De Morgenster

Welkom in De Morgenster

Kerk de Morgenster - Muilwijckstraat 1 - Papendrecht - 0786151714

Omstreeks 1910 waren de gereformeerden in Papendrecht aangewezen op de omringende plaatsen. In 1913 werd het eerste kerkje, dat toen aan de Veerweg stond, in gebruik genomen, waarna in 1919 de verzelfstandiging volgde. De kerkelijke gemeente kreeg onder meer te maken met oorlog, interne strijd en de watersnoodramp.

De gemeente groeide snel en er ontstond behoefte aan meer ruimte. Begin 1959 werd de eerste paal geslagen voor het kerkgebouw aan de Muilwijckstraat en kon aan het einde van datzelfde jaar nog in gebruik worden genomen. Het is een kerk vol symboliek geworden. De kerkzaal heeft acht zijden waarbij het getal acht het begin van een nieuwe toekomst aangeeft. De oorsprong daarvoor is te vinden in het verhaal van de zondvloed, dat Noach en de zijnen, acht personen, een nieuwe wereld mochten opbouwen. Ook de doopvont draagt die symboliek. De kerk is zodanig neergezet, dat het morgenlicht aan de westkant oostkant binnenvalt en de avondzon aan de oostkant westkant.

De muren van vier zijden worden onderbroken door twaalf kolommen, het getal dat in de joods-christelijke traditie een symbolische waarde heeft. Het plafond van de kerkzaal is blauw, het uitspansel voorstellend. De zuidwand bevat een kruis van gekleurd glas-in-beton met daarin een gestileerde levensboom verwerkt. Ook de daarin verwerkte kleuren hebben waarbij de kleuren ook een symbolische betekenis hebben. Begin 1989 werd het voltooide 22 stemmen tellende Verschuerenorgel in gebruik genomen, dat in onvoltooide staat al in 1963 werd ingewijd. In het voorjaar van 1980 werd het vernieuwde en uitgebreide complex van kerk en bijgebouwen geopend waarbij de het kerkgebouw de naam ‘De Morgenster’ kreeg.

Kerk de Morgenster - Muilwijckstraat 1 - Papendrecht - 0786151714