De Morgenster

De Werkgroep Eredienst is een commissie binnen de Morgensterkerk die zich bezig houdt met de liturgie (vormgeving van de dienst) in de kerk. De Werkgroep bezint zich op de kerkdiensten en zoekt naar mogelijkheden om de betrokkenheid van de gemeente in de dienst te vergroten.


De werkgroep bestaat naast de predikanten, die de werkgroep voorzitten, uit ongeveer 8 gemeenteleden van verschillende geledingen en leeftijdsgroepen.

Heeft u opmerkingen over een dienst dan kunt u altijd iemand uit de werkgroep aanspreken.

Nieuws werkgroep eredienst

Geschreven door Pieter de Vos. Gepost in Eredienst.

16 januari hadden we weer vergadering over de kerkdiensten. We hebben advent, kerst, de uitslaapdienst, de liederen, muziek en de top2000-kerkdienst geevalueerd
Verder hebben we gesproken over uitvaartdiensten en alles wat hierbij komt kijken
De vraag werd ook gesteld of er een foto van de overledene kan worden gebeamd. Ook kwam er de vraag of liederen van bv Creative gebeamd kunnen worden en wordt er via internet en kerktelefoon beeld gemist. Hierover waren de meningen verdeeld. We gaan inventariseren wat andere gemeenteleden willen
Gretha Andeweg is afgevaardigd in de beroepingscommissie.
Voor de uitslaapdiensten wordt naar versterking en nieuwe input gezocht
De eerstvolgende jeugddienst is 5 februari om 19 uur met het Vreemdelingencollectief, een band met kunstenaars.
Voor vragen, opmerkingen en suggesties kunt u bij de werkgroep Eredienst terecht.