De Morgenster

Negen kerkelijke gemeenten in Nederland, waaronder de Morgensterkerk, onderhouden contacten met 18 gemeenten van de EPR (Eglise Presbyterienne au Rwanda) in twee Rwandese regio’s. Deze contacten zijn ontstaan toen christenen van de EPR aan de toenmalige classis Dordrecht van de Gereformeerde Kerken in Nederland kenbaar maakten een spirituele uitwisseling op gemeenteniveau te willen. De Morgensterkerk onderhoudt contacten met de Rwandese gemeenten Bubazi en Nyakabuye.

Het contact bestaat uit een briefwisseling waarbij de partnergemeenten elkaar op de hoogte houden van het wel en wee in hun gemeenten.
Er is elk jaar een uitwisselingszondag (2e zondag van november) met in de eredienst voor een deel dezelfde lezingen en liederen. Zo delen de gemeenten het geloof, bidden voor elkaar en geven elkaar bemoediging. Elke twee jaar is er een delegatiebezoek waarbij vertegenwoordigers van de regio’s Ruymba en Remera een bezoek brengen aan de regio Dordrecht of omgekeerd.

Naast de spirituele uitwisseling, die de basis vormt van de contacten, bestaat er ook het instituut van “De Kleine Projecten”. Hiermee worden initiatieven voor projecten in Rwanda financieel ondersteund. Als een project een duidelijke bijdrage levert aan de gehele gemeente en voldoende ondersteuning in Rwanda zelf, wordt voor zo’n project een bedrag van maximaal € 1400,- ter beschikking gesteld. De werkgroep Rwanda en de ZWO dragen elk jaar € 500,- bij aan “De Kleine Projecten”.

De taak van de werkgroep Rwanda bestaat uit:

  • het in stand houden van de contacten door middel van briefwisseling en e-mail verkeer;
  • het mede voorbereiden van de liturgie van de uitwisselingsdienst;
  • verkoopacties o.a. van kaarten Rwanda om “De Kleine Projecten” te ondersteunen;
  • deelnemen aan het overleg in de werkgroepen vergaderingen van de 9 gemeenten in de regio;
  • samen met de andere Rwandawerkgroepen de delegatiebezoeken voorbereiden en inhoud geven;
  • de gemeente van de Morgensterkerk informeren over bovengenoemde zaken en aanvullende informatie over Rwanda geven.

Bericht uit Rwanda

Geschreven door Jos Helleman- Gravesteyn. Gepost in Rwanda.

Vanuit Bubazi en Nyakabuye kregen wij de afgelopen week weer brieven en foto’s.

Nyakabuye

Nyakabuye wenst ons toe dat de vrede en de liefde van Christus met ons mogen zijn in het nieuwe jaar. 
Het gemeenteleven bloeit er en het aantal gemeenteleden groeit. Dit laatste is ook te danken aan de uitstraling die de gemeente heeft in de regio. In de afgelopen tijd zijn er drie kinderen en zeven volwassenen gedoopt. 
Mede dankzij onze financiële steun heeft men een groot gedeelte van de gemeenteruimte van de kerk kunnen bouwen. Een meegestuurde foto laat dat zien. Men is blij met de samenwerking met De Morgenster.