De Morgenster

Missie van De Morgenster

De Morgenster is een gemeenschap van gelovigen onderweg met God, die voor ons in Jezus Christus een gezicht heeft gekregen. In de wekelijkse eredienst zijn wij bijeen rondom Gods woord. Samen zoeken wij naar de betekenis van Gods liefde in deze tijd. De Morgenster is een gastvrije, veelkleurige gemeenschap. Wij zien naar elkaar om in lief en leed. Wij gaan met elkaar het geloofsgesprek aan in de overtuiging dat de Geest van God zich juist in de veelkleurigheid doet kennen. De Morgenster is zich bewust van haar missionaire opdracht. Wij hebben oog voor de zwakken in de samenleving, zowel dichtbij als veraf, en willen op een uitnodigende wijze, in woord en daad, present zijn in de samenleving.

Kerk de Morgenster - Muilwijckstraat 1 - Papendrecht - 0786151714