De Morgenster

Een korte introductie

De Morgenster huisvest een open, actieve, hechte en veelkleurige gemeente binnen de PKN.

Onze kerk wordt gekenmerkt door:

  • een aansprekende eredienst met stijlvolle liederen en een helder taalgebruik;
  • betrokkenheid bij diaconaat, dichtbij en ver weg;
  • gelegenheid tot bezinning en gesprek door middel van tal van gesprekskringen en cursussen;
  • aandacht voor het wel en wee van elkaar.

Wij willen met elkaar een netwerk zijn waarvan Jezus het middelpunt is. Het is Zijn kerk. Daarom willen wij vooral een open gemeenschap zijn. Open in onze omgang met God, open naar elkaar en open naar de samenleving. Wij hebben de waarheid niet in pacht, maar geloven dat Gods Geest in ieder van ons werkzaam wil zijn. Dat betekent dat wij ook elkaar nodig hebben om ons geloof op peil te houden.

Kerk de Morgenster - Muilwijckstraat 1 - Papendrecht - 0786151714