De Morgenster

De Werkgroep Duurzaamheid De Morgenster is in 2013 ontstaan uit het Micha-project van de diaconie. De werkgroep bestaat uit maximaal zeven leden ‘jong en oud(er)’.

De werkgroep is ervan overtuigd dat De Morgenster vanuit de bronnen van haar christelijk geloof als goede rentmeester mede verantwoordelijkheid draagt om bewust om te gaan met de aarde, de mensen die daarop leven en de financiële middelen die daarvoor beschikbaar zijn.

De werkgroep richt zich op de ontwikkeling van De Morgenster tot een ‘Groene Kerk’. Vanuit de bestaande situatie op het gebied van inkoop van producten en energiegebruik voor verlichting en verwarming wordt gewerkt aan verbetering daarvan. Ook worden activiteiten ontplooid die bijdragen aan een duurzame kerkelijke gemeenschap van De Morgenster. Jong en oud worden betrokken en gestimuleerd om mee te werken.

In samenwerking met de gemeente, wijkplatforms en welzijnsorganisaties wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een Repair Café in Papendrecht. Een Repair Café is een ontmoetingsplek voor Papendrechters waar tegelijkertijd hun spullen tegen geringe kosten kunnen worden gerepareerd. Dat spaart het milieu, bevordert het omzien naar elkaar en geeft voldoening aan de mensen die vanuit hobby of professie de reparaties uitvoeren.

Over deze ‘groene’ ontwikkelingen geeft de werkgroep voorlichting en communiceert via bijvoorbeeld de PKN-website, de Schakel, themabijeenkomsten -/diensten of workshops. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de werkgroep via e-mailadres: duurzaam_MK@pknpapendrecht.nl