De Morgenster

Bericht uit Rwanda

Geschreven door Jos Helleman- Gravesteyn. Gepost in Rwanda.

Vanuit Bubazi en Nyakabuye kregen wij de afgelopen week weer brieven en foto’s.

Nyakabuye

Nyakabuye wenst ons toe dat de vrede en de liefde van Christus met ons mogen zijn in het nieuwe jaar. 
Het gemeenteleven bloeit er en het aantal gemeenteleden groeit. Dit laatste is ook te danken aan de uitstraling die de gemeente heeft in de regio. In de afgelopen tijd zijn er drie kinderen en zeven volwassenen gedoopt. 
Mede dankzij onze financiële steun heeft men een groot gedeelte van de gemeenteruimte van de kerk kunnen bouwen. Een meegestuurde foto laat dat zien. Men is blij met de samenwerking met De Morgenster.

 

Bubazi

De brief uit Bubazi is geschreven door de predikant, Daniel Kalimba. Hij maakte enkele jaren geleden deel uit van de uitwisselingsdelegatie die ook in Papendrecht is geweest. Na twee jaar werken in Bubazi constateert hij dat de gemeente leeft en dat zij spiritueel is, maar zeer moeilijk te besturen is. Hij moet veel aandacht besteden aan het vormen en toerusten van jongeren en volwassenen en hij moet veelvuldig bijbelstudies geven. 
Ook heeft het probleem van de jeugdwerkloosheid zijn aandacht. Jongeren komen massaal van scholen voor voortgezet onderwijs af en blijven dan vaak jarenlang zonder werk. Daarom heeft hij de jongeren uit zijn gemeente in september 2011 uitgenodigd voor een bijeenkomst met als thema Handelingen 20 vers 34: ‘U weet wel dat ik eigenhandig heb voorzien in mijn levensonderhoud en dat van mijn metgezellen’. Na de meditatie heeft hij hen gevraagd dat thema te vergelijken met hun huidige en toekomstige leven. Het resultaat van de gesprekken was dat men besloot zich te verenigen in een landbouw- en veeteeltcoöperatie die de jongeren in staat stelt hun toekomst te verbeteren. De jongelui beginnen met het verbouwen van groenten en met het houden van varkens: voor de korte termijn geven deze projecten een goed rendement.

In een volgend stukje zullen wij deze interessante projecten iets gedetailleerder beschrijven.
Tot slot meldt hij nog dat het nu in Rwanda herfst is, maar dat het, na de overvloedige regen, nu lijkt alsof het zomer is, doordat de zon zeer drukkend is.
Dankzij de sterk verbeterde medische zorg gaat het goed met de gemeenteleden en is het sterftecijfer gedaald. Half december heeft men een opwekkingskamp gehouden met meer dan 2000 bezoekers: het was goed, warm en sprankelend! De foto hierboven geeft daar een beeld van. Ook is het commerciële gebouwtje, dat men verhuurt waardoor men geld verdient, klaar.

N.B. De foto’s hangen op het Rwandabord in de gang bij de grote zaal.