezingen: Exodus 2:1-10 en Matteüs 2:13-15. Thema: It’s all in the family!

Hartelijk welkom!

Johan Duijster

Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in de grote zaal, met koffie, thee, fris én lekkers.

Liturgie:

Bij de morgendienst van 14 jan in De Morgenster

Geschreven door ds. Birke Rapp. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

De bruiloft van je leven

Op deze zondag gaan wij door met de traditionele lezingen voor deze tijd van het jaar: het prachtige verhaal van de bruiloft te Kana. Wat een vrolijk, haast magisch aandoend verhaal lijkt, zit vol met symboliek, zoals de wijn die voor het volle leven staat of de bruiloft die voor de relatie tussen God en de mens staat. Wat, als deze relatie bedreigd raakt? Hoe kan Jezus dan nog helpen? En wat kunnen wij doen?

Ds. Birke Rapp.

Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in de grote zaal, met koffie, thee, fris én lekkers.

Liturgie:

 

Nieuwjaarsdienst 2018 in de Morgenster

Geschreven door webredactie. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

 

Bij de morgendienst om 10.30 uur in De Morgenster

 In deze dienst hoopt de heer H. van der Leeden voor te gaan.

Organist is Arie de Bruijn.

Er is geen kindernevendienst.

Na de dienst Nieuwjaar wensen en koffiedrinken.

U bent van harte uitgenodigd!

 

 

 

 

Bij de kerstdienst om 10.30 uur in De Morgenster

Geschreven door Ds. P. van Die. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

We lezen uiteraard het altijd weer betoverende kerstverhaal uit Lucas. Maar anders dan anders zal ik nu eens niet het meeste licht laten vallen op de mensen van het verhaal, maar op de dieren, meer specifiek: op de schapen waarover de herders de wacht hielden. Ook voor hen kwam het Kerstkind. Vergezocht? Misschien. Maar de Messias kwam om ‘ver te zoeken’. Het Kerstevangelie heeft zelfs impact op de dieren. Het thema: Ook voor de schapen.

Piet van Die.

 Liturgie voor Kerstmorgen 2017

Kerk de Morgenster - Muilwijckstraat 1 - Papendrecht - 0786151714