De Morgenster

Zet Jezus maar op de boot

Geschreven door Jan Anne Bos. Gepost in Preken in De Morgenster.

 I. Bij Over de dienst

Wie heeft geschreven: “Wij leven in een bezeten wereld. En wij weten het.” (Antwoord De schrijver Johan Huizinga. Openingszin van In de schaduw van morgen. Wanneer: 1938)

Kijk even naar foto. (kinders, kijk maar even niet; ik laat jullie straks iets anders zien) Schilderij van een bezeten wereld.  Dreiging. Misschien is er iemand die zegt: op zich genomen vind ik die kleuren best mooi. Mooi blauw; of ik houd wel van dat felle rood. 

Onder het motto: “Zet Jezus maar op de boot” komen er vanmorgen heel wat voorbeelden van een bezeten, crazy wereld langs.

Op de deurpost van je huis

Geschreven door Annette Driebergen. Gepost in Preken in De Morgenster.

In deze dienst stonden we stil bij een concrete opdracht van Godswege, door Mozes uitgesproken in Deuteronomium 6: prent het je kinderen in, schrijf het op de deurpost van je huis. De doop was aanleiding om die opdracht hernieuwd te bekijken: wat betekent dat voor ouders in 2015?

Uit je comfortzone ....

Geschreven door Annette Driebergen. Gepost in Preken in De Morgenster.

In de dienst van 12 juli zwaaiden we de Moldaviëgangers uit. Ze stappen op 18 juli in het vliegtuig naar Moldavië om daar vrijwilligerswerk te doen. Ze stappen - vrijwillig en vol vertrouwen - uit hun comfortzone, uit al het vertrouwde en veilige. In de dienst dachten we na over die comfortzone, over vrijwillig én gedwongen daaruit stappen. We zochten naar woorden in de Bijbel die ons helpen bij het overschrijden van grenzen en vonden die in het verhaal van de ontmoeting van Jezus met de Samaritaanse vrouw. Van hen leerden we dat uit je comfortzone stappen mooie ontmoetingen kan opleveren. 

Preek op Paasmorgen

Geschreven door Annette Driebergen. Gepost in Preken in De Morgenster.

Christus is opgestaan! De Paasboodschap bij uitstek. Op deze Paasmorgen - met belijdenis en doop - komt die juichkreet ons tegemoet vanuit Romeinen 6. Daar horen we zelf in de beweging van ondergaan en opstaan worden meegenomen. Met Christus ondergaan én opstaan. Dan is het pas echt Pasen!

Dat smaakt naar meer!

Geschreven door Annette Driebergen. Gepost in Preken in De Morgenster.

In de morgendienst van 8 februari vierden we met elkaar de Maaltijd van de Heer. Met een verhaal over een maaltijd uit Marcus 6, over de wonderbaarlijke broodvermenigvuldiging. Met gedachtes bij de actualiteit in de kerk van afgelopen week. Wat schrijft Marcus een prachtig verhaal! Het voedt ons in onze bezinning op de Maaltijd.

In de woestijn

Geschreven door Annette Driebergen. Gepost in Preken in De Morgenster.

Op de eerste zondag van de Veertigdagentijd luisterden we met ons hoofd én hart naar Lucas 4: 1-13, het verhaal van Jezus in de woestijn. We stonden stil bij de weg die Jezus is gegaan; een weg, anders dan de grote verleider hem voorspiegelde. 

Preek van 30 augustus, over schepping en duurzaamheid

Geschreven door Annette Driebergen. Gepost in Preken in De Morgenster.

In de dienst van 30 augustus besteedden we aandacht aan Duurzame dinsdag, 1 september. De preek belichtte twee kanten, die in psalm 148 verwoord worden: de schoonheid van de aarde én de grote problemen rond haar voortbestaan. Niet vanzelfsprekend kunnen we dat voortbestaan toeschrijven aan God. Hij legt dat in Genesis 1 in onze handen: bewerk en bewaar de aarde. Opdracht voor vandaag en morgen. Met het oog op onszelf, maar ook met het oog op komende generaties!

Als een lopend vuurtje!

Geschreven door Annette Driebergen. Gepost in Preken in De Morgenster.

Pinksteren. De Geest gaat als een lopend vuurtje door Jeruzalem. Kan diezelfde Geest ook ons nog raken en inspireren? Zodat we de aanstekelijkheid van de boodschap van Jezus zien? En misschien zelfs zelf een lopend vuurtje worden? Dat mag onze hoop en ons gebed zijn.

Zien met je hart - preek op de vijfde zondag van de Veertigdagen

Geschreven door Annette Driebergen. Gepost in Preken in De Morgenster.

Johannes schetst het beeld van de graankorrel als uitleg van de weg die Jezus moet gaan. Vol overgave gaat Jezus die weg, al laat hij in dit bijbelgedeelte ook zien dat hij kwetsbaar is. Een flits van de menselijkheid van Jezus, een indrukwekkend moment in het evangelie. We lazen Johannes 12: 20-33.

Verder kijken met Jesaja

Geschreven door Annette Driebergen. Gepost in Preken in De Morgenster.

Jesaja's visioen van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde (in Jesaja 65: 17-25) is een droom van alle tijden en alle plaatsen. Deze profeet inspireert ons om te blijven dromen, om vergezichten te zien. Dromen is geloven in een wereld vol hoop. Dromen is ook: handen uit de mouwen steken om de droom waar te maken.

Kerk de Morgenster - Muilwijckstraat 1 - Papendrecht - 0786151714