bk intro front 1 250x480

mk intro front 1 250x480

Agenda in De Bethlehemkerk

Datum                
Omschrijving Aanvang / Waar
Za. 22 juni Tuinonderhoud 09:00 uur in de Palm
Ma. 24 juni Doopzitting 20:00 uur in de Palm
Wo. 26 juni Koffie met een oortje Vanaf 10:00 uur in de Palm
Ma. 1 juli Vergadering Kerkrentmeesters 19:30 uur in de Palm
Wo. 3 juli Koffie met een oortje Vanaf 10:00 uur in de Palm

 

Dominee bij Cookers

In de maanden juni, juli, augstus en september geen dominee bij Cookers

 ----------------------------------------------------------------------------

Blogs predikanten

* Johan Duijster           *

Piet van Die 

Agenda in De Morgenster

 
Datum Omschrijving Aanvang
ma 22/7 Vergadering college van kerkrentmeesters 19.30 uur
 
 

 

 

5 oktober: U2 Goes To Church!

Het thema ‘God in de popmuziek’ is onuitputtelijk. En: liturgisch bruikbaar. In deze dienst gebruiken we religieuze songs van de Ierse rockgroep U2. De dienst is wat vorm betreft een gewone dienst.

Als kanker je raakt

Door middel van deze publicatie wil de diaconie u laten kennismaken met de stichting Als kanker je raakt.

De stichting Als kanker je raakt is een initiatief van Rita Renema-Mentink en ds. Arie van der Veer (EO) en heeft als doel mensen te ondersteunen die geraakt worden door kanker. Iedereen die geconfronteerd wordt met kanker herkent de chaos die deze ziekte veroorzaakt. De chaos in het dagelijkse leven, dat wordt getekend door ziekte en behandeling, uitputting en moe zijn, opkrabbelen en terugvallen. Maar ook de chaos in emoties, teleurstelling, hoop, wanhoop, pijn, verlies, verdriet, vreugde….

Zondagmorgen 28 september Bethlehemkerk

We hebben steeds in Hebreeën gelezen, daar keer ik nog een keer naar terug: naar Hebreeën 1. Een bijzonder hoofdstuk, het fundament onder de hele brief: hier spreekt Paulus over de identiteit van Jezus. ‘In hem schittert Gods luister, hij is zijn evenbeeld, hij schraagt de schepping met zijn machtig woord.’
Laten we samen naderen tot dit wonder.
Ds. Guus Labooy

Morgendienst 21 september Bethlehemkerk

‘Er is zorg en verdriet bij broeders en zusters op tal van plaatsen in de wereld’. Dat schreef Tycho Jansen in het kerkblad en op onze website. Hij wees daarbij op de hernieuwde kracht die straalt uit de woorden van de Bergrede van Christus (Matteüs 5-7): ‘Gelukkig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden. Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden, want voor hen is het koninkrijk van de hemel’. (Matt 5:9-10)

Grote vaders, grote zonen 19-28 september

De derde editie van het Bachfestival Dordrecht stelt de grote Bachfamilie centraal en de plek die Johann Sebastian daarin had. Was Johann Sebastian Bach een universeel genie, dat als een gelukkige toevalstreffer ontstond, of was zijn meesterschap het resultaat van generaties lang musici in de familie? In de Drechtsteden klinkt van 19 tot en met 28 september 2014 op 20 locaties muziek van familie Bach.

Israël in ons midden op Israëlzondag De Mogenster

Op deze Israëlzondag heb ik gekozen voor Esther 3. Want het antisemitisme grijpt in Europa weer om zich heen. Een angstaanjagende ontwikkeling. Vooral, omdat het zonder al teveel tegenspraak gaat.

Getuigen van het heil in Jezus Christus

Daarom buig ik mijn knieën voor de Vader. Moge hij vanuit zijn rijke luister uw innerlijke wezen kracht en sterkte schenken door zijn Geest, zodat door uw geloof Christus kan gaan wonen in uw hart, en u geworteld en gegrondvest blijft in de liefde. (Ef. 3: 14-17). De datum van ons afscheid is nu bekend: 2 november.

De kerk laat u toch niet koud?

De zomer is voorbij en de herfst is ingetreden. Ook de bazaar op 3 en 4 oktober staat op de kalender en wij als bazaarcommissie krijgen het toch steeds warmer. Veel is gelukkig geregeld en gedaan, maar er is nog genoeg te doen. Op maandag 1 september zijn er veel spullen gebracht die we nog een maandje in de opslag moeten zetten. Er is al veel gebracht, dus wat dat betreft zouden we al kunnen gaan draaien. Waar we het ook warm van krijgen, is het verkopen van de loten voor de grote loterij. We zijn nog niet helemaal los, dus help ons en koop ze.

Met vertrouwen over de drempel naar het nieuwe!

De scholen zijn weer begonnen, het werk is weer hervat, de files staan er weer en ook de startzondag staat weer voor de deur. Het weer leek al eerder afscheid te hebben genomen, maar ook wij kunnen het niet meer ontkennen: de zomer is voorbij! De eerste weken na de zomervakantie hebben voor veel mensen het karakter van een startperiode. Zij maken een nieuwe start: op school, op het werk, in de kerk en, na een ontspannende vakantie, misschien ook wel in het gezin.

Gezamenlijke startdienst in de Bethlehemkerk

In deze dienst sluiten we aan bij het landelijke thema voor de startdienst: ‘Met hart en ziel – Vieren en verbinden’. We lezen onder andere Matteüs 20, 1-16. Jezus vertelt daar de gelijkenis van de arbeiders in de wijngaard. De mensen die de hele dag gewerkt hadden, kregen evenveel loon als de mensen die pas later op de dag begonnen waren. Dat gaat in tegen alle rechtvaardigheidsgevoel. Het gaat ook in tegen alle economisch denken. Maar het Koninkrijk doorbreekt kennelijk de lijnen die wij trekken. Het is geen zaak van berekenen, maar van delen – vooral delen in vreugde.
Piet van Die